image_pdfimage_print

31 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem przez st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca.

W uroczystości uczestniczyli: pan Jarosław Zieliński – poseł na sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jacek Bogucki – poseł na sejm RP, nadbryg. Jarosław Wendt – podlaski komendant wojewódzki PSP,  Bogdan Zieliński – starosta wysokomazowiecki, a także  burmistrzowie, wójtowie i inni przedstawiciele władz, a także instytucji, służb mundurowych, komendanci powiatowi PSP województwa podlaskiego, kapelani strażaków oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Oprawę uroczystości zapewniły towarzyszące poczty sztandarowe PSP i OSP oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Szepietowo pod batutą Tomasza Paducha.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku panu Jarosławowi Zielińskiemu – posłowi na sejm RP, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości kpt. Wojciecha Sokołowskiego. Po przeglądzie pododdziałów, podniesieniu flagi państwowej i powitaniu zaproszonych gości przez gospodarza, zgodnie z ceremoniałem nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu ze stanowiska komendanta powiatowego PSP, pożegnanie dotychczasowego komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca ze sztandarem i zdanie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

St. bryg. mgr inż. Andrzej Koc w 1987 r. rozpoczął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu,  w 1992 r. został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem i mianowany na stanowisko Oficera. Bardzo dobre wyniki w służbie, będące efektem wysokich kwalifikacji oraz rzetelności, sumienności i zaangażowania skutkowały systematycznym awansem w hierarchii służbowej, aż do powierzonego z dniem 01.06.1999 r. stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Aktywnie współpracował z lokalną administracją samorządową, a także innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu, co skutkowało pozyskaniem dodatkowych środków finansowych i przyczyniło się do propagowania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Właściwie współpracując z jednostkami  Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie wysokomazowieckim oraz strukturami Związku OSP RP, przyczynił się do osiągnięcia przez jednostki właściwego stanu wyszkolenia i wyposażenia sprzętowego, co zaowocowało włączeniem 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Starania te zostały docenione i poskutkowały wyborem oraz powierzeniem mu w maju 2017 roku funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego.

Za zaangażowanie st. bryg. Andrzeja Koca w ochronę przeciwpożarową, wykraczające niejednokrotnie poza zakres obowiązków służbowych, został wielokrotnie wyróżniany i nagradzany:

 • Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”,
 • Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
 • Złotym Znakiem Związku OSP,
 • Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”,
 • Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
 • Honorową Odznaką „ Zasłużony dla Kolejnictwa”,
 • Brązowym Medalem „ Za Długoletnią Służbę”,
 • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji”,
 • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Ustępujący komendant podziękował wszystkim zebranym  za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście którzy dziękowali za dotychczasową współpracę odchodzącemu komendantowi życząc pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń oraz wielu lat w dobrym zdrowiu.

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP powierzył od dnia 1 czerwca 2019 r. pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. mgr inż. Tomaszowi Sieńczukowi.