Przekazanie pojazdów ratowniczo – gaśniczych jednostkom OSP

26 sierpnia 2019 roku na placu przed remizą OSP w Jabłoni Kościelnej pow. wysokomazowiecki, odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów ratowniczo – gaśniczych jednostkom OSP Jabłoń Kościelna oraz OSP Hodyszewo.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Kościelnej otrzymała średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu STAR GBA 2,5/16, zaś Ochotnicza Straż Pożarna w Hodyszewie lekki samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu FORD TRANSIT GLBA 1/1

Uroczystego przekazania pojazdów dokonał Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zaś ich poświęcenia ks. kanonik dr Andrzej Łapiński – proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej. W apelu uczestniczyli m. in. nadbryg. Jarosław Wendt – podlaski komendant wojewódzki PSP, Leszek Gruchała – wicestarosta wysokomazowiecki, mł. bryg. Adam Frankowski – p.o. komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, mł. insp. Adam Mojsa – zastępca komendanta powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Jan Rzymski – pełniący obowiązki gospodarza terenu, wójta gminy Nowe Piekuty, przedstawiciele administracji samorządowej powiatu wysokomazowieckiego oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, przedstawiciele lokalnych władz ZOSP RP, a także okoliczni mieszkańcy.

Po wystąpieniach zaproszonych gości i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, uczestnicy spotkali się przy przekazanych pojazdach do wykonania pamiątkowego zdjęcia.

Oprawę uroczystości zapewniła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, a dowódcą uroczystości był kapitan Wojciech Sokołowski.

Opracował: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: mł. ogn. Patryk Wojtczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie