image_pdfimage_print

Kolejną szkołą z którą się spotkaliśmy przeprowadzając w dniu 8 stycznia 2019 roku pogadanki dla uczniów,  związaną z akcją była Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W celu uświadomienia uczniom jak niebezpieczny jest czad , najwięcej uwagi poświęcono tematyce zagrożeń związanych z pożarami w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, zatruć tlenkiem węgla oraz w jaki sposób im zapobiegać, a także w razie zagrożenia – jak kontaktować się ze strażą pożarną i innymi służbami ratowniczymi.

Nieodłącznym elementem naszych prelekcji jest też edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach na które możemy się natknąć w codziennym życiu, aby w naszym społeczeństwie zakorzenić schematy właściwego  działania i rozwiać obawy przed udzielaniem pomocy.

W spotkaniu naszych prelekcji wysłuchało 60 dzieci i dorosłych. Serdecznie dziękujemy!