image_pdfimage_print

6 marca 2020 roku  zakończyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym  dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” opracowanymi w Komendzie Głównej PSP w 2015 roku. Przeprowadzony proces dydaktyczny miał na celu przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami  ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji  w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP.

Zajęcia odbywały się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Koordynującym i nadzorującym proces dydaktyczny był kpt. Wojciech Sokołowski Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Kadrę dydaktyczną stanowili doświadczeni funkcjonariusze z KP PSP Wysokiem Mazowieckiem.

Końcowym etapem szkolenia był egzamin, który przeprowadziła komisja powołana przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Zaświadczenia ukończenia szkolenia wręczył Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Adam Frankowski, który pogratulował uczestnikom zdanego egzaminu, jednocześnie życząc dalszych sukcesów
w strażackiej służbie

Serdecznie gratulujemy nowo upieczonym Dowódcom nabycia kolejnych kwalifikacji podnoszących ich umiejętności mających na celu niesienie pomocy podczas działań ratowniczo  gaśniczych

Opracowanie  – kpt. Wojciech Sokołowski
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem