Kategoria: Jednostki KSRG

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza KP PSP Wysokie Mazowieckie

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza KP PSP Wysokie Mazowieckie

Dowódca: bryg. mgr inż. Zbigniew Zalewski Z-ca Dowódcy: kpt. mgr inż. Wojciech Sokołowski Skład: 33 ratowników — na 3 zmianach służbowych Dowódcy Zmian JRG: I - st. kpt. mgr Jarosław Maczewski II - asp. Piotr Święcki III - asp. sztab. Leszek Kostro Zadania: Ochrona życia, zd...

więcej

OSP KSRG Bruszewo

OSP KSRG Bruszewo

Prezes: Władysław Zalewski Wiceprezes Naczelnik: Tomasz Kruszewski Wiceprezes: Bogdan Kalinowski Sekretarz: Michał Jamiołkowski Skarbnik: Jacek Perkowski Adres: Bruszewo 44 18-218 Sokoły Gm. Sokoły Dane KRS: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRUSZEWIE Char...

więcej

OSP KSRG Pszczółczyn

OSP KSRG Pszczółczyn

Prezes: Krzysztof Korżyński Naczelnik: Wojciech Janucik Wiceprezes: Sekretarz: Tomasz Dzierzgowski Skarbnik: Adres: Pszczółczyn 18-204 Kobylin Borzymy Gm. Kobylin Borzymy Telefon kontaktowy: (86) 476 48 65 Dane KRS: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PSZCZÓŁCZY...

więcej

OSP KSRG Pobikry

OSP KSRG Pobikry

Prezes: Tadeusz Czołomiej Naczelnik: Tomasz Jacyniewicz Sekretarz: Jacek Pruski Adres: Pobikry 18-230 Ciechanowiec Telefon kontaktowy: (86) 277 67 56 Dane KRS: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POBIKRACH Zarys historii miejscowości Pobikry: Wieś Pobikry, zw...

więcej

OSP KSRG Wysokie Mazowieckie

OSP KSRG Wysokie Mazowieckie

Prezes: Krzysztof Chojak Wiceprezes: Krzysztof Krasowski Naczelnik: Zbigniew Malinowski Sekretarz: Paweł Jabłoński Skarbnik: Wiesław Dmochowski Gospodarz: Waldemar Proszkin Adres: ul. Mickiewicza 6A 18-200 Wysokie Mazowieckie Miasto Wysokie Mazowieckie Telefon kontaktowy: 668 130 361 D...

więcej

OSP KSRG Szepietowo

OSP KSRG Szepietowo

Prezes: Zbigniew Chrzanowski Naczelnik Wiceprezes: Stanisław Maruszewski Sekretarz: Monika Zaremba Skarbnik: Mariusz Plichta Gospodarz: Jacek Pawlukowiec Adres: ul. Sienkiewicza 52 18-210 Szepietowo Gm. Szepietowo Telefon kontaktowy: (86) 476 27 98, 476 ...

więcej