image_pdfimage_print

28 lipca 2019 roku  zakończono  szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Koordynującym i nadzorującym proces dydaktyczny był kpt. Wojciech Sokołowski – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Szkolenie miało na celu przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało tematykę min: praca w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkoleniowym w Łapach. Sprawdzono umiejętności pracy ratowników OSP w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w warunkach pożarów wewnętrznych. Komisja egzaminacyjna powołana przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 41 druhów (w tym 4 kobiety reprezentujące jednostki OSP KSRG Dąbrowa Wielka oraz OSP KSRG Kulesze Kościelne).

Szkolenie zakończono egzaminem i ćwiczeniami w okolicach miejscowości Dąbrowa Wielka gmina Czyżew. Głównym celem takich ćwiczeń jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia, poprawności podjętych działań ratowniczo – gaśniczych przez zastępy uczestniczące, jak również gotowości bojowej OSP.

Zaświadczenia ukończenia szkolenia wręczył pełniący obowiązki komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Tomasz Sieńczuk, który pogratulował uczestnikom zdanego egzaminu, jednocześnie życząc dalszych sukcesów w strażackiej służbie.
Składamy także podziękowania OSP w Dąbrowie Wielkiej za udzieloną pomoc organizacyjną na zakończenie kursu.

Opracowanie i zdjęcia – kpt. Wojciech Sokołowski.