Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem i przekazanie pojazdów jednostkom OSP

Podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jarosław Wendt z dniem 1 października 2019 roku powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. mgr inż. Adama Frankowskiego. Uroczyste wręczenie aktu powołania z rąk Jarosława Zielińskiego – posła na sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się w sobotę, 28 września przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoni Jankowcach, w gminie Nowe Piekuty z okazji przekazania jednostkom OSP pojazdów ratowniczo – gaśniczych.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kapitana Wojciecha Sokołowskiego dla wiceministra Jarosława Zielińskiego. Następnie odbył się przegląd pododdziałów oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Wójt gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński jako gospodarz uroczystości powitał licznie zgromadzonych gości, między innymi: Jarosława Zielińskiego – posła na sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jacka Boguckiego – posła na sejm RP, nadbryg. Jarosława Wendta – podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Łukasza Siekierko – wiceprzewodniczącego sejmiku województwa podlaskiego, Bogdana Zielińskiego – starostę wysokomazowieckiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP wraz z radnymi Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, ks. Andrzeja Łapińskiego – proboszcza parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej, ks. Ryszarda Niwińskiego – proboszcza parafii pw. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, ks. Bogdana Malinowskiego – proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych.

Na strażackim święcie nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych oraz podmiotów i instytucji współpracujących na co dzień ze strażą pożarną: Piotr Uszyński – wójt gminy Klukowo, Dariusz Sikorski – wójt gminy Kobylin – Borzymy, Stefan Grodzki – wójt gminy Kulesze Kościelne, Krzysztof Krajewski – wójt  gminy Wysokie Mazowieckie, mł. insp. Krzysztof Woźniewski  – komendant powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem wraz zastępcą mł. insp. Adamem Mojsą, Tadeusz Zawistowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, przewodniczący rad gmin oraz wielu innych gości, przedstawicieli władz i członków oddziału powiatowego ZOSP RP, strażaków i weteranów służby pożarniczej, a także strażackie poczty sztandarowe z KP PSP i z terenu gminy

Po przyjęciu obowiązków przez komendanta nastąpiło oficjalne przekazanie i poświęcenie wozów strażackich. Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Jankowcach otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Renault Trucks D16 4×4 GBA 3/40 zakupiony ze środków pochodzących z montażu finansowego: 260 000 zł. z NFOŚiGW, 150 000 zł. z  MSWiA, 70 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz 299 820 zł. z Gminy Nowe Piekuty. Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Jelcz, będący w posiadaniu jednostki OSP Jabłoń Jankowce, został przekazany OSP Skłody Borowe, natomiast średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki STAR należący do OSP Skłody Borowe, został przekazany do OSP Kostry Noski.

Opracował: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: st. asp. Dariusz Kosowicz, KP PSP Wysokie Mazowieckie