Strona Główna | AKTUALNOŚCI | O Powiecie | Zagrożenia | Struktura Komendy | Kierownictwo | Załatwianie spraw | Publikacje | System Ratowniczy | Jednostki KSRG | Galerie | Porady | Kronika strony | Łącza pokrewne

Komenda Powiatowa  P S P  w Wysokiem Mazowieckiem

.. być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia

Ochotnicza Straż w 2012 roku

Prezes:  Andrzej Mystkowski

Wiceprezes:  Jacek Pruszyński

Naczelnik:  Marek Krasowski

Zastępca Naczelnika:  Piotr Borecki

Sekretarz:  Waldemar Proszkin

Skarbnik:  Wiesław Dmochowski

Gospodarz:  Załoga Andrzej

Adres:    ul. Mickiewicza 6A
             18-200 Wysokie Mazowieckie
             Miasto Wysokie Mazowieckie

Telefon kontaktowy: 606 399 408

Dane KRS: OCHOTNICZA 

STRAŻ POŻARNA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Charakterystyka miasta Wysokie Mazowieckie:

(plan miasta)

Herb Miasta Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie leży na Wysoczyźnie Bielskiej nad rzeką Brok - dopływem Bugu. Wysoczyzna stanowi węzeł wodny, z którego rozchodzą się wody do Bugu i Narwi. Rejon ten zaliczany jest do "Zielonych Płuc Polski", co oznacza najwyższy wskaźnik czystości powietrza i duże obszary leśne. Czyste środowisko naturalne oraz wzrost świadomości ekologicznej rolników w rejonie Wysokiego Mazowieckiego pomaga popularyzacji idei rozwoju gospodarstw ekologicznych produkujących zdrową żywność.

   Miasto charakteryzuje się dużą ilością zieleni, posiada trzy parki. Impreza, która odbywa się cyklicznie i przyciąga dużą rzeszę ludności, to Dni Miasta organizowane na koniec maja. Obecność dużego zakładu mleczarskiego stała się inspiracją organizowania "Ogólnopolskiego Święta Mleka". Festyn gromadzi wielu dostawców mleka i okolicznych mieszkańców.

 

             Miasto Wysokie Mazowieckie ma powierzchnię 15,4 ha, liczy około 9.400 mieszkańców. Infrastruktura techniczna Wysokiego Mazowieckiego stoi na wysokim poziomie. Stan miejskich ulic i dróg, z których znacząca większość ma nawierzchnię asfaltową, jest zadowalający. 3/4 obszaru miasta jest objęte siecią kanalizacyjną. Wysokie Mazowieckie posiada nowoczesną stację uzdatniania wody, a ponadto ma jeden z najwyższych wskaźników w regionie podłączeń mieszkańców do sieci telefonicznej. Najważniejsze inwestycje w ostatnim czasie to: budowa ronda w centrum miasta oraz krytego basenu.

 

Historia Jednostki:

Ochotnicza Straż w 1928 roku

             W roku 1898 staraniem działaczy społecznych została powołana do życia Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiem Mazowieckiem. Głównym inicjatorem założenia jednostki był Obywatel Judejko, ówczesny Referent Powiatowego Urzędu Finansowego. W tym czasie zrodziła się inicjatywa budowy własnej remizy, podjęto decyzję o zlokalizowaniu jej na rynku głównym Miasta. Jednocześnie założona została Orkiestra Dęta, która funkcjonuje do chwili obecnej pod przewodnictwem kapelmistrza Leszka Gawła.

             Z chwilą rozbudowy miasta postanowiono zlikwidować starą remizę; w latach 1996 – 1997 wybudowano nową, zlokalizowaną przy ulicy Adama Mickiewicza.

             W 1963 roku, na 65 – lecie działalności, miejscowe społeczeństwo ufundowało Sztandar jednostce. W 1998 roku, w setną rocznicę powstania OSP, nadano Jej nowy Sztandar z umiejscowionym Herbem Miasta białym łabędziem i wizerunkiem patrona strażaków – św. Floriana.

             Jednostka bierze czynny udział w organizowanych akcjach ratowniczo – gaśniczych, a także wielokrotnie zdobywała medalowe lokaty na Miejsko – Gminnych i Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych.

 

Wyposażenie i wyszkolenie Jednostki:

(zobacz objaśnienia)

 

POJAZDY RATOWNICZE:

- MERCEDES Atego GBA 2,5/16 rok prod. 2010

- STAR GBA 2,5/16 rok prod. 1984

 

 

SPRZĘT GAŚNICZY:

motopompy: M 8/8, pływające, szlamowa.

 

SPRZĘT RATOWNICZY:

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1,

-  piła do betonu i stali,

- pilarki do drewna,

- walizka pomocy przedlekarskiej.

 

SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI:

- radiotelefon bazowy z systemem selektywnego alarmowania

- radiotelefony samochodowe,

- radiotelefony nasobne.

 

INNY SPRZĘT I WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE:

-   aparaty oddechowe nadciśnieniowe,

- agregat prądotwórczy,

 

STAN OSOBOWY (gotowość operacyjna):

60 członków czynnych,

 

OSP Wysokie Mazowieckie

OSP Wysokie Mazowieckie 2012 r Poczet Sztandarowy OSP Wysokie Mazowieckie Przemarsz Orkiestry Dętej - Zawody Powiatowe Ulica Kościelna przed I wojną światową Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela Orkiestra Dęta OSP Wysokie Mazowieckie Star 244 GBA 2,5/16 Auer Motopompa pływająca Pilarka do drewna Walizka pomocy przedlekarskiej Kościół filialny pw. Narodzenia NMP Dawna Plebania