Powrót do strony głównej

       


  Zwiększenie środków finansowych dla OSP

  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

  SpoKREWnieni służbą w Wysokiem Mazowieckiem

  Dotacje dla OSP

  STOP pożarom traw !!!

  "Czad i ogień" w Wyszonkach Kościelnych

  Mamy brązowych medalistów w kraju !!!

  Mamy krajowych laureatów w konkursie plastycznym !

  Laureaci eliminacji wojewódzkich konkursu plastycznego

  SpoKREWnieni służbą

  Ćwiczenia na akwenie zalodzonym

  List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka skierowany do strażaków

  Rozpoczęcie działalności Krajowej Administracji Skarbowej

  Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń

  Narada roczna z samorządem i służbami współdziałającymi

  Wystąpienie roczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego skierowane do strażaków

Kampania społeczna "Czad i ogień. Obudź czujność" w Nowych Piekutach

"Czad i ogień" w Wysokiem Mazowieckiem oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego

  Porady i zasady bezpieczeństwa w okresie zimowym

  Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

  Akcja MŁODY BOHATER

  Czujka w każdym domu !

  Statystyka zdarzeń - LUTY 2017

  Statystyka zdarzeń - STYCZEŃ 2017


Informacje z bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP z bogatymi fotorelacjami znajdziecie na naszym
facebookowym profilu www.facebook.com/kppsp.wysmaz


 

  Historyczne wersje materiałów i zdjęcia opublikowane wcześniej na tej stronie znajdują się w dziale Kronika strony

 

  PODSUMOWANIA POPRZEDNICH LAT W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM - materiały w dziale Publikacje
 

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku Komendy znajduje się w dziale Publikacje

 

  Aktualne numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Komendy znajdują się TUTAJ


Zwiększenie środków finansowych dla OSP

– W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku - powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to „drugie płuco” systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. – Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując – w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników

Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. - Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych – zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji

Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł. – Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników – zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. – Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały     środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału,  aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne. – Tak więc uspokajam – pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników – podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Źródło: MSWiA

 

powrót


Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Wysokie Mazowieckie ‘2017

W tegorocznej, XL już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", który gościnnie przeprowadzono 7 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, udział wzięło 28 uczestników, w tym: w grupie I - 10 osób, w grupie II - 11 osób, w grupie III - 7 osób.

Na podstawie regulaminu OTWP jury w składzie: st. bryg. mgr inż. Tomasz Sieńczuk – przewodniczący, kpt. mgr inż. Piotr Pruszyński, mł. ogn. mgr Malwina Roszkowska oraz mł. bryg. Grzegorz Kulesza - sekretariat turnieju, dokonało oceny testu pisemnego i zakwalifikowało do rozgrywek finałowych po trzech uczestników z każdej grupy. W finale uczniowie odpowiadali na wylosowane zestawy pytań. Laureatami XL edycji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Wysokie Mazowieckie ‘2017 zostali:

w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) - pierwsze miejsce - Michał Zieliński - SP w Kuleszach Kościelnych, przed Dawidem Kuleszą - SP w Czyżewie oraz Kubą Walendziakiem - SP w Święcku Wielkim,

w II grupie wiekowej (gimnazja) - pierwsze miejsce - Krystian Dmochowski - GP w Jabłonce Kościelnej przed Sebastianem Parzychem - GP w Czyżewie oraz Gustawem Zakrzewskim - GP w Nowych Piekutach

w III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) – Mariusz Mioduszewski - CKZ w Wysokiem Mazowieckiem przed Mateuszem Wawrzeńczukiem - ZSOiZ w Czyżewie oraz Adamem Kostro - CKZ w Wysokiem Mazowieckiem

Na zakończenie turnieju, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz st. bryg. mgr inż. Andrzej Koc – Komendant Powiatowy PSP, złożyli gratulacje zwycięzcom i życzyli wszystkim uczestnikom powodzenia w kolejnych etapach i następnych turniejach.

Nagrody, w postaci drobnego sprzętu RTV i AGD oraz czujek czadu, zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem. Poza nagrodami, które odebrali zwycięzcy, wszystkim uczniom wręczono pamiątkowe dyplomy, a opiekunom podziękowania za wysiłek włożony w przygotowanie młodzieży do konkursu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy naprawdę dużej wiedzy, gdyż tegoroczną edycję można było uznać za trudną. Z naszej strony staraliśmy się uzmysłowić młodzieży z jakimi zadaniami mają do czynienia finaliści w etapach wojewódzkim i krajowym, aby naszym laureatom dopomóc w przygotowaniach do kolejnej rywalizacji. Życzymy Im zwycięstw w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2017 roku w Białowieży. Do eliminacji zakwalifikowały się osoby z dwóch najwyższych miejsc z każdej grupy – Michał Zieliński, Dawid Kulesza, Krystian Dmochowski, Sebastian Parzych oraz Mariusz Mioduszewski i Mateusz Wawrzeńczuk.

Już zaczynamy trzymać kciuki!

 

Organizatorzy serdeczne podziękowania składają Staroście Wysokomazowieckiemu i jego współpracownikom, za udostępnienie sali do przeprowadzenia Turnieju i przygotowanie poczęstunku.

 

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Kulesza
Zdjęcia: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, kpt. Piotr Pruszyński

 

   

Pełna fotorelacja z przebiegu turnieju znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

powrót


SpoKREWnieni służbą w Wysokiem Mazowieckiem

28 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa pod hasłem: ,,SpoKREWnieni służbą”. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym jego celem była pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach oraz osobom chorym., w którym uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, krwiodawcy z klubu ,,Kropelka’’ oraz inne osoby cywilne. W akcji wzięły udział 53 osoby od których pozyskano prawie 24 litry tego ratującego życie płynu od spełniających wszelkie wymogi dawców. Akcję zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowy Oddział w Łomży.

 

mł. bryg. Grzegorz Kulesza
KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

 

   

powrót


List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

 

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru.
Tymczasem jest wręcz przeciwnie.
Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł.
Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji


  
 
 

powrót


STOP Pożarom Traw

 

 

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Działania gaśnicze zastępów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej

Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy.

Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.

Zagrożenia dla lasów

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, łąki wraz z terenami upraw rolnych dość często sąsiadują z gruntami leśnymi. Ogień z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzewia poważnie uszkadzając.

 

Straty ekologiczne spowodowane wypalaniem traw - pożary traw niszczą faunę i florę

·         Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

·         Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

·         Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

·         Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).

·         Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

·         Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.

·         Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

·         W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

·         Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.

·         Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).

·         Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spalania, z uwagi na wysoką toksyczność dymu.

·         Duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków.

·         Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może spalać się do kilku metrów w głąb w zależności od jego porowatości związanej z dostępem tlenu. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze traw regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to wiele setek lat.

 

Wypalanie traw jest zabronione

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

·         Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

·         Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

·         Art. 30 ust. 3 pkt 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1.    rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2.    korzystania z otwartego płomienia,

3.    wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

·         Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

·         Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Dopłaty bezpośrednie UE dla właścicieli gruntów rolnych

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.

Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami).

Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej. Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego

Inne akty prawne mówiące o problematyce wypalania traw.

·         W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania,

·         W rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

·         Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm (poz. 1372).

1.    § 3. 1. - Zabrania się wypalania gruntów rolnych

powrót


„Czad i ogień. Obudź czujność” w Wyszonkach Kościelnych


18 marca 2017 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych przeprowadzono również pogadankę związaną z kampanią społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Czad i ogień. Obudź czujność”. Korzystając z obecności władz samorządowych, księży, dyrekcji szkoły oraz licznie zgromadzonych druhen i druhów, mł. bryg. Grzegorz Kulesza z Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem omówił przyczyny, skutki oraz problemy związane z zagrożeniami występującymi w sezonie grzewczym. Zostały również wskazane sposoby zapobiegania tego typu zdarzeniom a także zasady postępowania w przypadku pożaru i podejrzenia wystąpienia czadu.

powrót


Nasza reprezentacja brązowymi medalistami w kraju !!!


W dniach 14-17 marca 2017 r. na obiektach Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie przeprowadzono XXXIV Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym. Do rywalizacji drużynowej przystąpiło 15 reprezentacji, natomiast w turnieju indywidualnym wystąpiło 58 zawodników. Patronatem honorowym mistrzostwa objęli Jarosław Zieliński – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta Augustów. Organizatorami mistrzostw byli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy PSP w Augustowie oraz Podlaskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „STRAŻAK”. Kierownikiem reprezentacji Podlasia był st. bryg. Andrzej Koc

Najlepsza drużyną po raz kolejny okazała się reprezentacja województwa podkarpackiego, która pokonała wszystkich przeciwników w trakcie meczów finałowych. Drugie miejsce zajął zespół ze śląska, a nasi, podlascy reprezentanci w składzie:
- Piotr Chmiel – KW PSP Białystok
- Leszek Kostro – KP PSP Wysokie Mazowieckie
- Zbigniew Prużanin – KP PSP Wysokie Mazowieckie
- Artur Biały – KP PSP Wysokie Mazowieckie
zostali brązowymi medalistami XXXIV Mistrzostw Polski Strażaków w tenisie stołowym.

W zmaganiach indywidualnych Mistrzem Polski został  Jarosław Tomicki (śląskie), Wicemistrzem zaś Piotr Chmiel (podlaskie), przed Krzysztofem Marcinowskim (podkarpackie). Pozostali nasi zawodnicy uplasowali się na miejscach 9-12 – Zbigniew Prużanin,  13-16 – Artur Biały oraz 25-32 – Leszek Kostro.

 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!!

powrót


MAMY KRAJOWYCH LAUREATÓW !!!


Z wielką przyjemnością informujemy, że aż cztery osoby z terenu naszego powiatu zostały laureatami finału Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” 2017

Jury wybrało najlepsze prace w sześciu grupach wiekowych spośród 305 prac, które wyłoniono w eliminacjach z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

I grupa – przedszkola

I miejsce

Oliwia Puławska, lat 5

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie

woj. podlaskie

Opiekun: Iwona Kaczyńska

III miejsce

Magdalena Zubczyńska, lat 6

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo

woj. podlaskie

Opiekun: Hanna Borys

VI grupa – osoby dorosłe

III miejsce

Iwona Kaczyńska

Publiczne Gimnazjum im. A. Mickiewicza, ul. 1 Maja 2, 18-210 Szepietowo

woj. podlaskie

Wyróżnienie

Monika Dąbrowska

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo

woj. podlaskie

Opiekun: Hanna Borys

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

powrót


Eliminacje wojewódzkie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”


Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki rozstrzygnięcia eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom", na które wpłynęło łącznie 86 prac z 5 Oddziałów Powiatowych ZOSP RP i z których to Komisja wyłoniła 35 prac plastycznych na szczebel krajowy.

Oto lista naszych laureatów:
I grupa wiekowa – Przedszkola
- Oliwia Puławska – MOK Wysokie Mazowieckie
- Magdalena Zubczyńska – GOK Szepietowo
- Kinga Krakówka – Gminne Przedszkole w Czyżewie
- Wioletta Krasowska – Gminne Przedszkole w Czyżewie

II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy I – III
- Weronika Wojtkowska – GOK Szepietowo
- Zofia Stypułkowska – SP w Kuleszach Kościelnych
III grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy IV – VI
– Gabriela Kaczyńska – SP w Wysokiem Mazowieckiem
- Natalia Przeździecka – SP w Kuleszach Kościelnych
– Gabriela Krasowska – SP w Nowych Piekutach
- Robert Bagiński – Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych
IV grupa wiekowa – Gimnazjum
- Agnieszka Kuczyńska – PG Szepietowo
- Natalia Sokołowska – MOK w Wysokiem Mazowieckiem
- Anna Gregorczuk – PG Nowe Piekuty
- Luiza Maria Lubowicka – MOK w Wysokiem Mazowieckiem
- Dominika Jóźwiak – Zespół Szkół w Klukowie
- Lena Łozowska – GOK Szepietowo
VI grupa wiekowa – dorośli
– Anna Brulińska – GOK w Szepietowie

– Monika Dąbrowska – GOK w Szepietowie
- Iwona Kaczyńska – PG w Szepietowie


Już trzymamy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcia na szczeblu krajowym

(na zdjęciu powyżej praca laureatki Oliwii Puławskiej)

powrót


spoKREWnieni służbą

 

Informujemy, że w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza 6
w dniu 28 marca 2017 r. w godz. 9.00 – 13.00 zostanie zorganizowana akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem
spoKREWnieni służbą

Celem akcji, objętej patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest uświetnienie ustanowionego w marcu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Osoby uczestniczące w zbiórce powinny zgłosić się z dowodem osobistym.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych oraz do służb współdziałających o czynne włączenie się do tej honorowej akcji


 

powrót


Wysokie Mazowieckie – ćwiczenia na akwenie zalodzonym


22 lutego br. na stawie w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowano ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na akwenach wodnych w warunkach zimowych.

W pierwszej części szkolenia scharakteryzowano zagrożenia towarzyszące tego typu zdarzeniom, omówiono podstawowe zasady BHP obowiązujące w ratownictwie lodowym, oraz omówiono sprzęt, którego można użyć w ratownictwie lodowym.

W części drugiej ćwiczono w sposób praktyczny możliwości podejmowania osoby z przerębla przy użyciu sprzętu będącego na stanie jednostek (sanie lodowe, drabina, rzutka, koło ratunkowe), jak i techniki ratownicze przy użyciu sprzętu dostępnego dla osoby postronnej (szalik, kurtka, gałąź, itp.) oraz samo ratowania z przerębla.

W szkoleniu, oprócz sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem, udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem.

Opracowanie: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie

Pełna fotorelacja z ćwiczeń znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz


powrót


 


powrót


  

powrót


powrót


Strażackie podsumowanie 2016 roku
w powiecie wysokomazowieckim

8 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.

Komendant powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc rozpoczął naradę witając przybyłych gości: podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jarosława Wendta, starostę wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego,  komendanta powiatowego Policji – nadkomisarza Krzysztofa Woźniewskiego, Andrzeja Grzeszczuka - państwowego powiatowego inspektora nadzoru sanitarnego, Sławomira Wołejko – powiatowego lekarza weterynarii, Sylwestra Kowalczuka – zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka, Jarosława Siekierko – burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie, Annę Bogucką – burmistrza Czyżewa, Roberta Reczko – burmistrza Ciechanowca, Roberta Wyszyńskiego - burmistrza Szepietowa,  Piotra Uszyńskiego – wójta gminy Klukowo, Marka Kaczyńskiego - wójta gminy Nowe Piekuty, Krzysztofa Krajewskiego – wójta gminy Wysokie Mazowieckie, przedstawicieli ZOSP RP oraz strażaków tutejszej Komendy Powiatowej PSP.

Następnie zaprezentowano przygotowany na spotkanie materiał: zastępca komendanta - st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację pożarową i występowanie miejscowych zagrożeń w 2016 roku na terenie naszego powiatu, komendant zreferował sprawy dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz działalności Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakończeniu sprawozdania, poza wnioskami wynikającymi z działalności operacyjnej, podkreślono, że jednym z ważnych elementów działań prewencyjnych w 2017 roku będzie kontynuowanie kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”.

Kolejną częścią narady były wystąpienia podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, starosty wysokomazowieckiego oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego samorządu obfitujące we wnioski i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym powiecie, a także planów i zamierzeń na przyszłość.

Naradę zakończyły podziękowania komendanta powiatowego PSP st. bryg. Andrzeja Koca, za dotychczasowe efekty współpracy złożone na ręce przybyłych gości.

Do pobrania: Analiza sytuacji pożarowej i funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku

 

 

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

powrót


Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność" w Nowych Piekutach

28 stycznia 2017 r. w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach, powiat wysokomazowiecki, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Piekutach. Na zebraniu, poza porządkiem obrad związanych z funkcjonowaniem OSP, omówiono materiały propagujące kampanię społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Czad i ogień - obudź czujność”.

Wzięło w nim udział 37 członków OSP Nowe Piekuty, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Wójt Gminy Marek Kaczyński, Radny Powiatu Stanisław Olędzki, Przewodniczący Rady Gminy Nowe Piekuty, radni gminy Nowe Piekuty, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowych Piekutach oraz przedstawiciele lokalnych zakładów pracy.

Na zorganizowanym spotkaniu, mł. bryg. Maciej Krajewski, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem omówił przyczyny, skutki oraz problemy związane z zagrożeniami występującymi w sezonie zimowym. Zostały również wskazane sposoby zapobiegania tego typu zdarzeniom, a także zasady postępowania w przypadku pożaru i podejrzenia wystąpienia czadu. Rozdano również ulotki dotyczące propagowania przedmiotowej wiedzy.

powrót


CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego ZAPOBIEGAJMY POŻAROM

20 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie związane z kampanią społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ,,Czad i ogień. Obudź czujność'’ oraz ogłoszono wyniki eliminacji powiatowych ogólnopolskiego konkursu pożarniczego „Zapobiegajmy Pożarom”. W uroczystości wzięli udział: Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc, funkcjonariusze komendy oraz dzieci, młodzież i nauczyciele z terenu powiatu. mł. bryg. Adam Frankowski omówił przyczyny, skutki oraz problemy związane z zagrożeniami występującymi w sezonie zimowym. Zostały również wskazane sposoby zapobiegania tego typu zdarzeniom a także zasady postępowania w przypadku pożaru i podejrzenia wystąpienia czadu. mł. bryg. Maciej Krajewski przedstawił statystykę zdarzeń mających miejsce na terenie powiatu w 2016 r. Przeprowadzono konkurs na temat przekazanej wiedzy, w którym nagrodami były czujniki tlenku węgla ufundowane przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Podczas spotkania oficjalnie rozstrzygnięto kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej szczebla powiatowego, którego wyniki przedstawił mł. bryg. Grzegorz Kulesza. Oceny prac dokonała Komisja w składzie: Malwina Roszkowska, Wioletta Szcześniak, Grzegorz Kulesza oraz Tomasz Sieńczuk (przewodniczący). Na konkurs wpłynęło ogółem 119 prac wyłonionych z eliminacji miejskich i gminnych: gm. Ciechanowiec, gm. Czyżew, gm. Klukowo, gm. Kulesze Kościelne, gm. Nowe Piekuty, gm. Szepietowo, m. Wysokie Mazowieckie, gm. Wysokie Mazowieckie. Ze względu na wysoki i wyrównany poziom przesłanych prac, szczególnie tych czołowych, wyłonienie zwycięskich i wyróżnionych było wyjątkowo trudne. W oczach Komisji na najwyższe uznanie zasłużyły prace plastyczne następujących autorów:

I grupa wiekowa – Przedszkola

1 nagroda – Oliwia Puławska  – MOK w Wysokiem Mazowieckiem

1 nagrodaKinga Krakówka - Gminne Przedszkole w Czyżewie

2 nagroda – Magdalena Zubczyńska – GOK w Szepietowie

3 nagroda – Wioletta Krasowska - Gminne Przedszkole w Czyżewie

Wyróżnienie:

Maja Szapował – Przedszkole w Kuczynie

II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy I – III

1 nagroda – Zofia Stypułkowska – Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

2 nagroda – Jakub Kulesza - Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej

3 nagroda – Kamil Pawłowicz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej

Wyróżnienia:

Bartosz Żochowski – Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej

Weronika Wojtkowska - GOK w Szepietowie

III grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy IV – VI

1 nagroda – Natalia Przeździecka – Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

2 nagrodaRobert Bagiński – Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

3 nagroda – Roksana Szkiłądź – MOK w Wysokiem Mazowieckiem

Wyróżnienia:

Kinga Kulesza – Szkoła Podstawowa w Kuczynie

Gabriela Krasowska - Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach

Gabriela Mioduszewska - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

Gabriela Kaczyńska - Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowieckiem

Wioletta Śleszyńska - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

IV grupa wiekowa – Gimnazjum

1 nagroda – Natalia Sokołowska – MOK w Wysokiem Mazowieckiem

2 nagroda – Dominika Jóźwiak – Gimnazjum w Klukowie

3 nagroda – Anna Gregorczuk – Gimnazjum w Jabłoni Kościelnej

Wyróżnienia:

Lena Łozowska – GOK w Szepietowie

Agnieszka Kuczyńska – Gimnazjum w Szepietowie

Karolina Sokołowska - Gimnazjum w Kuleszach Kościelnych

Luiza Maria Lubowicka - MOK w Wysokiem Mazowieckiem

V grupa wiekowa – Szkoły Ponadgimnazjalne

Nie przyznano nagród ani wyróżnień.     

VI grupa wiekowa – dorośli

1 nagroda – Iwona Kaczyńska – Gimnazjum w Szepietowie

2 nagroda – Monika Dąbrowska – GOK w Szepietowie

3 nagroda – Anna Brulińska – GOK w Szepietowie

Dyplomy i nagrody w postaci książek ufundowanych przez Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem, laureatom wręczył Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński wraz z Komendantem Powiatowym PSP st. bryg. Andrzejem Kocem. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały przekazane do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, celem dalszego udziału na szczeblu województwa, a być może i kraju. Będziemy trzymać kciuki.

Pełna fotorelacja znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

powrót


 

 

powrót


Młody Bohater

Akcja „Młody Bohater” to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i  promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nagroda „Młody Bohater” będzie wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę.

 Każdy laureat nagrody otrzyma unikalny, numerowany medal i zostanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA, gdzie będzie można poznać jego historię.

Kandydatów do nagrody można zgłosić do MSWiA za pośrednictwem formularza.  

Zobacz także:

Formularz zgłoszeniowy;

Regulamin akcji;

powrót


Czujka w każdym domu

 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu aby przyłączyli się do akcji Czujka w każdym domu, gdyż niewielkim nakładem finansowym, zasadniczo zwiększamy bezpieczeństwo nasze i swoich bliźnich. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania czy domu, w którym powstało zadymienie lub wydziela się tlenek węgla. Umożliwia to szybkie opuszczenie objętego zagrożeniem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty. Koszt atestowanej czujki nie przekracza 100 zł, a jej skuteczne działanie daje nam poczucie ochrony przez okres do 10 lat bez konieczności jej wymiany. Z naszej strony zapewniamy doradztwo w zakresie doboru urządzeń – do wykrywania tlenku węgla (czadu) lub dymu i  ich zasad montażu. W tych sprawach prosimy kontaktować się z naszą Komendą pod numerem telefonu 86 275 81 00.

powrót


Zdarzenia w lutym 2017 r.

 

W lutym 2017 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 53 zdarzenia, w których uczestniczyło 74 załogi - 332 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń ranna została 1 osoba, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na ok. 108 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2017 r. do 29.02.2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2017

2016

Ogółem:

81

43

w tym: pożary

15

20

miejscowe zagrożenia

66

22

alarmy fałszywe

0

1

Straty (tys. zł.)

180,1

307,0

Uratowane mienie (tys. zł.)

3387

2420

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

0

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

4

12

w tym ratownicy

0

0

 

Wybrane zdarzenia

 

07 lutego o godz. 1119 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze lawety samochodowej w miejscowości Kobylin Cieszymy. Natychmiast  do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie zastęp z JRG Zambrów oraz trzy zastępy OSP z Kobylin Borzymy, Jeżewo Stare i Rutki Kossaki. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na DK-8 podczas jazdy doszło do pożaru auto-lawety IVECO, która przewoziła samochód osobowy i ciągnęła przyczepę-lawetę. Pożarem objęta była komora silnika oraz przedział pasażerski. Auto-lawetą jechał sam kierowca, który w wyniku zdarzenia nie odniósł żadnych obrażeń i po zatrzymaniu się pojął próbę ugaszenia pożaru używając gaśnicy proszkowej. Po nieudanej próbie ugaszenia, jeszcze przed przyjazdem JOP, przystąpił do odczepienia przyczepy, a następnie sprowadził samochód z auto-lawety. Działania JOP polegały na podaniu dwóch prądy wody w natarciu na palącą się kabinę auto-lawety oraz w obronie na znajdujący się w pobliżu samochód osobowy. Po dojeździe zastępu z JRG podano jeszcze jeden prąd piany ciężkiej, po czym pożar został ugaszony. W czasie prowadzenia działań gaśniczych ruch na drodze krajowej był całkowicie zatrzymany. Poinformowano o zdarzeniu pracowników GDDKiA, celem usunięcia śliskiej nawierzchni powstałej po podawaniu wody w związku z ujemną temperaturą. Pojazdy usunięto z jezdni na pobliski plac i przywrócono ruch w obu kierunkach. Straty oszacowano na około 30 tys. zł.

 

10 lutego o godz. 2007 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Bryki. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na poboczu drogi powiatowej w kierunku Wysokiego Mazowieckiego stoi samochód osobowy Seat bez uszkodzeń karoserii, a po przeciwnej stronie na drugim pasie jezdni samochód osobowy Mercedes, który uderzył w przydrożny słup telekomunikacyjny. Złamany w dolnej części betonowy słup był pochylony na dach samochodu. Przytrzymywał się tylko na linii telekomunikacyjnej. W obydwu pojazdach jechali sami kierujący, którzy na skutek zdarzenia nie doznali żadnych obrażeń ciała. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ocenie sytuacji i bezpiecznym odciągnięciu uszkodzonego samochodu od pochylonego nad nim słupa. Następnie zabezpieczono słup, po czym położono go poza rowem likwidując tym samym zagrożenie przed zerwaniem linii i upadkiem na jezdnię. Samochody przekazano właścicielom, a teren zdarzenia Policji, która prowadziła dalsze działania dochodzeniowo- śledcze. Straty oszacowano na około 20 tys. zł.

 

19 lutego o godz. 2301 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku dwóch samochodów ciężarowych, do którego doszło w miejscowości Sikory Wojciechowięta na drodze krajowej nr 8. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie,  dwa zastępy z JRG w Białymstoku oraz zastępy z OSP KSRG Kobylin Borzymy i Jeżewo. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że do przydrożnego rowu na DK-8 zjechały dwa ciągniki siodłowe bez naczep (jeden holował drugiego) i znajdują się całkowicie poza jezdnią. Jeden w pozycji na kołach, a drugi przewrócony na lewy bok – brak jakichkolwiek wycieków. Pojazdami podróżowali sami kierowcy (Litwin i Białorusin), którzy nie odnieśli żadnych obrażeń i z chwilą przybycia pierwszej JOP byli pod opieką ZRM. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów, oświetleniu terenu akcji i pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Obaj kierowcy po przebadaniu przez ZRM odmówili zabrania do szpitala. Dalsze czynności dochodzeniowo śledcze przejęła policja. Samochody przekazano właścicielom, a teren zdarzenia policji. Podczas trwania akcji ruch na DK-8 odbywał się wahadłowo. O zaistniały zdarzeniu poinformowano GDDKiA. Straty oszacowano na około 20 tys. zł.

 

powrót


Zdarzenia w styczniu 2017 r.

 

W styczniu 2017 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 28 zdarzeń, w których uczestniczyło 52 załogi - 210 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń ranne zostały 3 osoby, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na wartość ok. 72,1 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2017

2016

Ogółem:

28

24

w tym: pożary

8

14

miejscowe zagrożenia

20

9

alarmy fałszywe

0

1

Straty (tys. zł.)

72,1

226

Uratowane mienie (tys.. zł.)

2205

2060

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

0

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

3

5

w tym ratownicy

0

0

 

Wybrane zdarzenia

14 stycznia o godz. 1229 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o zderzeniu dwóch samochodów (ciężarowego z osobowym), do którego doszło w okolicach miejscowości Michałki. Natychmiast na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Samochód ciężarowy z beczką przewożącą serwatkę (23 tys. litrów) znajdował się na jezdni na lewym pasie w stosunku do kierunku jazdy, natomiast osobowy w pozycji na kołach w rowie. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. Kierowca ciężarówki - mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń i znajdował się na jezdni obok swego pojazdu. Kobieta kierująca samochodem osobowym na skutek zdarzenia została zakleszczona w pojeździe (przytomna bez widocznych ran, uskarżająca się na ból). Na skutek zdarzenia nie doszło do pożaru jak też wycieku jakichkolwiek płynów eksploatacyjnych. Wszystkie służby ratownicze przybyły na miejsce zdarzenia jednocześnie. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatora samochodu osobowego. Jednocześnie ratownicy przy pomocy narzędzi hydraulicznych dotarli do poszkodowanej i ewakuowali ją przekazując dla ZRM będącemu na miejscu zdarzenia. Podczas działań ratowniczych ruch na drodze był całkowicie wstrzymany. Po zakończenia działań ratowniczych przekazano samochód ciężarowy dla kierowcy, a teren zdarzenia oraz samochód osobowy Policji. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległ prawy przód kabiny samochodu ciężarowego, a w samochodzie osobowym w dużym stopniu zniszczony przód oraz naruszona cała karoseria. Straty ogólne oszacowano na wartość około 20 tys. zł.

 

17 stycznia o godz. 1040 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w okolicach miejscowości Dąbrowa Dzięciel. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel. Do zdarzenia wyjechał również dowódca JRG. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że samochód ciężarowy z naczepą zjechał do rowu po lewej stronie w stosunku do kierunku jazdy. Pojazd znajdował się w pozycji na kołach (naczepa pozostawała na jezdni, a ciągnik siodłowy w rowie zahaczając częścią kabiny o drzewo). Kierowca ciężarówki, który sam podróżował nie odniósł żadnych obrażeń. Na skutek zdarzenia zbiornik paliwa uległ rozszczelnieniu, co spowodowało powolny wyciek oleju napędowego na jezdnię. Priorytetem działań ratowniczych było wydostanie z rowu samochodu w takim stopniu, aby wypoziomować go i zapobiec dalszemu wyciekowi paliwa. Podjęto próbę wyciągnięcia go do tyłu przy pomocy samochodu GBA 2,5/27 IVECO, co przyniosło pożądany efekt. Jednak brak powietrza w układzie i zablokowane hamulce wszystkich kół nie pozwoliły na całkowite wydostanie pojazdu z rowu na jezdnię. Na miejsce zdarzenia przybył prywatny holownik, który przy pomocy specjalistycznego sprzętu wyciągnął ciężarówkę i odholował na pobliską posesję. Przy pomocy piasku i sorbentu zlikwidowano plamę oleju napędowego z jezdni. Teren objęty działaniem ratowniczym przekazano policji, a samochód ciężarowy z naczepą właścicielowi. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległ przód ciągnika siodłowego ciężarówki wraz z kabiną.

 

22 stycznia o godz. 835 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w budynku mieszkalnym w Wysokiem Mazowieckiem. Niezwłocznie do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy JRG Wysokie Mazowieckie. Po dotarciu na miejsce stwierdzono, że w budynku mieszkalnym murowanym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej doszło do zadymienia.  W pomieszczeniu kotłowni przy piecu CO zapaliły się kartony prawdopodobnie od składowanego obok popiołu. W momencie powstania pożaru w budynku przebywały dwie osoby dorosłe, które opuściły budynek o własnych siłach nie odnosząc obrażeń.  Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu ratowników w aparatach ochronny dróg oddechowych z linią szybkiego natarcia oraz wyniesieniu tlących się kartonów poza budynek, gdzie zostały dogaszone. Następnie oddymiono pomieszczenia piwniczne za pomocą wentylatora. Wszystkie pomieszczenia zostały przewietrzone, a następnie sprawdzone za pomocą czujnika tlenku węgla (wskazania  zerowe).

 

24 stycznia o godz. 655 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w okolicach miejscowości Dzikowiny. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy JRG Wysokie Mazowieckie oraz dwa z OSP KSRG Klukowo. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na łuku drogi powiatowej 2077B samochód prawdopodobnie wpadł w poślizg, a następnie niekontrolowanie wjechał do rowu pozostając w pozycji na kołach przechylony na lewy bok. Samochodem podróżował sam kierowca, który opuścił wrak pojazdu o własnych siłach i z chwilą przybycia zastępów JOP znajdował się obok pojazdu leżąc na wznak (przytomny, brak widocznych ran zewnętrznych, uskarżający się na ból). Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dotarciu do osoby poszkodowanej i udzielenia jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ułożono poszkodowanego na noszach typu deska i z chwilą przybycia ZRM przekazano pod opiekę lekarzowi. Jednocześnie ratownicy odłączyli prąd z akumulatora w rozbitym samochodzie. Poszkodowany został zabrany przez ZRM do szpitala celem dalszych badań i hospitalizacji. Na czas działań ratowniczych ruch na drodze prowadzony był wahadłowo. W wyniku zdarzenia zniszczony został całkowicie przód pojazdu oraz w znacznym stopniu powgniatana karoseria na skutek dachowania.

 

powrót