image_pdfimage_print

W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

Kolejną szkołą z którą się spotkaliśmy przeprowadzając w dniu 8 stycznia 2019 roku pogadankę związaną z akcją była Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych.

W celu uświadomienia uczniom jak niebezpieczny jest czad , najwięcej uwagi poświęcono tematyce zagrożeń związanych z pożarami w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, zatruć tlenkiem węgla oraz w jaki sposób im zapobiegać, a także w razie zagrożenia – jak kontaktować się ze strażą pożarną i innymi służbami ratowniczymi.

Nieodłącznym elementem naszych prelekcji jest też edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach na które możemy się natknąć w codziennym życiu, aby w naszym społeczeństwie zakorzenić schematy właściwego  działania i rozwiać obawy przed udzielaniem pomocy.

W spotkaniu uczestniczyło około 100 dzieci i dorosłych. Serdecznie dziękujemy!