Powrót do strony głównej

       


  Spotkanie opłatkowe

  Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

  Wspólna uroczystość wysokomazowieckich strażaków i policjantów

  Czad i ogień. Obudź czujność !!

  Turniej drwali o "Srebrną siekierę" Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka

  Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

  Zaproszenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na studia podyplomowe

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego

  ZWALCZANIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

  Akcja MŁODY BOHATER

  List Jarosława Zielińskiego - Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący środków na dotacje dla OSP

Relacja z ćwiczeń na budowie Fabryki Proszków Mlecznych

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

  WAŻNE!! Szczegółowe zasady udzielania dotacji dla OSP

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z okazji Dnia Strażaka

List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spaw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego skierowany do strażaków

STOP POŻAROM TRAW!

  Narada roczna z samorządem i służbami współdziałającymi

  Czujka w każdym domu !

  Statystyka zdarzeń - GRUDZIEŃ 2016

  Statystyka zdarzeń - LISTOPAD 2016

  Statystyka zdarzeń - PAŹDZIERNIK 2016

  Statystyka zdarzeń - WRZESIEŃ 2016

  Statystyka zdarzeń - SIERPIEŃ 2016

  Statystyka zdarzeń - LIPIEC 2016

  Statystyka zdarzeń - CZERWIEC 2016

  Statystyka zdarzeń - MAJ 2016

  Statystyka zdarzeń - KWIECIEŃ 2016

  Statystyka zdarzeń - MARZEC 2016

  Statystyka zdarzeń - LUTY 2016

  Statystyka zdarzeń - STYCZEŃ 2016


Informacje z bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP z bogatymi fotorelacjami znajdziecie na naszym
facebookowym profilu www.facebook.com/kppsp.wysmaz


 

  Historyczne wersje materiałów i zdjęcia opublikowane wcześniej na tej stronie znajdują się w dziale Kronika strony

 

  PODSUMOWANIA POPRZEDNICH LAT W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM - materiały w dziale Publikacje
 

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku Komendy znajduje się w dziale Publikacje

 

  Aktualne numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Komendy znajdują się TUTAJ


Spotkanie opłatkowe

W dniu 22 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej naszej Komendy odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służby pożarniczej.
Błogosławieństwa z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego udzielił ks. Wojciech Ejsmont – Wojewódzki Kapelan Strażaków, a dzieląc się opłatkiem, życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne złożył także nadkom. Krzysztof Woźniewski - Komendant Powiatowy Policji

Pełna fotorelacja znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

powrót


powrót


Wspólna uroczystość wysokomazowieckich strażaków i policjantów

8 grudnia 2016 r. na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia inwestycji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem oraz powołania Komendanta Powiatowego  Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez st. bryg. Tomasza Sieńczuka sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu, po czym nastąpił przegląd pododdziałów, w skład których wchodził poczet sztandarowy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem oraz Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, a także klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem.

W dalszej części uroczystości nastąpiło przecięcie wstęgi w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem” oraz jego poświęcenie. Na placu wykonano roboty budowlane o wartości 272 116 zł.; Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej dofinansowała inwestycję w kwocie 146 000 zł., pozostałą część, t. j.  126 116 zł przekazał Powiat Wysokomazowiecki.

Apel był okazją do wręczenia nagród przyznanych wysokomazowieckim strażakom przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się: bryg. Zbigniew Zalewski, st. kpt. Jarosław Maczewski, mł. kpt. Wojciech Sokołowski, asp. sztab. Leszek Kostro. Nagrody wręczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP.

Kolejną częścią uroczystości było przekazanie aktu powołania Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem, pełniącemu dotychczasowe obowiązki komendanta, nadkom. Krzysztofowi Woźniewskiemu. Aktu tego dokonali:  sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, nadinspektor  Helena Michalak – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Komendant Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP, nadbrygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP, nadinspektor Helena Michalak – Zastępca Komendanta Głównego Policji, st. bryg. Jarosław Wendt - Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, nadinspektor Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, ks. Wojciech Ejsmont -  Wojewódzki  Kapelan Strażaków, ks. Leon Grygorczyk - Kapelan Podlaskiej Policji, ks. Jarosław Świderek –  Zastępca Diecezjalnego Kapelana Strażaków, ks. Edward Łapiński – Proboszcz Parafii Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Bogdan Zieliński  –  Starosta Wysokomazowiecki wraz z Wicestarostą Leszkiem Gruchałą, członkowie Zarządu Powiatu, władze lokalnych samorządów, na czele z Jarosławem Siekierko – Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie.

Pełna fotorelacja znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

Zdjęcia: st. asp. Dariusz Kosowicz, KP PSP Wysokie Mazowieckie

powrót


TURNIEJ DRWALI

6 października 2016 roku w kompleksie leśnym leśnictwa Ciechanowiec rozegrano XI Turniej Zakładów Usług Leśnych i drużyn Państwowych Straży Pożarnych o „Srebrną siekierę” Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka. Zawody zorganizowane zostały  przez Nadleśnictwo Rudka, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku  i Zakłady Usług Leśnych wykonujące prace na terenie nadleśnictwa. W turnieju wzięło udział 33 pilarzy, w tym 3 reprezentacje Komend Powiatowych PSP z Siemiatycz, Bielska Podlaskiego i Wysokiego Mazowieckiego.

Zawodnicy musieli wykonać w możliwie krótkim czasie czynności, doskonale znane leśnikom z ich codziennej praktyki, w konkurencjach: ścinka i obalenie drzewa w ściśle określonym miejscu, precyzyjne przecięcie kłody na desce, wymiana łańcucha w pilarce i przerzynka kombinacyjna na czas.

Komisje sędziowskie oceniały zarówno czas wykonania konkurencji, jak i zgodność z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawodowi pilarze uczestniczący w zawodach to głównie pracownicy zakładów usług leśnych (ZUL) wykonujących na terenie Nadleśnictwa Rudka prace na rzecz utrzymania i konserwacji lasu.

Najlepszymi drwalami (pilarzami) podczas zawodów w Nadleśnictwie Rudka, którzy najszybciej i najlepiej rozegrali wszystkie konkurencje, sprawiając niemałą niespodziankę, zostali:

1 miejsce – st. asp. Zbigniew Pietraszko – KP PSP Wysokie Mazowieckie (39 pkt) przed Zbigniewem Sacharzewskim z Zakładu Usług Las i Ogród Danuta Gola (38 pkt), a 3 miejsce również zajął strażak naszej komendy – mł. ogn. Dariusz Jamiołkowski (35 pkt).  W skład naszej reprezentacji wchodził jeszcze ogn. Adrian Skłodowski, który zdobył bardzo istotne dla całej drużyny 17 punktów.

Tytuł „Najlepszej Drużyny”, a także „Srebrną siekierę” Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka zdobyła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Uroczystego podsumowania zawodów dokonano 9 października 2016 roku podczas XXIII Targów Ogrodniczych „Jesień w sadzie i ogrodzie” i IV Targów Leśnych „Las i My” na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zawodnicy uhonorowani zostali atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi między innymi przez dyrektora RDLP w Białymstoku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku  i Zakłady Usług Leśnych, a „Srebrną siekierę” odebrał z rąk Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka Grzegorza Godlewskiego st. bryg. Andrzej Koc – Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem. W uroczystości wręczania nagród wzięli także udział: Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego oraz kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.  

 

st. bryg. Tomasz Sieńczuk
Zdjęcia: Błażej Safaryn, Tomasz Sieńczuk

 

powrót


 

 

powrót


Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54; 01-629 Warszawa

tel. (22) 561 76 24; fax: (22) 833 07 24

e-mail: sgsp@sgsp.edu.p, www. sgsp.edu.pl

 

 

 

 

 

Warszawa, 7 września 2016 r.

INFORMACJA SGSP

 

Studia podyplomowe w SGSP!

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej” organizowane wspólnie
z Uniwersytetem Warszawskim. Dokumenty na obecną edycję 2016/17 można składać
do 20 września br.

 

Cele studiów

Głównym celem studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej, jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli, posiadających umiejętności wykorzystania specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnych metod, sposobów i zasad zarządzania kryzysowego, specyficznych w pracy administracji publicznej oraz służb publicznych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę dotyczącą sytuacji kryzysowych w kontekście ideologicznym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym, jak również kwestii prawnych i innych dotyczących sytuacji kryzysowych, szczególnie w zakresie podejmowania i koordynowania:

 • działań prewencyjnych w okresie przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym;
 • działań ratowniczych realizowanych w czasie trwania kryzysu;
 • działań likwidujących skutki kryzysu w czasie odbudowy sytuacji pierwotnej.

Celami szczegółowymi podyplomowych studiów jest umożliwienie rozwoju:

 • kompetencji przywódczych i dowódczych oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie zadań realizowanych przez siły i środki uczestniczące w całym procesie zarządzania kryzysowego;
 • umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych, uwzględniających różnorodność uczestniczących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych sił biorących udział w działaniach;
 • umiejętności kierowania zespołami ludzkimi i wyzwalanie w tych zespołach interaktywnych działań;
 • sprawnej identyfikacji zagrożenia i reakcji na nie w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania.

Zarówno cel główny jak i cele szczegółowe uwzględniają problematykę studiów w świetle regulacji Unii Europejskiej.Dla kogo studia?

Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych, pracujący (lub zamierzający podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego. Szczególnym adresatem studiów jest szeroko rozumiana kadra kierownicza administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz jednostek organizacyjnych PSP na różnych poziomach jej zorganizowania i funkcjonowania. Adresatami studiów są również funkcjonariusze innych służb mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, wojska itp.

Studia kierowane są ponadto do kadry kierowniczej cywilnych zakładów pracy oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

 

Organizacja studiów

 1. Studia organizują i prowadzą Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (jednostka wiodąca) oraz Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (jednostka współpracująca). W ich realizacji stosowane będą nowe, zróżnicowane formy dydaktyczne, a słuchacze, oprócz uczęszczania na tradycyjne wykłady, będą brali udział w warsztatach i zajęciach kształcących umiejętności praktyczne oraz w realizacji zespołowych projektów badawczych.
 2. Forma studiów – studia niestacjonarne.
 3. Czas trwania studiów – dwa semestry.
 4. Program studiów i plan studiów ustalają organizatorzy.
 5. Warunki i tryb odbywania studiów określa Regulamin podyplomowych studiów Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej, zatwierdzony przez Rektorów SGSP i UW.
 6. Wykładowcy – program studiów realizowany jest przez posiadających bardzo duże doświadczenie pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak również wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego – pracowników centralnych instytucji rządowych.
 7. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia wspólnych studiów podyplomowych realizowanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Uniwersytet Warszawski.
 8. Korzyści – absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:
  • zespołach lub centrach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli;
  • wojewódzkich sztabach wojskowych, jednostkach PSP i Policji (różnych szczebli);
  • formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym;
  • strukturach organizacyjnych ministerstwa właściwego dla spraw wewnętrznych i administracji oraz podległych mu instytucji.

 

Warunki przyjęcia na studia

Podstawowym kryterium jest ukończenie przez kandydata przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Komplet dokumentów należy przesyłać pocztą na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem: "studia podyplomowe ZK" lub składać osobiście w Kancelarii Szkoły do dnia 20 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Ze względów logistycznych określa się maksymalną liczbę miejsc na 30. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń SGSP i UW zastrzegają sobie prawo odwołania studiów.


Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • podanie i formularz zgłoszeniowy,
 • skierowanie przełożonego (w przypadku kierowania na studia),
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • fotografia - 1 szt. o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu tożsamości,
 • deklaracja płatności,
 • umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się).


Warunki ukończenia studiów

Dwusemestralne studia kończą się egzaminem końcowym. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów do tego egzaminu obecność na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w procesie kształcenia, uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i złożenie pracy końcowej, która podlega recenzji. Egzamin końcowy polega na prezentacji pracy końcowej przez słuchacza oraz odpowiedzi na zestaw pytań obejmujących program studiów. Egzamin przyjmuje komisja powołana przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Uczestnicy studiów, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wspólnych dwóch uczelni..


Opłaty

Koszt studiów wynosi 6 000,00 PLN. W przypadku jednej raty przysługuje rabat 5 %.

Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 • I rata (lub całość) w wysokości 3 200,00 PLN
 • II rata w wysokości 2 800,00 PLN

 

Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi oraz wyżywienie we własnym zakresie. Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z bufetu. Oferty noclegów w pobliżu SGSP polecane przez słuchaczy:

 • Tolekhostel ul. Dembińskiego 14 a tel. 600 448 352, (22) 772 42 66
 • Dom Nauki CMKP ul. Schroegera 82, tel. (022) 834 46 22
 • AMICUS Dom Pielgrzyma ul. Hozjusza 2, tel. (022) 561 00 00
 • Hotel Pielęgniarski ul. Reymonta 8, tel. (022) 663 72 31
 • Pensjonat Elżbieta ul. Gdańska 25, tel. (022) 833 73 42
 • Hotel Meksyk ul. Marymoncka 34, tel. (022) 834 44 26
 • Hotel Ustronie ul. Dzierżoniowska 9, tel. (022) 834 35 92
 • Dom Turysty - przy Parku Młocińskim ul. Papirusów 7, tel. (022) 834 33 87
 • Hotel Legia ul. Powązkowska 59, tel. (022) 423 77 97


KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiów:
dr hab. inż. Andrzej Włodarski
tel. 605 285 065
e-mail:
awlodarski@sgsp.edu.pl

Obiekt 02, pok. 308 (II piętro)

dr hab. Piotr Wawrzyk
tel. 502 318 324
e-mail:
pwawrzyk@uw.edu.pl

Obsługa administracyjna:
st. kpt. mgr inż. Ewa Sygnatowicz
tel. (22) 56-17-523
e-mail:
esygnatowicz@sgsp.edu.pl

Obiekt 02, pok.112 (parter)

 

 

 

Kontakt dla mediów:

Agata Siekierska

Specjalista ds. promocji i marketingu SGSP

tel. 22 56 17 514, kom. 693 888 384

asiekierska@sgsp.edu.pl

Rektorat, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

STUDIA PODYPLOMOWE OFEROWANE PRZEZ SZKOŁĘ GŁÓWNĄ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego:

1.     Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania (BPP)

2.     Inżynieria Pożarowa Budynku (IPB)

3.     Ochrona przeciwpożarowa lasu (OPL)

4.     Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń (RCH)

5.     Przeszkolenie zawodowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPF)

6.     Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)

7.     Dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

8.     W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO2) – dla funkcjonariuszy PSP

9.     W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO4) – dla funkcjonariuszy PSP

10.  Zapobieganie pożarom i awariom (ZPA)

 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego:

11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

12.  Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)

13.  Logistyka w bezpieczeństwie kraju (LBK)

14.  Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych (MEN)

15.  Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej (ZK)

 

Pełną ofertę studiów podyplomowych można znaleźć na stronie:

www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe.

 

INFORMACJA O UCZELNI:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

SGSP prowadzi innowacyjne badania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności − w tym również dla podmiotów zewnętrznych.

Do zadań uczelni, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kształcenie kadry oficerskiej na potrzeby rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów i prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

Działalność naukowo-dydaktyczna uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia I i II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne).

 

powrót


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego PT.2370.2.2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie  art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr PT.2370.2.2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem” zostało rozstrzygnięte  przez zamawiającego.

Treść rozstrzygnięcia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://kppspwm.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-jb/roztrzygniecie-przetargu-nieograniczonego-pt-2370-2-2016.html

powrót


ZWALCZANIE Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

 

 

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku
w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

 

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu na targowisku w gminie Sokoły (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie), nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.

Zgłoszenia te zapewnią możliwość zbadania zakupionych świń i mogą być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii wzywa każdego posiadacza świń, który w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupu świń bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia, w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub z najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla i przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

 

 

Informacje szczegółowe dotyczące ASF - http://www.wetgiw.gov.pl/719---asf-w-polsce

 

 

Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń który wystąpił na terenie powiatu wysokomazowieckiego:

 

Rozporządzenie nr 7/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i białostockiego - http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/3302/akt.pdf

 

Rozporządzenie nr 6/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego - http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/3301/akt.pdf

 

Rozporządzenie nr 4/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt na terenie województwa podlaskiego - http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/3289/akt.pdf

 

Rozporządzenie nr 3/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i wysokomazowieckiego - http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/3282/akt.pdf

 

Rozporządzenie nr 2/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego - http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/3253/akt.pdf

powrót


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem ogłosiła przetarg na modernizację i remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia placu manewrowego Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

Zakres prac obejmuje:

-        roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

-        roboty ziemne,

-        odwodnienie korpusu drogowego,

-        podbudowy,

-        nawierzchnie,

-        roboty wykończeniowe,

-        oznakowanie dróg i urządzania bezpieczeństwa ruchu,

-        elementy ulic

         Termin składania ofert 2016-08-10 do godz. 10:00

Pełna treść ogłoszenia ze specyfikacją istotnych warunków znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://kppspwm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/4833

powrót


Młody Bohater

Akcja „Młody Bohater” to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i  promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nagroda „Młody Bohater” będzie wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę.

 Każdy laureat nagrody otrzyma unikalny, numerowany medal i zostanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA, gdzie będzie można poznać jego historię.

Kandydatów do nagrody można zgłosić do MSWiA za pośrednictwem formularza.  

Zobacz także:

Formularz zgłoszeniowy;

Regulamin akcji;

powrót


Porozumienie Bezpieczeństwo w Budownictwie
ćwiczenia na budowie Fabryki Proszków Mlecznych

 

Teren budowy największej tego typu inwestycji w Polsce – Fabryki Proszków Mlecznych MLEKOVITA 3 stał się miejscem ćwiczeń zorganizowanych w dniu 28 kwietnia 2016 roku w ramach Tygodnia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przez wykonawcę UNIBEP S.A. oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Głównym ich celem było doskonalenie współdziałania kierownictwa budowy ze służbami ratowniczymi na skomplikowanej urbanizacyjnie budowie oraz praktyczne sprawdzenie ewakuacji z obiektu i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru i przygniecenia pracownika przez płytę szalunkową.

 

Owocem ćwiczeń jest powstanie materiału filmowego poruszającego problemy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ratownictwa na dużych budowach, zrealizowanego w nawiązaniu do porozumienia Bezpieczeństwo w Budownictwie.

Opracował: st. bryg. Tomasz Sieńczuk

Film/zdjęcia: UNIBEP S.A.

            

powrót


Obchody Powiatowego Dnia Strażaka 2016 w Wysokiem Mazowieckiem


9 maja 2016 r., na terenie powiatu wysokomazowieckiego odbyły się uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2016 w Wysokiem Mazowieckiem.

Uroczystość główną poprzedziła msza święta w intencji strażaków odprawiona w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła celebrowana przez ks. Radosława Kubła  –  Diecezjalnego Kapelana Strażaków w asyście ks. Wojciecha Ejsmonta -  Wojewódzkiego  Kapelan Strażaków, który wygłosił homilię oraz ks. kan. Edwarda Łapińskiego – proboszcza parafii. Uczestniczył w niej także ks. ihumen  Sergiusz - Krajowy Kapelan Straży Pożarnej wyznania prawosławnego

Po mszy świętej nastąpił przemarsz pododdziału z towarzyszącymi pocztami sztandarowymi w asyście orkiestry dętej na główny plac uroczystości.

Po złożeniu meldunku, przeglądzie pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej, gospodarz uroczystości st. bryg. Andrzej Koc - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem powitał gości honorowych: Jarosława Zielińskiego – wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, Jacka Boguckiego – wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, nadbryg. Leszka Suskiego – komendanta głównego PSP, Jerzego Leszczyńskiego -  marszałka województwa podlaskiego, st. bryg. Jarosława Wendta – podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP i Bogdana Zielińskiego – starostę wysokomazowieckiego. 

To historyczny moment w dziejach powiatu oraz wysokomazowieckiej straży, bowiem nigdy jeszcze nie zaszczycili nas razem tak znamienici goście.

Na strażackim święcie nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych oraz podmiotów i instytucji współpracujących na co dzień ze strażą pożarną: Leszek Gruchała – wicestarosta  wysokomazowiecki, Jarosław Siekierko – burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie, Anna Bogucka – burmistrz  Czyżewa, Mirosław Reczko – burmistrz  Ciechanowca, Robert Lucjan  Wyszyński – burmistrz Szepietowa, Krzysztof Krajewski – wójt gminy Wysokie Mazowieckie, Piotr Uszyński – wójt gminy Klukowo, Wojciech Mojkowski – wójt gminy Kobylin – Borzymy, Józef  Grochowski – wójt  gminy Kulesze Kościelne, Marek Kaczyński – wójt gminy Nowe Piekuty, Józef  Zajkowski – wójt gminy Sokoły, insp. Marek Przybyszewski – komendant powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Grzegorz Godlewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, z leśniczym Wiesławem Sttanisławskim, Grzegorz Mikołajczyk – dyrektor PODR w Szepietowie wraz zastępcą Markiem Skarżyńskim, Sławomir Wołejko – powiatowy lekarz weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, Marcin Korcz – dyrektor  ZDP w Wysokiem Mazowieckiem, kpt. Jerzy Kardasz – przedstawiciel Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, władze i członkowie oddziału powiatowego ZOSP RP, a także strażackie poczty sztandarowe ze wszystkich gmin powiatu.

Obchody były okazją do podziękowania za ciężką strażacką służbę zarówno dla funkcjonariuszy PSP, ale także dla druhów ochotników w sposób istotny wspierających codzienną działalność ratowniczą. Za pomoc w uratowaniu trójki dzieci z zagrożonego budynku odznaczono także osobę cywilną – Huberta Olędzkiego, któremu okolicznościową pamiątkę ufundował i przekazał Jarosław Siekierko – burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie.

Podczas uroczystości Jarosław Zieliński – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w asyście nadbryg. Leszka Suskiego – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i innych władz wręczył zasłużonym strażakom Odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej": złotą otrzymał st. bryg. Tomasz Sieńczuk, brązowe - dh Anna Bogucka, Hubert Olędzki, st. asp. Dariusz Kosowicz, st. asp. Zbigniew Pietraszko, dyplom komendanta głównego PSP - kpt. Jarosław Maczewski, nagrodę podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. sekc. Łukasz Antoniak,  "Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa" nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP - ogn. Zbigniew Prużanin i ogn. Adrian Skłodowski

Awanse na wyższe stopnie otrzymali: młodszego brygadiera - starsi kapitanowie Adam Frankowski i Grzegorz Kulesza, starszego kapitana - kapitan Jarosław Maczewski, kapitana - młodszy kapitan Piotr Pruszyński, aspiranta - młodsi aspiranci Radosław Maciuszko i Tadeusz Porowski, ogniomistrza – młodsi ogniomistrzowie Zbigniew Prużanin, Krzysztof Roszkowski, Adrian Skłodowski, młodszego ogniomistrza - starszy sekcyjny Marcin Stachurski, starszego sekcyjnego – sekcyjni Patryk Wojtczuk, Bartłomiej Ilczuk, Daniel Skłodowski

Uroczystość prowadził st. bryg. Tomasz Sieńczuk – zastępca komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Obchody uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie pod batutą Tomasza Paducha.

Serdecznie dziękujemy!

 

         

 

Pełna fotorelacja z obchodów znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

Zdjęcia: st. asp. Dariusz Kosowicz, KP PSP Wysokie Mazowieckie

 

powrót


powrót


STOP Pożarom Traw

W 2015 roku powstało 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w Polsce (184 819). Prawie co drugi pożar, do którego doszło w naszym kraju w 2015 roku to pożar trawy.

Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 42 365, co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw w 2015 roku

Średni czas trwania akcji gaśniczej pożaru trawy wynosił 67 minut.

Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw.

Podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 256 353 000 litrów wody co odpowiada pojemności 68 basenów olimpijskich

Spłonęło 42 703 hektarów powierzchni, co odpowiada długości pasa około 427 kilometrów i 1 kilometra szerokości.

Szacowane straty w wyniku pożarów traw to 31 247 000 złotych

Liczba strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) – 668 649

Liczba samochodów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) – 139 948

Liczba samolotów uczestniczących w gaszeniu pożarów traw – 167

Zrzuty wody z samolotów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw – 664

 

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Działania gaśnicze zastępów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej

Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy.

Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.

Zagrożenia dla lasów

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, łąki wraz z terenami upraw rolnych dość często sąsiadują z gruntami leśnymi. Ogień z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzewia poważnie uszkadzając.

 

Straty ekologiczne spowodowane wypalaniem traw - pożary traw niszczą faunę i florę

·         Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

·         Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

·         Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

·         Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).

·         Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

·         Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.

·         Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

·         W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

·         Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.

·         Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).

·         Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spalania, z uwagi na wysoką toksyczność dymu.

·         Duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków.

·         Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może spalać się do kilku metrów w głąb w zależności od jego porowatości związanej z dostępem tlenu. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze traw regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to wiele setek lat.

 

Wypalanie traw jest zabronione

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

·         Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

·         Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

·         Art. 30 ust. 3 pkt 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1.    rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2.    korzystania z otwartego płomienia,

3.    wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

·         Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

·         Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Dopłaty bezpośrednie UE dla właścicieli gruntów rolnych

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.

Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami).

Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej. Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego

Inne akty prawne mówiące o problematyce wypalania traw.

·         W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania,

·         W rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

·         Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm (poz. 1372).

1.    § 3. 1. - Zabrania się wypalania gruntów rolnych

powrót


Strażackie podsumowanie 2015 roku
w powiecie wysokomazowieckim

W dniu 8 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku.

Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc rozpoczął naradę witając przybyłych gości: Zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – starszego brygadiera Andrzeja Sobolewskiego, Starostę Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, Wicestarostę – Leszka Gruchałę, Komendanta Powiatowego Policji – insp. Marka Przybyszewskiego, Andrzeja Grzeszczuka - Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego, Sławomira Wołejko – Powiatowego Lekarza Weterynarii, Tadeusza Zawistowskiego - Inspektora Nadzoru Nadleśnictwa Rudka, Jarosława Siekierko – Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Annę Bogucką – Burmistrza Czyżewa, Roberta Wyszyńskiego - Burmistrza Szepietowa,  Piotra Uszyńskiego – Wójta Gminy Klukowo, Józefa Grochowskiego - Wójta Gminy Kulesze Kościelne, Krzysztofa Krajewskiego – Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, innych przedstawicieli lokalnego samorządu oraz strażaków tutejszej Komendy Powiatowej PSP.

Następnie zaprezentowano przygotowany na spotkanie materiał: Zastępca Komendanta - st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację pożarową i występowanie miejscowych zagrożeń w 2015 roku na terenie naszego powiatu, Komendant zreferował sprawy dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz działalności Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

Kolejną częścią narady były wystąpienia Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosty Wysokomazowieckiego oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego samorządu obfitujące we wnioski i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym powiecie, a także planów i zamierzeń na przyszłość.

Naradę zakończyły podziękowania Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Andrzeja Koca, za dotychczasowe efekty współpracy złożone na ręce przybyłych gości.

Do pobrania: Analiza sytuacji pożarowej i funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku

 

 

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

powrót


Czujka w każdym domu

 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu aby przyłączyli się do akcji Czujka w każdym domu, gdyż niewielkim nakładem finansowym, zasadniczo zwiększamy bezpieczeństwo nasze i swoich bliźnich. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania czy domu, w którym powstało zadymienie lub wydziela się tlenek węgla. Umożliwia to szybkie opuszczenie objętego zagrożeniem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty. Koszt atestowanej czujki nie przekracza 100 zł, a jej skuteczne działanie daje nam poczucie ochrony przez okres do 10 lat bez konieczności jej wymiany. Z naszej strony zapewniamy doradztwo w zakresie doboru urządzeń – do wykrywania tlenku węgla (czadu) lub dymu i  ich zasad montażu. W tych sprawach prosimy kontaktować się z naszą Komendą pod numerem telefonu 86 275 81 00.

powrót


Zdarzenia w grudniu 2016 r.

W grudniu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 49 zdarzeń, w których uczestniczyło 96 załóg - 385 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 20 osób. Straty oszacowano na ok. 200,5 tys. zł.

Akcje interwencyjne w 2016 r. w porównaniu do 2015 roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

1131

616

W tym pożary

129

205

Miejscowe zagrożenia

996

404

Alarmy fałszywe

6

7

Straty (tys. zł.)

5303

6427,3

Uratowane mienie (tys. zł.)

51762

19276

Ofiary śmiertelne ogółem

14

7

W tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem

121

130

W tym ratownicy

1

2

 

Wybrane zdarzenia

26 grudnia o godz. 19:20 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o zderzeniu dwóch samochodów osobowego z Tirem, do którego doszło w okolicach miejscowości Brulino Piwki. Na miejsce zdarzenia zadysponowano cztery zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, 3 zastępy z JRG Białystok oraz zastęp z OSP KSRG Czyżew. Po dojeździe na miejsce ustalono, że podczas wymijania doszło do kontaktu (obtarcia) się dwóch samochodów: ciężarowego DAF) i osobowego Volkswagen Passat. Po obtarciu samochody zatrzymały się do siebie w odległości około 100 metrów, Volkswagen zatrzymał się na jezdni, a ciężarówka wyjechała z jezdni na prawe pobocze i zatrzymała się w pozycji "na prawym boku". Z relacji właściciela firmy transportowej prawy zbiornik paliwa był pusty, w lewym mogło być około 200 litrów oleju napędowego, zbiornik został uszkodzony w górnej części - bez wycieku paliwa do otoczenia. Z informacji od kierowcy Volkswagena wynikało, iż omijał on leżące na jezdni powalone drzewo. Ciężarówką jechał sam kierujący - wydostał się z pojazdu przed przybyciem sił JOP, przytomny, bez widocznych obrażeń. Volkswagenem jechało pięcioro osób, w momencie dojazdu JOP znajdowali się poza pojazdem którym podróżowali, dwoje z nich, uskarżając się na obrażenia zostali zabrani przez ZRM na dalsze badania. Po tym zdarzeniu, gdy inne samochody zaczęły się zatrzymywać by zobaczyć co się stało, doszło do kolejnej stłuczki - miało to miejsce przed przyjazdem JOP. Samochód osobowy Fiat zatrzymał się i w tym momencie został uderzony w tył przez osobowe Audi. Oba samochody stały na jezdni. Fiatem podróżował kierowca z pasażerką, a w audi jechał sam kierowca. Wszyscy uczestnicy wydostali się z pojazdu przed przybyciem sił JOP, przytomni, bez widocznych obrażeń - we troje odmówili zabrania do szpitala. Działania polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i w pierwszej fazie udzielano kpp dla poszkodowanych (wspomaganie psychiczne dla wszystkich poszkodowanych, opatrywanie rannych, założenie kołnierzy ortopedycznych dla kilku osób), odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów w pojazdach, zakręceniu zaworu gazu przy butli LPG, podano prąd piany ciężkiej pod ciągnik siodłowy, przepompowano olej napędowy ze zbiornika ciągnika siodłowego do beczki (około 180 l.). Na miejsce działań przyjechała specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego Białystok (SGRCh-E). Działania grupy SGRCh-E: wyznaczenie strefy zagrożenia, dwóch ratowników w sprzęcie ODO i ubraniach typu "Tychem F" z użyciem przyrządu pomiarowego drager x-am 5000 dokonało rozpoznania substancji przewożonej w naczepie. Ustalono, że samochód ciężarowy przewoził substancję stosowaną w rolnictwie: Surfactant Trend 90,  w ilości 14 ton. Po otwarciu naczepy zastano uszkodzonych kilka pojemników z tą substancją. Stwierdzono "brak zagrożenia dla środowiska w sytuacji zastanej". Po zakończeniu działań grupy dochodzeniowej Policji usunięto z drogi powalone drzewo i jego pozostałości, a następnie zmyto jezdnię za pomocą prądu wodnego. Właściciel firmy transportowej podjął próbę postawienia zestawu na koła za pomocą dźwigu, jednakże próba nie powiodła się. Następnie poinformował, iż usunięcie pojazdu nastąpi w porze dziennej przez specjalistyczną pomoc drogową. Podczas działań ruch drogowy był zablokowany, został przywrócony wahadłowo o godz. 00:40. Łączne straty oszacowano na ok. 90 tys. zł.

25 grudnia o godz. 01:59 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przyjął zgłoszenie o pożarze domu, do którego doszło miejscowości Pułazie-Świerże. Do zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, 2 zastępy z OSP KSRG Szepietowo oraz zastęp z OSP KSRG Nowe Piekuty. Po przybyciu na miejsce pierwszej JOP stwierdzono, że pali się drewniany sufit kotłowni w budynku mieszkalnym drewnianym krytym blachą. Dom zamieszkiwała jedna osoba (mężczyzna) który sam opuścił budynek. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączenie zasilania elektrycznego budynku. Po czym wprowadzeniu czterech ratowników w aparatach ODO z prądami gaśniczymi do palącego się pomieszczenia kotłowni i na poddasze budynku w celu zlokalizowania pożaru. Po zlokalizowaniu pożaru została rozebrana nadpalona część sufitu kotłowni którą wyniesiono, a następnie dogaszona poza budynkiem.  W trakcie działań pootwierano okna i przewietrzono budynek za pomocą wentylatora. Przy użyciu kamery termowizyjnej sprawdzono pomieszczenia i poddasze budynku w celu wykluczenia ewentualnych zarzewi ognia. Po zakończeniu działań pouczono właściciela o konieczności nadzorowania pogorzeliska oraz wykonaniu przeglądu instalacji elektrycznej. Straty oszacowano na ok 3 tys. zł.

8 grudnia o godz. 12:23 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał zgłoszenie o palącym się samochodzie osobowym na drodze powiatowej w okolicy miejscowości Kuczyn. Niezwłocznie do zdarzenia zadysponowano zastęp JRG Wysokie Mazowieckie, oraz dwa zastępy z OSP KSRG Kuczyn. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na drodze powiatowej pali się komora silnika stojącego na niej samochodu osobowego. Przed przybyciem zastępów JOP próbę gaszenia podjął kierowca pojazdu przy pomocy gaśnicy, lecz bez pożądanego skutku. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu piany ciężkiej na palący się samochód, po czym pożar zlokalizowano i ugaszono. Po dokładnym sprawdzeniu i wykluczeniu ukrytych zarzewi ognia samochód zepchnięto na drogę polną, a następnie zmyto jezdnię. Podczas prowadzenia działań ruch na drodze powiatowej był całkowicie zablokowany. Straty oszacowano na ok 3 tys. zł.

3 grudnia o godz. 8:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Krasowo Wielkie . Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Nowe Piekuty. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że w tył samochodu dostawczego (obwoźnego sklepu) stojącego na jezdni przy chodniku uderzył samochód osobowy, spychając go na słup energetyczny. Podczas zderzenia dwie kobiety robiące zakupy z boku samochodu dostawczego przewróciły się i doznały obrażeń ciała. Kierowca sklepu obwoźnego nie odniósł rządnych obrażeń. Zaś kierowca, który uderzył w tył samochodu dostawczego, odjechał na pobliską posesje, a sam oddalił się z miejsca zdarzenia. Przydrożny słup energetyczny na skutek zdarzenia nie został uszkodzony. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu z akumulatorów. Jednocześnie ratownicy udzielili pomocy kpp poszkodowanym kobietom i przekazano je przybyłemu na miejsce ZRM, który zabrał je do szpitala.  Przeszukano pobliski teren celem odnalezienia zbiegłego kierowcy samochodu osobowego (bez rezultatu- dalsze działania w tym kierunku prowadziła Policja). Na czas działań ratowniczych droga wojewódzka 659 była nieprzejezdna i zostały wyznaczone objazdy. Straty łączne oszacowano na kwotę 14 tys. złotych.

powrót


Zdarzenia w listopadzie 2016 r.

 

W listopadzie 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 25 zdarzeń, w których uczestniczyło 52 załogi - 208 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 7 osób, 2 osoby poniosło śmierć. Straty oszacowano na ok. 193,5 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

1082

616

w tym: pożary

121

205

miejscowe zagrożenia

956

404

alarmy fałszywe

5

7

Straty (tys. zł.)

5102,5

6427,3

Uratowane mienie (tys.. zł.)

50330

19276

Ofiary śmiertelne ogółem:

14

7

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

103

130

w tym ratownicy

1

2

 

Wybrane zdarzenia

 

7 listopada o godz. 1500 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w okolicach miejscowości Dąbrowa Wielka. Zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP Dąbrowa Wielka. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na prostym odcinku drogi 2074 B pomiędzy Wysokiem Mazowieckiem, a miejscowością Dąbrowa Wielka doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych (Opel Insignia i VW Golf). Oplem podróżowało małżeństwo z dwójką dzieci w wieku trzynastu i dwóch lat, natomiast Golfem jechała sama kobieta. W chwili przybycia na miejsce Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (JOP) oba pojazdy stały na kołach. Opel stał na jezdni blokując oba pasy ruchu, a Golf znajdował się w przydrożnym rowie. Kierujący Oplem i jego dwójka dzieci nie zgłaszali żadnych obrażeń. Natomiast poszkodowana została kobieta podróżująca Oplem i kierująca VW, która uskarżała się na ból. Działania JOP przy kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) ograniczyły się tylko do udzielenia wsparcia psychicznego poszkodowanym, gdyż Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) przybył minutę po JOP i przejął dalsze czynności. Ponadto ZRM przebadał wszystkich uczestników zdarzenia. Do szpitala zostały zabrane dwie kobiety i dwójka dzieci, natomiast kierujący Oplem pojechał razem z dziećmi jako opiekun. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Podczas trwania akcji ruch na drodze był całkowicie zablokowany. Zniszczeniu uległy przody w obu pojazdach. Straty łączne oszacowano na około 40 tys. zł.

 

16 listopada o godz. 1132 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w okolicach miejscowości Sikory Bartyczki. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG Kobylin Borzymy, zastęp z OSP Jeżewo Stare, oraz zastęp z Zawad. Do zdarzenia wyjechał również dowódca JRG. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na DK-8 na wysokość miejscowości Sikory Bartyczki doszło do zderzenia trzech samochodów (Ford Custom, Honda CRV i VW Golf). Kierujący VW najechał na stojące dwa samochody, które przepuszczały zawracającego TIR-a. W pojazdach podróżowali tylko kierowcy (mężczyźni) z czego VW kierował obywatel Łotwy. Żadnemu z kierujących nic się nie stało i opuścili oni pojazdy o własnych siłach przed przybyciem pierwszej JOP. Działania Straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów, zmyciu płynów eksploatacyjnych i pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Wszystkie pojazdy zostały zepchnięte na boczną drogę. Droga była przejezdna, ruch odbywał się wahadłowo. Na miejsce zdarzenia przybyła laweta, która zabrała VW Golfa należącego do obywatela Łotwy.

 

18 listopada o godz. 1452 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Dąbrówka Kościelna. Niezwłocznie do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz jeden zastęp z OSP KSRG Szepietowo. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na skrzyżowaniu dróg (DK-66 z powiatową 2070) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Samochody z chwilą przybycia JOP pozostawały na skrzyżowaniu w pozycji na kołach, blokując całkowicie przejazd drogą krajową. W pojeździe skoda podróżowało małżeństwo, którym zajmował się ZRM przybyły przed zastępami straży pożarnej. Pojazdem peugeot podróżował sam kierowca, który oddalił się z miejsca zdarzenia (po kilkunastu minutach trwania akcji Policja zlokalizowała i zatrzymała go). Po przebadaniu przez ZRM uczestnicy zdarzenia odmówili zabrania ich do szpitala pozostając na miejscu zdarzenia.  Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów w obydwu pojazdach oraz zakręceniu dopływu gazu na reduktorze instalacji LPG w samochodzie skoda. Zepchnięto uszkodzone pojazdy na pobliską łąkę oraz przy pomocy sorbentu usunięto rozlane płyny eksploatacyjne na jezdni. Teren objęty działaniem ratowniczym oraz samochód peugeot przekazano Policji, a samochód skoda przekazano użytkownikowi.

 

19 listopada o godz. 725 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w okolicach miejscowości Jabłonka Kościelna. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na prostym odcinku drogi DK-66 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Skrajne pojazdy znajdowały się w odległości około 200 metrów od siebie. Dwa pojazdy pozostawały w rowie na kołach po widocznych oznakach dachowania, a trzeci znajdował się na jezdni w pozycji na kołach z dużym uszkodzeniem lewego boku. Samochodami podróżowało łącznie cztery osoby. W jednym pojeździe kierowca z pasażerem, a w pozostałych dwóch tylko sami kierowcy. Wszyscy opuścili wraki pojazdów o własnych siłach i znajdowali się na jezdni (przytomni, brak widocznych obrażeń ciała). Przybyły jednocześnie z JOP na miejsce zdarzenia ZRM przebadał wszystkich poszkodowanych i dwie osoby zabrał do szpitala. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów w rozbitych pojazdach. Jednocześnie ratownicy pomogli ZRM w lokalizacji poszkodowanych oraz pomocy policji w zorganizowaniu objazdu. Na czas trwania akcji przejazd DK-66 był zablokowany. Po zakończonych działaniach ratowniczych na miejsce zdarzenia na prośbę policji zadysponowano OSP Misztale celem pomocy w kierowaniu ruchem drogowym. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez policję uprzątnięto resztki powypadkowe z jezdni. Straty łączne oszacowano na kwotę 70 tys. złotych.

powrót


Zdarzenia w październiku 2016 r.

 

W październiku 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 77 zdarzeń, w których uczestniczyło 98 załóg - 314 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 9 osób, nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Straty oszacowano na ok. 118 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

1057

582

w tym: pożary

118

199

miejscowe zagrożenia

935

376

alarmy fałszywe

4

7

Straty (tys. zł.)

4909

6044,8

Uratowane mienie (tys.. zł.)

49610

18522

Ofiary śmiertelne ogółem:

12

7

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

96

120

w tym ratownicy

1

2

 

Wybrane zdarzenia

07 października o godz. 1223 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze samochodu ciężarowego w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na prywatnej posesji pali się samochód ciężarowy zaparkowany przy budynkach gospodarczych. Z chwilą przybycia JOP na skutek wysokiej temperatury wystrzeliła opona przedniego prawego koła, a pożarem objęta była cała kabina pojazdu. Nikt na skutek zdarzenia nie odniósł żadnych obrażeń. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu piany ciężkiej na palący się samochód, co przyniosło pożądany efekt i szybką lokalizacje pożaru, a tym samym nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się ognia na tylną zabudowę pojazdu oraz znajdujące się w odległości 2. metrów zabudowania gospodarcze. Następnie odłączono prąd z akumulatorów, dokładnie przelano wodą tlącą się w pojeździe tapicerkę i dogaszono pożar. Wrak pojazdu przekazano właścicielowi. Spaleniu uległa kabina z całym przednim zawieszeniem samochodu ciężarowego. Straty oszacowano na około 40 tys. zł.

07 października o godz. 1258 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Brok . Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po dotarciu na miejsce JOP stwierdzono, że samochód osobowy na odcinku DW 678 jadący w stronę Wysokiego Mazowieckiego zjechał z drogi do pobliskiego rowu i dachował. Z ustaleń Policji zdarzenie było  skutkiem uniknięcia czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym jadącym z przeciwka. Pojazdem osobowym podróżowała jedna kierująca, która z chwilą przybycia JOP znajdowała się w samochodzie świadka zdarzenia. Sama opuściła pojazd i nie odniosła widocznych obrażeń ciała. Przybyły na miejsce zdarzenia ZRM zabrał poszkodowaną na obserwacje do szpitala. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy poszkodowanej (wsparcie psychiczne, założenie kołnierza ortopedycznego). Jednocześnie ratownicy odłączyli dopływ prądu z akumulatora oraz postawili pojazd na koła uniemożliwiając tym samym wyciek płynów eksploatacyjnych. Wrak pojazdu przekazano rodzinie poszkodowanej, a teren objęty działaniem ratowniczym Policji.

08 października o godz. 1911 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Krzeczkowo-Gromadzyn, gmina Czyżew. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Czyżew. Po przybyciu na miejsce wypadku pierwszej JOP (OSP KSRG Czyżew) stwierdzono, iż samochód osobowy Mercedes znajduje się w pozycji na kołach, stojąc w poprzek drogi  powiatowej blokując całą jezdnię (pojazd prawdopodobnie wcześniej dachował). W pojeździe znajdowała się jedna osoba poszkodowana (kierowca podróżował sam). Obrażenia wskazywały m. in. na złamania kończyn, poszkodowany był przytomny. Poszkodowanego ewakuowano z pojazdu przy pomocy noszy typu „deska”, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy (uszytwnienie kończyn, podanie tlenu, stabilizacja odcinka szyjnego, założenie opatrunku, wsparcie psychiczne, zabezpieczenie folią termiczną). O godz. 9.35 przekazano poszkodowanego przybyłemu z Zambrowa Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Działania JOP polegały ponadto na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu napięcia z akumulatora samochodu. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia i pojazd przekazano Policji.

         29 października o godz. 2353 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu na drodze w okolicach miejscowości Jabłoń-Dobki. Niezwłocznie do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po dotarciu na miejsce JOP stwierdzono, że na skrzyżowaniu dróg pali się samochód osobowy. Do zdarzenia doszło na skutek uderzenia czołowego pojazdu w przydrożne drzewo. Po uderzeniu samochód znalazł się na jezdni w pozycji na kołach i zaczął się palić. Samochodem podróżował sam kierowca i o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Policjanci i inni uczestnicy ruchu pomogli poszkodowanemu oddalić się od płonącego pojazdu. Przybyły na miejsce zdarzenia ZRM po zbadaniu poszkodowanego z urazem głowy zabrał go do Szpitala. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu płonącego samochodu, oświetleniu terenu akcji, sprzątnięciu jezdni z wykorzystaniem sorbentu i neutralizatora, a następnie ją zmyto. Pojazd został zepchnięty na pobocze. Przez cały czas trwania akcji droga powiatowa była zablokowana. Spaleniu uległ cały samochód osobowy.

powrót


Zdarzenia we wrześniu 2016 roku

We wrześniu  2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 308 zdarzeń, w których uczestniczyło 348 załóg - 1066 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 22 osoby. Straty oszacowano na ok. 159 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

981

514

w tym: pożary

113

175

miejscowe zagrożenia

865

332

alarmy fałszywe

3

7

Straty (tys. zł.)

4 797

3 619

Uratowane mienie (tys.. zł.)

49 390

15 603

Ofiary śmiertelne ogółem:

12

4

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

89

101

w tym ratownicy

1

1

 

Wybrane zdarzenia

13 września  o godz. 15:12 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o zdarzeniu drogowym w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na ulicy Stefana Żeromskiego w podwójny betonowy słup elektryczny uderzył samochód zatrzymując się na nim pozostając w pozycji na kołach. Z chwilą przyjazdu JOP w pobliżu samochodu biorącego udział w zdarzeniu było dwóch młodocianych uczestników zdarzenia.  Podróżujący pojazdem w wieku czternastu lat nie odnieśli widocznych poważnych obrażeń ciała; jeden z nich uskarżał się na lekki ból. Przybyły na miejsce ZRM zabrał ich do szpitala na badania i dalszą obserwację.  Podczas działań ratowniczych było obecne napięcie w jednej z zerwanych linii elektrycznych zwisających oraz leżących nad chodnikiem i jezdnią. Działania JOP polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy bezpiecznej i odgrodzenia jej taśmą.  Jednocześnie ratownicy udzielali pomocy poszkodowanym. Po chwili  przybyło Pogotowie Energetyczne, którego pracownicy odłączyli zasilanie słupa i usunęli zerwane linki. Miejsce zdarzenia przekazano Policji, a uszkodzony samochód właścicielowi.

22 września  o godz. 20:11 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze kotłowni w domu w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że w kotłowni domu murowanego jednorodzinnego dwukondygnacyjnego z wyznaczoną częścią garażowo – warsztatową pali się nagromadzone tam drewno oraz kartony i papiery. Z chwilą przybycia zastępów JOP pożar był w fazie rozgorzenia (popękane szyby okienne oraz płomień w części sufitowej przedostawał się do sąsiedniego pomieszczenia garażowego, w którym znajdował się samochód i sprzęt warsztatowy). Wszystkie pomieszczenia w domu oraz części warsztatowej objęte były przez gęsty dym uniemożliwiający dotarcie do okien pokoi bez aparatów ODO. Dom zamieszkiwany był przez małżeństwo oraz matkę właściciela – wszyscy opuścili budynek przed przybyciem JOP. W domu pozostawał pies, którego głos słychać było z pomieszczeń pokoi na górnej kondygnacji. Działania JOP polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dotarciu w aparatach ODO z nawodnioną linią gaśniczą do pomieszczenia kotłowni i zlokalizowaniu ogniska pożaru. Jednocześnie dwóch ratowników w aparatach ODO przeszukiwało górną kondygnację budynku celem otwarcia do okien oraz odnalezienia skamlącego psa (poszukiwania przyniosły pozytywny rezultat i pies został ewakuowany na zewnątrz i przekazany właścicielce). Przy pomocy wentylatora oddymiono cały budynek mieszkalny oraz część garażową. Kamerą termowizyjną oraz miernikiem wielogazowym sprawdzono wszystkie pomieszczenia budynku i nie stwierdzono ukrytych zarzewi ognia, jak też niebezpiecznych gazów. Usunięto z pomieszczenia kotłowni tlące się tam materiały. Właściciela pouczono o zagrożeniach wynikających z użytkowania pieca CO na paliwo stałe oraz nakazano dozór usuniętych pozostałości pożarowych zgromadzonych na zewnątrz budynku.

25 września o godz. 11:50 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Sikory-Bartyczki, gmina Kobylin Borzymy. Do zdarzenia zadysponowano zastęp JRG Wysokie Mazowieckie, 2 zastępy z JRG Białystok, zastęp z OSP KSRG Kobylin Borzymy,  zastęp z OSP Jeżewo Stare i zastęp z OSP Zawady. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejscu znajdowały się już dwa zespoły ZRM, Policja oraz lądował LPR Hems Białystok. Samochodami podróżowały 3 osoby, które w wyniku zdarzenia doznały obrażeń. Dwie osoby podróżujące Hondą opuściły już pojazd i zajmował się nimi ZRM, który zabrał ich na obserwację do szpitala, a kierujący BMW pozostawał uwięziony w pojeździe (przytomny), którym zajmował się ZRM.  Działania JOP polegały na uwolnienia poszkodowanego z pojazdu przy pomocy narzędzi hydraulicznych, a następnie przekazano go zespołowi LPR. W trakcie działań ruch na DK-8 był całkowicie zablokowany, policja wyznaczyła objazd dla samochodów osobowych.

powrót


Zdarzenia w sierpniu 2016 r.

 

W sierpniu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 277 zdarzeń, w których uczestniczyło 418 załóg - 1148 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 8 osób, odnotowano dwie ofiary śmiertelne. Straty oszacowano na ok. 600 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

672

514

w tym: pożary

103

175

miejscowe zagrożenia

580

332

alarmy fałszywe

3

7

Straty (tys. zł.)

4632,5

3618,7

Uratowane mienie (tys.. zł.)

48807

15603

Ofiary śmiertelne ogółem:

12

4

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

80

101

w tym ratownicy

1

1

 

Wybrane zdarzenia w sierpniu 2016 r.

11 sierpnia o godz. 0103 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku gospodarczego z garażem w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostało trzy zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa zastępy z OSP KSRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że budynek gospodarczy  pali się wewnątrz na całej powierzchni  łącznie z konstrukcją dachu, ogień wydostawał się już na zewnątrz. W momencie pożaru w budynku nie było żadnych osób. Garaż w którym powstał pożar przylegał do sąsiedniego dłuższym bokiem, stojąc na granicy posesji. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, w pierwszej fazie podano dwa prądy wody z zewnątrz. Następnie wprowadzono drugi prąd wody w natarciu do garażu w którym powstał pożar, jednocześnie wprowadzono dwóch ratowników w ODO do środka budynku na poddasze. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do przewietrzania budynku wentylatorem oddymiającym, a kamerą termowizyjną wykrywano zarzewia ognia i kolejno je likwidowano. Po działaniach gaśniczych przy użyciu kamery termowizyjnej przeprowadzono inspekcję temperaturową pomieszczeń objętych pożarem oraz pomieszczeń. Spaleniu uległo: drewniana konstrukcja dachu i blacha na całej powierzchni budynku i zadaszeniu,  motocykle, motorowery, quady, kosiarka do trawy, wyposażenie budynku - spawarka, podnośniki do motocykli i  quadów, koła, piły spalinowe do drewna, rowery, laptop, komputer stacjonarny, drukarka fiskalna, sprężarka, prostownik, szafka narzędziowa, części zamienne do motocykli, elektronarzędzia i inne wyposażenie. W budynku sąsiednim nadpaleniu uległa drewniana konstrukcja dachu oraz blacha na budynku. Straty oszacowano na około 67 tys. zł.

16 sierpnia o godz. 05:34 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Sikory-Wojciechowięta, gmina Kobylin  Borzymy. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, 2 zastępy z JRG Białystok, zastęp z OSP KSRG Kobylin Borzymy,  zastęp z OSP Jeżewo Stare i zastęp z OSP Zawady. Po dotarciu na miejsce JOP stwierdzono, że na prostym odcinku drogi krajowej nr 8 doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów ciężarowych (ciągniki siodłowe z naczepami: chłodnia i plandeka). Pojazdy stały na kołach blokując całą szerokość jezdni, tył naczepy chłodni zatrzymał się na wysokości kabiny drugiego ciągnika (w bliskiej odległości od niej). Na miejscu zdarzenia był ZRM i patrol Policji. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. Pojazd jadący w kierunku Warszawy przewoził tarcicę sosnową (około 26 metrów sześciennych), której część wypadła przez przednią część naczepy, a pojazd jadący w kierunku Białegostoku przewoził puste palety i artykuły spożywcze na paletach (około 10 ton). W kabinie ciężarówki jadącej w kierunku Białegostoku znajdował się ranny przytomny kierowca z uwięzionymi nogami.  W kabinie drugiego pojazdu ciężarowego znajdował się uwięziony kierowca z widocznymi znacznymi obrażeniami ciała. Lekarz po zbadaniu poszkodowanego stwierdził zgon. Działania JOP polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach i agregacie chłodniczym przy chłodni, jednocześnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolniono rannego kierowcę, ewakuowano go z pojazdu na noszach i przekazano dla ZRM będącego na miejscu. Po czynnościach policji właściciel uszkodzonej chłodni podstawił inny ciągnik siodłowy z naczepą i przeładował towar. Po przeładowaniu towaru z chłodni pomoc drogowa przystąpiła do demontażu kabiny z rozbitego ciągnika i agregatu chłodniczego z naczepy, następnie odciągnięto podwozie ciągnika. Te działania umożliwiły przystąpienie do wydobycia ofiary śmiertelnej ze zmiażdżonego ciągnika, którą wydobyto po przeprowadzeniu czasochłonnych i skomplikowanych operacji z użyciem dostępnego sprzętu. Właściciel podstawił inny ciągnik celem przeładowania towaru, a pomoc drogowa przystąpiła do całkowitego demontażu kabiny. Po tych działaniach uprzątnięto pozostałości powypadkowe oraz zneutralizowano płyny eksploatacyjne na jezdni. Podczas działań ruch drogowy był całkowicie zablokowany i odbywał się po równoległej jezdni przy trasie K-8, po zakończeniu działań ruch drogowy został przywrócony. Straty oszacowano na ok. 400 tys. zł

18 sierpnia o godz. 08:53 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Ciechanowczyk, gmina Ciechanowiec. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz 2 zastępy z OSP KSRG Ciechanowiec. Po dotarciu na miejsce pierwszej JOP OSP KSRG Ciechanowiec stwierdzono, że na prostym odcinku drogi doszło do czołowego zderzenia samochodu ciężarowego DAF z samochodem osobowym Fiat Uno. Na miejscu był patrol Policji i ZRM. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. Kierowca samochodu ciężarowego nie odniósł żadnych obrażeń i sam opuścił pojazd natomiast kierowca Fiata został ewakuowany z pojazdu przez ZRM przed przybyciem JOP. Lekarz po zbadaniu poszkodowanego kierowcy Fiata stwierdził jego zgon. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu zaworu gazu LPG w samochodzie osobowym, odłączeniu akumulatorów w pojazdach. Z jezdni sprzątnięto resztki powypadkowe i przy użyciu sorbentu płyny eksploatacyjne. Droga na czas trwania akcji była nieprzejezdna. Został zorganizowany objazd przez pobliską drogę gruntową. Straty oszacowano na około 40 tys. zł.

 

powrót


Zdarzenia w lipcu 2016 r.

 

W lipcu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 51 zdarzeń, w których uczestniczyło 95 załóg - 419 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W ich wyniku rannych zostało 10 osób, odnotowano 2 ofiary śmiertelne. Straty oszacowano na ok. 221 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

393

423

w tym: pożary

95

125

miejscowe zagrożenia

296

294

alarmy fałszywe

2

4

Straty (tys. zł.)

4028,6

2221,1

Uratowane mienie (tys.. zł.)

23257

11397

Ofiary śmiertelne ogółem:

10

3

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

60

78

w tym ratownicy

1

0

 

Wybrane zdarzenia

6 lipca o godz. 1828 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku dwóch samochodów osobowych w miejscowości Dąbrowa Wielka. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP Dąbrowa Wielka. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych (Opel Astra i BMW 3). Astra znajdowała się na chodniku w pozycji na kołach, a jej przód uderzył w drewniane ogrodzenie, BMW stało na kołach na jezdni. Samochodem Opel podróżowała jedna osoba (mężczyzna) z raną  twarzy, w BMW dwie osoby ( mężczyzna i kobieta ), u których nie stwierdzono żadnych obrażeń. Wszystkie osoby opuściły pojazdy o własnych siłach przed przyjazdem JOP.  Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu pierwszej pomocy dla kierującego Oplem oraz udzieleniu wsparcia psychicznego dla podróżujących BMW. Pomocy udzielili ratownicy z OSP Dąbrowa Wielka w asyście lekarza, który najechał na zdarzenie prywatnym autem. Po ok 5 minutach na miejsce zdarzenia przybył ZRM, który przejął poszkodowanego. W trakcie trwania akcji kobieta podróżująca BMW zaczęła się uskarżać na ból, po czym została przebadana przez lekarza ZRM (po przebadaniu pozostała ona na miejscu zdarzenia). Dalsze działania polegały na odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów, zakręceniu zaworu LPG w BMW, zebraniu i zmyciu płynów eksploatacyjnych oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. W trakcie działań ruch na skrzyżowaniu był całkowicie wstrzymany, a Policja wyznaczyła objazd.

16 lipca o godz. 959 do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego, do którego doszło w miejscowości Łuniewo Małe. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz dwa zastępy z OSP KSRG Klukowo. Po przybyciu na miejsce okazało się, że na jezdni leży na prawym boku samochód osobowy blokując jeden pas jezdni. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn, którzy wyszli z pojazdu o własnych siłach. Kierowca nie doznał żadnych obrażeń, natomiast pasażer był lekko ranny i uskarżał się na ból. Po zbadaniu przez ZRM został zabrany do szpitala. Kierującego zabrał patrol Policji na zbadanie stanu trzeźwości. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu dopływu gazu LPG w pojeździe oraz odłączeniu akumulatora. Samochód został postawiony na koła, a jezdnię uprzątnięto z resztek powypadkowych. Wycieków nie stwierdzono.

24 lipca o godz. 531 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Stare Racibory. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały: dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz dwa z OSP KSRG Sokoły. Po przybyciu na miejsce pierwszej JOP (OSP KSRG Sokoły) stwierdzono, iż na skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowali sami kierowcy, którzy w wyniku zdarzenia zostali poszkodowani. Kierująca samochodem Audi opuściła pojazd o własnych siłach (samochód znajdował się na jezdni), natomiast kierujący samochodem Fiat Siena znajdował się w pojeździe, uwięziony, nieprzytomny (pojazd znajdował się w rowie). Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatorów w pojazdach, zakręceniu zaworu gazu LPG w samochodzie Fiat, położenie piany ciężkiej pod pojazdy (wyczuwalny zapach paliwa oraz wycieki płynów eksploatacyjnych), udzieleniu kpp kobiecie - wsparcie psychiczne, stabilizacja kręgosłupa, podanie tlenu, stabilizacja kończyn. Jednocześnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonywano dostęp do uwięzionego mężczyzny w samochodzie Fiat Siena (wycięciu przednich i tylnych drzwi). W momencie przybycia na miejsce ZRM kobieta została przekazana ratownikom medycznym, natomiast uwięziony mężczyzna po uwolnieniu i ewakuacji z pojazdu również został przekazany ratownikom medycznym, którzy natychmiast podjęli czynności resuscytacyjne. Na miejsce zadysponowany został drugi ZRM z lekarzem, który stwierdził zgon mężczyzny. Podczas zdarzenia droga powiatowa była całkowicie zablokowana.

powrót


Zdarzenia w czerwcu 2016 r.

 

W czerwcu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 176 zdarzeń, w których uczestniczyło 361 załóg - 1556 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 15 osób, 4 osoby poniosły śmierć. Straty oszacowano na ok. 2 mln 660 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

342

236

w tym : pożary

90

107

miejscowe zagrożenia

250

126

alarmy fałszywe

2

3

Straty (tys. zł.)

3807,6

1361,1

Uratowane mienie (tys.. zł.)

22954

8837

Ofiary śmiertelne ogółem:

8

3

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

49

65

w tym ratownicy

1

0

 

Wybrane zdarzenia

2 czerwca o godz. 1414 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe, do którego doszło w miejscowości Średnica - Maćkowięta w gminie Szepietowo. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz 2 zastępy OSP KSRG Szepietowo. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na trasie kolejowej Warszawa – Białystok  na niestrzeżonym przejeździe kolejowym  lokomotywa spalinowa zderzyła się z samochodem osobowym Seat Toledo.  W wyniku zderzenia samochód osobowy zawisł na zderzaku lokomotywy i został przepchnięty w kierunku Białegostoku około 450m od przejazdu. Samochodem podróżowało trzech młodych mężczyzn. Lokomotywą podróżował maszynista i jego uczeń, którzy nie odnieśli żadnych obrażeń. Na miejscu zdarzenia przed przybyciem JOP znajdował się ZRM i Policja. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, równocześnie przystępując do uwalniania poszkodowanych z samochodu osobowego za pomocą narzędzi hydraulicznych. Uwolnionych przekazywano kolejno ZRM. Lekarz stwierdził zgon u trzech mężczyzn. Dalsze działania polegały na pomocy w odciągnięciu zniszczonego pojazdu od lokomotywy, a następnie odholowaniu go na pobliską łąkę. Na miejsce zdarzenia przybyła Służba Ochrony Kolei, prokurator oraz grupa dochodzeniowa Policji. Zadysponowany został również psycholog przez Policję za pośrednictwem Starosty Wysokomazowieckiego zapewniając pomoc i wsparcie psychologiczne członkom rodzin poszkodowanych. W dniu 03.06.2016 r. uzyskano informację, że dwie ofiary byli członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych. 

6 czerwca o godz. 1432 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze, do którego doszło w miejscowości Dąbrowa–Nowa Wieś w gminie Czyżew. Na miejsce zdarzenia zadysponowano: 4 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz po jednym z OSP KSRG Szepietowo, OSP KSRG Dąbrowa Moczydły, OSP KSRG Czyżew, OSP Dąbrowa-Nowa Wieś, OSP Dąbrowa Łazy, OSP Dąbrowa Wielka W sumie 10 zastępów – 46 strażaków. Po przybyciu na miejsce pierwszej JOP (OSP Dąbrowa Nowa Wieś) pożarem objęte w większości powierzchni były dachy na dwóch połączonych budynkach w gospodarstwie. W części centralnej znajdowała się obora murowana o wymiarach 50x15x6,  wewnątrz 63 sztuki bydła. Po lewej stronie od części centralnej - stodoła przeznaczona do składowania słomy w ilości ok. 100 szt., w której przetrzymywane było 6 sztuk jałówek, murowana kryta blachą. Po prawej stronie obory część sklepiona (obora dla jałówek) oraz dalsza część przeznaczona na składowanie zboża ok. 50 ton. W sąsiedztwie tych budynków w odległości 7 metrów znajdował się murowany budynek stodoło – obory sąsiada, zagrożony, gdyż pożar rozwijał się w jego kierunku. Działania pierwszego przybyłego zastępu JOP z OSP Dąbrowa Nowa Wieś polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy gospodarzom w ewakuacji bydła z obór oraz działań gaśniczych w natarciu i obronie. Z chwilą przybycia jednostek PSP pożarem prawie całkowicie objęte były już dachy na w/w budynkach, przystąpiono również do ewakuacji zwierząt, ewakuowano ogółem 41 sztuk bydła. Po przybyciu kolejnych jednostek OSP kontynuowano ewakuację zwierząt, podawano następne prądy wody w natarciu na palące się budynki oraz prądy wody w obronie na przyległy budynek stodoło – obory, także z podnośnika SHD 23 podając prąd gaśniczy na oborę od strony nawietrznej. W trakcie prowadzenia działań na miejsce pożaru przybyła Policja oraz ZRM, który udzielił pomocy członkom rodziny właściciela (zasłabnięcie). Zadysponowany na miejsce pożaru lekarz weterynarii przystąpił do oceny stada potwierdzając 50 sztuk padłych zwierząt oraz wyselekcjonował 13 sztuk do uboju ze względu na stan ich zdrowia. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do wywózki słomy z części stodoły i sklepienia obory przy użyciu ładowacza czołowego, ciągników z przyczepami na pobliską łąkę przelewając słomę wodą. Jednocześnie padłe zwierzęta wyciągano z obory i ładowano do kontenerów podstawionych przez firmę utylizacyjną. Rozebrano i usunięto część nadpalonej konstrukcji dachowej. Działania wywozu słomy z przelewaniem wodą kontynuowano do całkowitego ich wywiezienia ze spalonych budynków. Po zakończeniu działań miejsce akcji przekazano właścicielowi gospodarstwa. Czas trwania akcji gaśniczej 8 godz. 3 min.

9 czerwca o godz. 1316 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego przyjęło zgłoszenie o pożarze domu w miejscowości Szepietowo. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie i 2 zastępy z OSP KSRG Szepietowo. Po dojeździe na miejsce stwierdzono, że pali się klatka schodowa na całej wysokości budynku, pokój na pierwszym piętrze, taras wraz ze ścianą przylegającą do niego. Pożar też przedostał się po zewnątrz na konstrukcję dachu. Podczas prowadzenia działań właściciel zgłosił do ratowników, że złe się czuje w wyniku, czego podano mu tlen i zadysponowano ZRM. Po przebadaniu przez lekarza mężczyzna pozostał na miejscu. Ogień wydostawał się przez okna na zewnątrz. Szybki rozwój pożaru spowodowany był dodatkowo drewnianymi schodami między kondygnacjami, boazerią w pomieszczeni klatki schodowej jak i drewnianą konstrukcją tarasu. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądów wody przez okno, na konstrukcję dachu oraz do środka przez ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. W działaniach wykorzystano kamerę termowizyjną i agregat oddymiający. Po wstępnym przygaszeniu pożaru ewakuowano zagrożone mienie.

w dniach 17 - 22 czerwca zanotowaliśmy 126 interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnicy zgłoszonych do Stanowiska Kierowania KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Ogółem w działaniach trwających łącznie 287 godzin wzięło udział 267 zastępów straży pożarnej - 1143 ratowników.
Rodzaje obiektów przy których uczestniczyły siły Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych:

- oświaty i nauki (szkoła) - 2

- obiekty mieszkalne - 34

- środki transportu - 2

- sterty - 1

- budynki inwentarskie, magazynowe (stodoły), szklarnie - 11

- budynki gospodarcze (szopy, komórki, wiaty, kotłownie) - 2

- drzewa (także ciągi drzew na trasach komunikacyjnych) - 76

- inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje (słupy elektryczne, studnie) - 4

Łącznie obiektów – 132
Zdarzenia w rozbiciu na gminy na których wystąpiły:

Ciechanowiec - 12

Czyżew - 5

Klukowo - 92

Kobylin Borzymy - 1

Nowe Piekuty - 1

Sokoły - 2

Szepietowo - 11

gm. Wysokie Mazowieckie - 2

Do największych problemów jakie wystąpiły podczas pierwszych godzin akcji była niedrożność dróg komunikacyjnych które zatarasowały powalone drzewa - na pewnych odcinkach ilość ich była tak wielka, że dotarcie służbom do niektórych odciętych miejscowości, czy kolonii zajęło ponad 4 godziny. Kolejną istotną sprawą był całkowity brak łączności telefonicznej zarówno komórkowej, jak i stacjonarnej na najbardziej dotkniętych żywiołem terenach. Tereny te pozbawione były także dostaw energii elektrycznej przez okres od jednego do trzech dni.

Ilość interwencji straży pożarnej nie oddaje ogromu zniszczeń jaki wyrządziła wichura z gradobiciem, szczególnie na terenie gminy Klukowo. Służby podejmowały głównie działania związane z ratowaniem życia, zdrowia i mienia znacznej wartości, a w szczególności związane z zabezpieczeniem uszkodzonych budynków mieszkalnych.

Serdeczne podziękowania za wsparcie i podjęte działania składamy władzom samorządowym, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej, a także wielu mieszkańcom nawiedzonych zniszczeniami terenów za ich bezinteresowną pomoc międzysąsiedzką

powrót


Zdarzenia w maju 2016 r.

 

W maju 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 50 zdarzeń, w których uczestniczyło 103 załogi - 474 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 7 osób, 3 osoby poniosły śmierć. Straty oszacowano na ok. 282,7 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

166

204

w tym : pożary

70

97

miejscowe zagrożenia

95

105

alarmy fałszywe

1

2

Straty (tys. zł.)

1146,9

1284,9

Uratowane mienie (tys.. zł.)

12225

8307

Ofiary śmiertelne ogółem:

4

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

35

58

w tym ratownicy

1

0

 

Wybrane zdarzenia

14 maja o godz. 901 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym, do którego doszło w miejscowości Faszcze w gminie Wysokie Mazowieckie. Na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu JOP na miejsce stwierdzono, że na skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Audi A3 znajdowało się w przydrożnym rowie na dachu, natomiast Volkswagen Passat stał na jezdni na kołach. W Audi podróżowało trzech mężczyzn, a w Volkswagenie kierująca i jej szesnastoletni syn. Wszyscy opuścili pojazdy o własnych siłach przed przybyciem służb ratunkowych i w momencie przybycia JOP znajdowali się pod opieką ZRM. Dwóch pasażerów Audi i kierująca Volkswagenem z obrażeniami. Kierowca Audi i nieletni pasażer Passata bez obrażeń. Poszkodowani zostali zabrani przez ZRM do szpitala. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy dla ZRM. Odłączono akumulatory w uszkodzonych pojazdach, zabezpieczono płyny eksploatacyjne na jezdni za pomocą sorbentu. Po przekazaniu uszkodzonych pojazdów i miejsca zdarzenia akcję zakończono. Droga w miejscu zdarzenia była przejezdna (ruch wahadłowy).

18 maja o godz. 2347 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej 66 w okolicach miejscowości Wyliny Ruś w gminie Szepietowo. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz 2 zastępy z OSP KSRG Szepietowo. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, iż samochód osobowy BMW na łuku drogi zjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachując. Pojazd znajdował się w pozycji na dachu. Samochodem podróżował sam kierowca, który w wyniku zdarzenia został wyrzucony na zewnątrz i w konsekwencji przyciśnięty przez dach pojazdu. ZRM przybył na miejsce zdarzenia jednocześnie z JOP. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji, odcięciu dopływu prądu z akumulatora, uniesieniu pojazdu przy użyciu poduszek pneumatycznych w celu wydostania przygniecionego kierowcy. Po uwolnieniu poszkodowanego został on przekazany ZRM, u którego lekarz stwierdził zgon. Następnie przeszukano przyległy teren w celu wykluczenia obecności innych uczestników zdarzenia. Podczas prowadzenia działań droga krajowa K-66 była całkowicie zablokowana. Po wykonaniu czynności przez grupę dochodzeniowo-śledczą i prokuratora uprzątnięto jezdnię i przywrócono ruch na drodze.

22 maja o godz. 0031 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego przyjęło zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Kruszewo Wypychy gmina Sokoły. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie 2 zastępy z OSP KSRG Sokoły oraz po jednym z OSP KSRG Stara Ruś, OSP KSRG Bruszewo, OSP Jabłoń Jankowce - w sumie 7 zastępów. Po przybyciu na miejsce pierwszej JOP z OSP KSRG Sokoły stwierdzono, iż pożarem objęty jest cały budynek stodoły murowanej krytej eternitem. Na części powierzchni stodoły przechowywane były zwierzęta, natomiast w pozostałej części znajdowały się płody rolne oraz sprzęt rolniczy. Właściciel wraz z sąsiadami przed przybyciem JOP przeprowadził ewakuacje żywego inwentarzu w ilości 2 szt. bydła oraz 1 szt. tucznika. Działania w pierwszej fazie pożaru polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody na palącą się stodołę, oraz jednego prądu wody w obronie na oborę znajdującą się w odległości ok. 2 m od palącego się budynku. Następnie podczas przybywania na miejsce zdarzenia kolejnych zastępów zwiększano ilość podawanych prądów wody w natarciu jak i w obronie. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do usunięcia z miejsca pożaru nadpalonych konstrukcji budynku, wywiezieniu nadpalonego siana oraz słomy na pobliskie pole przy użyciu ciągnika z ładowaczem czołowym, oraz dokładnym przelaniu pogorzeliska wodą. W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych natrafiono na spalone 2 szt. bydła, które znajdowały się pod zawaloną konstrukcją dachu. Spaleniu uległo: więźba dachowa na całym budynku stodoły, przyczepa ciągnikowa, młynek do zboża, ok. 1t zboża, 5 bel siana, ok. 20 paczek słomy, maszyna szerokomłotna, 2 jałówki. Łączny czas trwania akcji 2 godz. 32 minuty. Straty oszacowano na wartość ok. 100 tys. zł.

22 maja o godz. 1836 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego w miejscowości Roszki Sączki w gminie Sokoły. Na miejsce zdarzenia zadysponowano  zastęp z JRG Wysokie Mazowieckie oraz  zastęp z OSP KSRG Sokoły. Po przybyciu na miejsce pierwszej JOP stwierdzono, że samochód osobowy Seat Ibiza uderzył przodem w metalowy płot. Samochód znajdował się w pozycji „na kołach” częściowo w rowie, a tylna część pojazdu na drodze. W pojeździe nie było żadnych osób. Z ustaleń policji samochodem podróżowała kobieta wraz z dziewczynką, która oddaliła się z dzieckiem z miejsca zdarzenia i udała się do swego domu, gdzie ZRM z Policją podjęli poszukiwania. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz odłączeniu dopływu prądu z akumulatora w uszkodzonym pojeździe.

powrót


Zdarzenia w kwietniu 2016 r.

 

W kwietniu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 40 zdarzeń, w których uczestniczyło 86 załogi - 389 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 6 osób, 1 osoba poniosła śmierć. Straty oszacowano na ok. 335,1 tys. zł.

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem zdarzeń

117

173

w tym : pożary

56

86

miejscowe zagrożenia

60

85

alarmy fałszywe

1

2

Straty (tys. zł.)

864,2

1164,9

Uratowane mienie (tys.. zł.)

7322

7170

Ofiary śmiertelne ogółem:

1

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

32

56

w tym ratownicy

1

0

 

Wybrane zdarzenia

16 kwietnia o godz. 1517 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbrowa Michałki w gminie Czyżew. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG Czyżew, zastęp z OSP Dąbrowa Wielka i zastęp z OSP Dąbrowa Łazy. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że pali się drewniany dom mieszkalny kryty eternitem. Z chwilą przybycia pierwszych zastępów pożarem objęty był cały dach budynku (popękany i trzaskający eternit, paląca się więźba dachowa, duże zadymienie na całej posesji). W chwili pożaru w domu znajdowało się troje mieszkańców – opuścili jednak budynek w pierwszej fazie pożaru, a czwarty niespełna stuletni mężczyzna znajdował się na zewnątrz poza palącym się domem. O zaistniałym pożarze Państwową Straż Pożarną poinformowali sąsiedzi. Działania zastępów JOP polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądów wody na palący się dach budynku. Wprowadzono dwóch ratowników w aparatach ODO do wewnątrz palącego się budynku celem sprawdzenia i zarazem wykluczenia osób postronnych. Przy pomocy drabiny przystawnej wprowadzono w części strychowej kolejny prąd wody na strop i dach, co skutkowało szybką lokalizacją pożaru. Następnie pożar dogaszono i przystąpiono do rozebrania nadpalonej więźby dachowej i usunięcia ocieplenia stropu. Pomieszczenia na parterze nie uległy spaleniu, lecz częściowemu zalaniu wodą. Następnie wprowadzono ratowników do wewnątrz budynku celem ewakuacji mienia z ocalałych przed pożarem pomieszczeń. Po zakończonych działaniach budynek przekazano właścicielce.

20 kwietnia o godz. 1313 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, w miejscowości Czyżew w gminie Czyżew. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie i zastęp z OSP KSRG Czyżew. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że pali się na poddaszu budynku mieszkalnego, murowanego, krytego blachą. W chwili przybycia pierwszej JOP ogień obejmował część nieużytkowego poddasza wydostając się na dach i niewielki kawałek ocieplenia ściany zewnętrznej. W budynku w chwili powstania zagrożenia w domu znajdował się właściciel oraz ekipa remontowa którzy opuścili go przed przybyciem pierwszej JOP. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca, sprawdzeniu obecności prądu, wejściu dwóch ratowników w aparatach ODO i podaniu prądu wody na palące się poddasze. W tej samej chwili dwóch następnych ratowników podawało prąd wody na palącą się na zewnątrz elewację i dach budynku. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do rozbiórki części pokrycia dachu (około 5m2) w celu dotarcia do źródła ognia. Następnie całość pogorzeliska sprawdzono za pomocą kamery termowizyjnej, która nie wskazała żadnych pozostawionych zarzewi ognia, część dachu z którego usunięto blachę przykryto plandeką pozyskaną od właściciela w celu zabezpieczenia przed deszczem. Całość budynku została również  przewietrzona. Część mieszkalna nie uległa zniszczeniu, a właściciel zdecydował o pozostaniu w budynku.

28 kwietnia o godz. 1915 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na DW-671 niedaleko miejscowości Kobylin-Pogorzałki. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Sokoły. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że samochód osobowy Suzuki SX7 zjechał na przeciwległy pas jezdni przejeżdżając rów, uderzył w drzewo, a następnie dachował na pobliskiej łące i opadł  na koła. Samochodem podróżował sam kierowca (80-letni mężczyzna),  którym zajmował się zespół ZRM. Na miejsce zdarzenia lekarz ZRM-u zadysponował LPR. Podczas działań ratowniczo-reanimacyjnych przez zespoły lekarskie niestety nie udało się przywrócić się funkcji życiowych poszkodowanemu kierowcy i lekarz stwierdził zgon. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu z akumulatora pojazdu oraz wyznaczeniu i zabezpieczeniu lądowiska podczas lądowania i startu LPR-u. Podczas trwania akcji ruch na DW-671 odbywał się wahadłowo.

powrót


Zdarzenia w marcu 2016 r.

 

W marcu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 32 zdarzenia, w których uczestniczyło 67 załóg - 308 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 9 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty w zdarzeniach oszacowano na ok. 212,1 tys. zł.

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

76

123

w tym: pożary

34

54

miejscowe zagrożenia

41

68

alarmy fałszywe

1

1

Straty (tys. zł.)

529,1

942,6

Uratowane mienie (tys.. zł.)

5372

6064

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

25

43

w tym ratownicy

1

0

 

Wybrane zdarzenia

14 marca o godz. 1927 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP otrzymał informację o zderzeniu trzech samochodów osobowych na DK-66 w miejscowości Plewki. Natychmiast  do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie i jeden zastęp z OSP KSRG Szepietowo.  Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na skutek manewru wymijania doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Pojazdy te omijały stojący na poboczu zaśnieżony, nieoznakowany samochód. Samochód Fiat zjechał do rowu, po czym dachował na pobliskim polu. Kierująca nim kobieta opuściła pojazd o własnych siłach i znajdowała się pod opieką ZRM będącym na miejscu zdarzenia. Kolejny samochód Daewoo zjechał na lewe pobocze, a następnie wsunął się lewym przednim kołem do rowu (kierowca na skutek zdarzenia nie doznał żadnych obrażeń). Trzecim samochodem Skoda podróżował również sam kierowca nie odnosząc żadnych obrażeń. Samochód ten podczas tej kolizji zjechał na pobocze uderzając w drzewo. ZRM po przebadaniu na miejscu uczestników zdarzenia nie zabrał nikogo do szpitala. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów w uszkodzonych pojazdach. Postawiono na koła samochód Fiat celem uniemożliwienia wypływu płynów eksploatacyjnych.  Pojazdy przekazano właścicielom, a teren akcji policji.

16 marca o godz. 0937 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP otrzymał informację z WCPR Białystok o uderzeniu pociągu w samochód osobowy na przejeździe kolejowym niedaleko miejscowości Jabłoń Dąbrowa. Natychmiast  do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa zastępy z OSP KSRG Nowe Piekuty oraz po jednym zastępie z OSP Jabłoń Jankowce i OSP Jabłoń Kościelna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia JRG Wys. Maz. stwierdzono, iż pod pociąg towarowy relacji Warszawa - Białystok wjechał na przejazd kolejowy samochód osobowy. W wyniku zderzenia pojazdu z pociągiem, pojazd znalazł się w przydrożnym rowie w pozycji na kołach, pociąg pozostał na swoim torze. Osoba poszkodowana znajdowała się poza pojazdem, była przytomna z widocznymi obrażeniami kostki lewej nogi, pomocy udzielił jej ZRM będący już na miejscu zdarzenia. Samochodem osobowym podróżował tylko kierowca. Zestaw pociągu składał się z jednej lokomotywy i 25 pustych cystern po oleju napędowym o poj. ok 20 ton każda. Lokomotywą jechały dwie osoby (maszynista i pomocnik), nie doznali żadnych obrażeń. W pociągu oprócz niewielkich uszkodzeń w przodzie lokomotywy pozostały skład nie doznał żadnych uszkodzeń. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przekazaniu informacji do PKP o zdarzeniu celem ograniczenia ruchu pociągów, pomocy ZRM w udzielaniu pomocy medycznej, odcięciu dopływu prądu z akumulatora w samochodzie, sprawdzeniu całego składu pociągu pod kątem uszkodzeń i wycieków. ZRM po udzieleniu pomocy poszkodowanemu na miejscu zdarzenia zabrał go do szpitala.

25 marca o godz. 1839 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP otrzymał informację o pożarze na strychu budynku mieszkalnego w miejscowości Wysokie Mazowieckie na ul. Prusa. Natychmiast  do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, jeden zastęp z OSP KSRG Wysokie Mazowieckie oraz jeden zastęp z OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż doszło do pożaru na poddaszu w budynku mieszkalnym murowanym krytym blachą w zabudowie szeregowej. W momencie przybycia pierwszych JOP mieszkańcy domu, w którym wybuchł pożar oraz sąsiednich budynków znajdowali się na zewnątrz. W chwili wybuchu pożaru w budynku znajdowały się trzy osoby. Na prośbę KDR zostało zadysponowane ZRM w celu przebadania mieszkańców budynku. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu głównego zasilania prądu, wprowadzeniu dwóch ratowników w sprzęcie ODO z nawodnioną linią gaśniczą i kamerą termowizyjną klatką schodową na strych. Druga rota w ODO sprawdziła sąsiednie budynki w celu wyeliminowania zagrożenia (występowało lekkie zadymienie na poddaszach, pootwierano okna w celu przewietrzenia). Po opanowaniu pożaru przystąpiono do usunięcia nadpalonych rzeczy, a przyległe budynki zostały sprawdzone kamerą termowizyjną oraz czujnikiem CO (nie stwierdzono zagrożenia). Przybyłe na miejsce zdarzenia pogotowie energetyczne odłączyło napięcie na całej ulicy. Z uwagi na miejsce wystąpienia pożaru (poddasze) niższe kondygnacje nie zostały uszkodzone i nadawały się do dalszego użytkowania.

powrót


Zdarzenia w lutym 2016 r.

 

W lutym 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 19 zdarzeń, w których uczestniczyło 39 załóg - 171 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W ich wyniku rannych zostało 7 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na ok. 81,0 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

43

66

w tym: pożary

20

15

miejscowe zagrożenia

22

50

alarmy fałszywe

1

1

Straty (tys. zł.)

307,0

242,5

Uratowane mienie (tys.. zł.)

2420

2660

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

12

21

w tym ratownicy

0

0

 

Wybrane zdarzenia

 

04 lutego o godz. 1833 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego drewnianego krytego blachą w miejscowości Dąbrowa Wielka. Natychmiast  zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp OSP  Dąbrowa Wielka. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, iż doszło do pożaru w budynku mieszkalnym drewnianym krytym blachą. W momencie dojazdu na miejsce pierwszej JOP właścicielka znajdowała się poza budynkiem bez żadnych obrażeń. W całym budynku występowało silne zadymienie, a pożarem objęte były ściany i sufit przylegające bezpośrednio do ogrzewacza kaflowego i przewodu kominowego. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu dwóch ratowników w aparatach ODO z prądem wody do środka w celu ugaszeniu pożaru i przeszukaniu pomieszczeń (nie znaleziono żadnych osób). Jednocześnie podawano prąd wody w obronie z drabiny na poddasze budynku. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do oddymiania pomieszczeń i prac rozbiórkowych nadpalonych ścian i sufitu. Właścicielką domu zajął się przybyły na miejsce zdarzenia patrol Policji, który odwiózł ją do placówki opiekuńczej. Przybyłe na miejsce zdarzenia Pogotowie Energetyczne odłączyło dopływ prądu do budynku.

 

16 lutego o godz. 0824 do Stanowiska Kierowania KP od dyżurnego policji wpłynęło zgłoszenie o przechylonym samochodzie ciężarowym znajdującym się w rowie, z którego wypływa paliwo w miejscowości Kobylin Pogorzałki. Do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG i dwa zastępy z OSP KSRG Kobylin Borzymy i Pszczółczyn. Po przybyciu na miejsce stwierdzono także, że samochodem podróżował kierowca, który w wyniku zdarzenia nie odniósł, żadnych obrażeń i znajdował się poza pojazdem. Samochodem przewożone było około dziewięciu ton materiałów budowlanych (gładzie szpachlowe, gipsy, kleje do terakoty, farby, grunty uniwersalne). Zgłaszany wyciek paliwa okazał się wypływem przez odpowietrzenie korka wlewowego zbiornika. W trakcie trwania akcji, wyciek zabezpieczono podstawieniem pojemnika (zebrano około dwóch litrów paliwa). Do chwili postawienia pojazdu w pozycji na koła nie było możliwości ustalenia, co do uszkodzeń przewożonego towaru (brak możliwości otwarcia tylnych drzwi typu winda). Na miejsce zdarzenia przybył prywatny holownik, który po częściowym uniesieniu pojazdu wykonał dostęp do panelu sterującego tylnej klapy, co umożliwiło otwarcie klapy i przeładunek towaru na podstawiony przez właściciela samochód. Podczas przeładunku zauważono uszkodzenia towaru w postaci kilku rozdartych worków oraz kilka pękniętych wiader z farbą akrylową. Po opróżnieniu skrzyni załadunkowej pojazd wydostany został z rowu. Następnie samochód uruchomiono oraz odprowadzono na pobliską leśną drogę. Na miejsce działań ratowniczych KDR zażądał przybycia przedstawiciela zarządcy drogi oraz przedstawiciela WIOŚ. KDR wspólnie z przedstawicielem WIOŚ ustalił, że do rowu wyciekło tylko około kilkunastu litrów farby akrylowej, co na szczęście nie miało znacznego wpływu na środowisko. Jezdnię uprzątnięto i zmyto wodą. Teren objęty działaniem ratowniczym przekazano przedstawicielowi zarządcy drogi.

 

29 lutego o godz. 0340 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w miejscowości Sikory Pawłowięta na drodze krajowej nr 8. Na miejsce zadysponowane zostały zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie,  z JRG nr 3 w Białymstoku oraz dwa z OSP KSRG Kobylin Borzymy i Jerzewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Fiata Seicento z Seatem Ibizą, a na miejscu obecny jest ZRM i Policja. Fiatem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 18 i 20 lat, którzy z chwilą przybycia pierwszej JOP byli pod opieką ZRM osiemnastolatek został zabrany do szpitala, zaś kierowca po przebadaniu odmówił zabrania do szpitala i pozostał  na miejscu. Seatem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 34 i 41 lat, który nie odnieśli żadnych obrażeń i po przebadaniu przez ZRM odmówili zabrania do szpitala. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów i pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Ruch na DK-8 w pierwszej fazie akcji był całkowicie zablokowany, a w późniejszej fazie odbywał się wahadłowo. O zdarzeniu poinformowano GDDKiA.

 

powrót


Zdarzenia w styczniu 2016 r.

 

W styczniu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 23 zdarzenia, w których uczestniczyło 44 załogi - 187 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 5 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na ok. 211 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

23

34

w tym: pożary

13

3

miejscowe zagrożenia

9

31

alarmy fałszywe

1

0

Straty (tys. zł.)

211

132

Uratowane mienie (tys.. zł.)

2050

700

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

5

8

w tym ratownicy

0

0

 

Wybrane zdarzenia

11 stycznia o godz. 1336 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Brzóski Falki. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu stwierdzono, że samochód osobowy Hammer wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji uszkadzając kilka przęseł, bramę wjazdową, a następnie dachował. Samochodem podróżował kierowca, który opuścił pojazd o własnych siłach. Z chwilą przybycia JOP na miejsce zdarzenia przybyła rodzina kierującego, KDR zażądał przybycia ZRM celem dokładnego przebadania kierującego (nie został zabrany przez ZRM do szpitala). Działania JOP polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu zaworów i odłączeniu gazu LPG. Następnie postawiono pojazd na koła i odłączono dopływ prądu z akumulatora. Pojazd został zabrany przez pomoc drogową, a teren akcji przekazano Policji.

11 stycznia o godz. 1512 Dyżurny Stanowiska Kierowania KP otrzymał informację o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Brzóski Brzezińskie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy JRG Wysokie Mazowieckie. Na miejscu stwierdzono, że samochód osobowy fiat seicento zjechał na przeciwległy pas jezdni następnie do rowu i dachował. W pojeździe z chwilą przybycia JOP znajdował się przytomny kierowca, który nie mógł otworzyć zablokowanych drzwi. Ratownicy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wydostali kierowcę (brak widocznych obrażeń), a będący na miejscu ZRM zajął się poszkodowanym. Jednocześnie dwóch ratowników odłączyło dopływ prądu z akumulatora. Pojazd postawiono na koła i łącznie z terenem akcji przekazano go Policji.

15 stycznia o godz. 1501 do Stanowiska Kierowania KP wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego drewnianego w miejscowości Kropiewnica Gajki. Natychmiast  do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Kobylin Borzymy, OSP KSRG Pszczółczyn i z JGR Łapy. Na miejscu stwierdzono, że pali się dom jednorodzinny drewniany kryty eternitem. Z chwilą przybycia pierwszego zastępu JOP (OSP Kobylin Borzymy) pożarem objęty był już cały budynek (dach zapadł się do wnętrza, na skutek wysokiej temperatury i rozgorzenia popękały szyby w oknach). Budynek zamieszkiwany był przez jednego mieszkańca, który w chwili pożaru przebywał u sąsiada. Przyłącze elektryczne wskutek pożaru odpadło od palącego się budynku i leżąc na ziemi pozostawało cały czas pod napięciem. Prąd odłączono zdalnie w całej miejscowości, a na miejsce zdarzenia zadysponowane Pogotowie Energetyczne odłączyło przyłącze na słupie. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu zdarzenia, podaniu prądów wody na palący się budynek, a z chwilą przybycia kolejnych jednostek wprowadzono następne prądy gaśnicze, co doprowadziło do lokalizacji pożaru. Ratownicy w aparatach ODO weszli do wnętrza w celu przeszukania budynku i ostatecznym wykluczeniu przebywania w nim osób trzecich. W pomieszczeniu kuchennym znaleziono butlę gazową LPG bez zaworu, którą wyniesiono na zewnątrz w bezpieczne miejsce. Dalsze działania polegały na usunięciu nadpalonej i zwisającej więźby dachowej. Wyrzucono na zewnątrz i przelano wodą materiały z wnętrza budynku powodujące zadymienie.  Sprawdzono pogorzelisko kamerą termowizyjną pod kątem ukrytych zarzewi ognia, po czym przekazano je właścicielowi.

29 stycznia o godz. 805 Dyżurny Stanowiska Kierowania KP otrzymał informację o zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w miejscowości Mazury. Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp OSP KSRG Stara Ruś. Po przybyciu stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej - samochód BMW jadący od strony Wysokiego Mazowieckiego wpadł w poślizg zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, a w wyniku tego manewru jadąca z naprzeciwka Toyota uderzyła go w bok rozrywając na dwie części. Obydwie części rozerwanego samochodu znajdowały się w pobliskim rowie, a Toyota pozostała na swoim pasie ruchu w pozycji na kołach. Kierowca BMW na skutek zderzenia został wyrzucony z wraku i znajdował się po przeciwnej stronie drogi w rowie wypełnionym wodą.  Zatrzymujący się uczestnicy drogi wydostali poszkodowanego z wody układając go na poboczu jezdni (przytomny, z widocznymi obrażeniami), a kontakt z nim był ograniczony. Kierowca Toyoty na skutek zdarzenia nie doznał żadnych widocznych obrażeń, opuszczając pojazd o własnych siłach i znajdował się pod opieką policji. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca, dotarciu do poszkodowanego i udzieleniu mu pomocy (założenia kołnierza ortopedycznego, ułożenie na noszach typu deska, wsparcie psychiczne i zabezpieczenia przed utratą ciepła). W trakcie działań ratowniczych po około jednej minucie na miejsce zdarzenia przybył ZRM, któremu przekazano poszkodowanego. W wyniku podejrzeń większej ilości osób (informacja uzyskana od kierującego samochodem marki BMW) mogących brać udział w zdarzeniu ratownicy przeszukali teren w obrębie prowadzonych działań. Z upływem akcji kierowca drugiego samochodu zaczął uskarżać się na ból w okolicach kości ogonowej. Na miejsce zdarzenia przybył drugi ZRM, który zajął się poszkodowanym. Obaj kierujący zostali zabrani do szpitala. Na miejsce przybył zespół dochodzeniowo-śledczy Policji. Po zakończonych czynnościach wraki pojazdów zostały zabrane przez pomoc drogową, teren akcji uprzątnięty z resztek powypadkowych, a miejsce zdarzenia przekazano Policji.

 

W styczniu odnotowano 10 pożarów sadzy w przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych. W dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu przypominamy, że utrzymanie w czystości przewodów kominowych należy do obowiązków właścicieli budynków.

 

powrót