image_pdfimage_print

PROTOKÓŁ
z  I etapu postępowania kwalifikacyjnego

dotyczącego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem na stanowisko stażysty w zmianowym rozkładzie czasu służby.

W związku z ogłoszeniem o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, w zmianowym rozkładzie czasu służby, z dnia 03.03.2020 r., oferty złożyło 26 osób. Dokumenty zostały złożone zgodnie z ustalonym terminem tj. do dnia 23 marca 2020 r. w zamkniętych kopertach.

W dniu 24 marca 2020 r. Komisja Kwalifikacyjna powołana Decyzją Nr PO.1110.1.2020 z dnia 09 marca 2020 r. przez Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła I etap postępowania kwalifikacyjnego, którym była analiza przedłożonych dokumentów. Komisja zakwalifikowała do II etapu jakim będzie ocena sprawności fizycznej, niżej wymienionych kandydatów (wszyscy kandydaci złożyli wymagane dokumenty):

Lp. Nr. identyfikacyjny kandydata
1.        383
2.        385
3.        403
4.        406
5.        423
6.        443
7.        444
8.        448
9.        449
10.    454
11.    469
12.    470
13.    473
14.    475
15.    476
16.    477
17.    478
18.    480
19.    482
20.    483
21.    485
22.    488
23.    489
24.    494
25.    499
26.    506

Z uwagi na epidemię koronawirusa II etap postępowania kwalifikacyjnego zostaje zawieszony do odwołania. Informacja o wznowieniu postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona z kilkudniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń Komendy i stronie internetowej www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl.

Po wznowieniu postępowania zakwalifikowani kandydaci powinni stawić się z dowodem osobistym oraz oryginalnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym nie wcześniej, niż 30 dni przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.