X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP

21 września 2019 roku na stadionie miejskim w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Po złożeniu meldunku, podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, mł. bryg. Adam Frankowski powitał przybyłych gości, m. in.: dh Andrzeja Koca – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły, Piotra Uszyńskiego – Wójta Gminy Klukowo oraz przedstawicieli lokalnych władz ZOSP RP, po czym dokonał oficjalnego otwarcia zawodów.

Zawody rozgrywano według Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych organizacji CTIF z 2010 r., zaś Komendantem Zawodów był st. bryg. Tomasz Sieńczuk.  Komisję Sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP, w której funkcję Sędziego Głównego Zawodów objął bryg. Zbigniew Zalewski

W strażackim turnieju wzięły udział 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu powiatu wysokomazowieckiego – jedna dziewczęca i trzy chłopięce. Zawody rozegrano w konkurencjach: biegi sztafetowe na 400 m z przeszkodami oraz rozwinięcie bojowe.

 

Wyniki zawodów:

  • dziewczęce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
    • 1 miejsce – dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Rosochate Kościelne
  • chłopięce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
    • 1 miejsce – chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Wyszonki Kościelne
    • 2 miejsce – chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Wojny Szuby
    • 3 miejsce – chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Sokoły

W oczekiwaniu na dekorację zwycięzców i  oficjalne zakończenie zawodów, drużyna najmłodszych strażaków z OSP Sokoły dała popis pięknie wykonanej musztry, który nagrodzono gromkimi brawami, a występującą poza konkurencją drużynę na zakończenie również obdarowano  upominkami.

Nagrody dla startujących drużyn ufundowano ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazanych przez zakłady ubezpieczeń. Składamy serdeczne podziękowania Staroście Wysokomazowieckiemu za udzieloną pomoc finansową w organizację zawodów, a także Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z Zarządem Klubu Sportowego Ruch za udostępnienie Stadionu Miejskiego i udzieloną pomoc.