Powrót do strony głównej

       


  List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka skierowany do strażaków

  Rozpoczęcie działalności Krajowej Administracji Skarbowej

  Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń

  Narada roczna z samorządem i służbami współdziałającymi

  Wystąpienie roczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego skierowane do strażaków

Kampania społeczna "Czad i ogień. Obudź czujność" w Nowych Piekutach

"Czad i ogień" w Wysokiem Mazowieckiem oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego

  Porady i zasady bezpieczeństwa w okresie zimowym

  Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

  Akcja MŁODY BOHATER

  Czujka w każdym domu !

  Statystyka zdarzeń - STYCZEŃ 2017


Informacje z bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP z bogatymi fotorelacjami znajdziecie na naszym
facebookowym profilu www.facebook.com/kppsp.wysmaz


 

  Historyczne wersje materiałów i zdjęcia opublikowane wcześniej na tej stronie znajdują się w dziale Kronika strony

 

  PODSUMOWANIA POPRZEDNICH LAT W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM - materiały w dziale Publikacje
 

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku Komendy znajduje się w dziale Publikacje

 

  Aktualne numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Komendy znajdują się TUTAJ


 


powrót


  

powrót


powrót


Strażackie podsumowanie 2016 roku
w powiecie wysokomazowieckim

8 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.

Komendant powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc rozpoczął naradę witając przybyłych gości: podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jarosława Wendta, starostę wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego,  komendanta powiatowego Policji – nadkomisarza Krzysztofa Woźniewskiego, Andrzeja Grzeszczuka - państwowego powiatowego inspektora nadzoru sanitarnego, Sławomira Wołejko – powiatowego lekarza weterynarii, Sylwestra Kowalczuka – zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka, Jarosława Siekierko – burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie, Annę Bogucką – burmistrza Czyżewa, Roberta Reczko – burmistrza Ciechanowca, Roberta Wyszyńskiego - burmistrza Szepietowa,  Piotra Uszyńskiego – wójta gminy Klukowo, Marka Kaczyńskiego - wójta gminy Nowe Piekuty, Krzysztofa Krajewskiego – wójta gminy Wysokie Mazowieckie, przedstawicieli ZOSP RP oraz strażaków tutejszej Komendy Powiatowej PSP.

Następnie zaprezentowano przygotowany na spotkanie materiał: zastępca komendanta - st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację pożarową i występowanie miejscowych zagrożeń w 2016 roku na terenie naszego powiatu, komendant zreferował sprawy dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz działalności Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakończeniu sprawozdania, poza wnioskami wynikającymi z działalności operacyjnej, podkreślono, że jednym z ważnych elementów działań prewencyjnych w 2017 roku będzie kontynuowanie kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”.

Kolejną częścią narady były wystąpienia podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, starosty wysokomazowieckiego oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego samorządu obfitujące we wnioski i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym powiecie, a także planów i zamierzeń na przyszłość.

Naradę zakończyły podziękowania komendanta powiatowego PSP st. bryg. Andrzeja Koca, za dotychczasowe efekty współpracy złożone na ręce przybyłych gości.

Do pobrania: Analiza sytuacji pożarowej i funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku

 

 

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

powrót


Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność" w Nowych Piekutach

28 stycznia 2017 r. w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach, powiat wysokomazowiecki, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Piekutach. Na zebraniu, poza porządkiem obrad związanych z funkcjonowaniem OSP, omówiono materiały propagujące kampanię społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Czad i ogień - obudź czujność”.

Wzięło w nim udział 37 członków OSP Nowe Piekuty, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Wójt Gminy Marek Kaczyński, Radny Powiatu Stanisław Olędzki, Przewodniczący Rady Gminy Nowe Piekuty, radni gminy Nowe Piekuty, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowych Piekutach oraz przedstawiciele lokalnych zakładów pracy.

Na zorganizowanym spotkaniu, mł. bryg. Maciej Krajewski, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem omówił przyczyny, skutki oraz problemy związane z zagrożeniami występującymi w sezonie zimowym. Zostały również wskazane sposoby zapobiegania tego typu zdarzeniom, a także zasady postępowania w przypadku pożaru i podejrzenia wystąpienia czadu. Rozdano również ulotki dotyczące propagowania przedmiotowej wiedzy.

powrót


CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego ZAPOBIEGAJMY POŻAROM

20 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie związane z kampanią społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ,,Czad i ogień. Obudź czujność'’ oraz ogłoszono wyniki eliminacji powiatowych ogólnopolskiego konkursu pożarniczego „Zapobiegajmy Pożarom”. W uroczystości wzięli udział: Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc, funkcjonariusze komendy oraz dzieci, młodzież i nauczyciele z terenu powiatu. mł. bryg. Adam Frankowski omówił przyczyny, skutki oraz problemy związane z zagrożeniami występującymi w sezonie zimowym. Zostały również wskazane sposoby zapobiegania tego typu zdarzeniom a także zasady postępowania w przypadku pożaru i podejrzenia wystąpienia czadu. mł. bryg. Maciej Krajewski przedstawił statystykę zdarzeń mających miejsce na terenie powiatu w 2016 r. Przeprowadzono konkurs na temat przekazanej wiedzy, w którym nagrodami były czujniki tlenku węgla ufundowane przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Podczas spotkania oficjalnie rozstrzygnięto kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej szczebla powiatowego, którego wyniki przedstawił mł. bryg. Grzegorz Kulesza. Oceny prac dokonała Komisja w składzie: Malwina Roszkowska, Wioletta Szcześniak, Grzegorz Kulesza oraz Tomasz Sieńczuk (przewodniczący). Na konkurs wpłynęło ogółem 119 prac wyłonionych z eliminacji miejskich i gminnych: gm. Ciechanowiec, gm. Czyżew, gm. Klukowo, gm. Kulesze Kościelne, gm. Nowe Piekuty, gm. Szepietowo, m. Wysokie Mazowieckie, gm. Wysokie Mazowieckie. Ze względu na wysoki i wyrównany poziom przesłanych prac, szczególnie tych czołowych, wyłonienie zwycięskich i wyróżnionych było wyjątkowo trudne. W oczach Komisji na najwyższe uznanie zasłużyły prace plastyczne następujących autorów:

I grupa wiekowa – Przedszkola

1 nagroda – Oliwia Puławska  – MOK w Wysokiem Mazowieckiem

1 nagrodaKinga Krakówka - Gminne Przedszkole w Czyżewie

2 nagroda – Magdalena Zubczyńska – GOK w Szepietowie

3 nagroda – Wioletta Krasowska - Gminne Przedszkole w Czyżewie

Wyróżnienie:

Maja Szapował – Przedszkole w Kuczynie

II grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy I – III

1 nagroda – Zofia Stypułkowska – Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

2 nagroda – Jakub Kulesza - Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej

3 nagroda – Kamil Pawłowicz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej

Wyróżnienia:

Bartosz Żochowski – Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej

Weronika Wojtkowska - GOK w Szepietowie

III grupa wiekowa – Szkoła podstawowa klasy IV – VI

1 nagroda – Natalia Przeździecka – Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

2 nagrodaRobert Bagiński – Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

3 nagroda – Roksana Szkiłądź – MOK w Wysokiem Mazowieckiem

Wyróżnienia:

Kinga Kulesza – Szkoła Podstawowa w Kuczynie

Gabriela Krasowska - Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach

Gabriela Mioduszewska - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

Gabriela Kaczyńska - Szkoła Podstawowa w Wysokiem Mazowieckiem

Wioletta Śleszyńska - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

IV grupa wiekowa – Gimnazjum

1 nagroda – Natalia Sokołowska – MOK w Wysokiem Mazowieckiem

2 nagroda – Dominika Jóźwiak – Gimnazjum w Klukowie

3 nagroda – Anna Gregorczuk – Gimnazjum w Jabłoni Kościelnej

Wyróżnienia:

Lena Łozowska – GOK w Szepietowie

Agnieszka Kuczyńska – Gimnazjum w Szepietowie

Karolina Sokołowska - Gimnazjum w Kuleszach Kościelnych

Luiza Maria Lubowicka - MOK w Wysokiem Mazowieckiem

V grupa wiekowa – Szkoły Ponadgimnazjalne

Nie przyznano nagród ani wyróżnień.     

VI grupa wiekowa – dorośli

1 nagroda – Iwona Kaczyńska – Gimnazjum w Szepietowie

2 nagroda – Monika Dąbrowska – GOK w Szepietowie

3 nagroda – Anna Brulińska – GOK w Szepietowie

Dyplomy i nagrody w postaci książek ufundowanych przez Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem, laureatom wręczył Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński wraz z Komendantem Powiatowym PSP st. bryg. Andrzejem Kocem. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały przekazane do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, celem dalszego udziału na szczeblu województwa, a być może i kraju. Będziemy trzymać kciuki.

Pełna fotorelacja znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

powrót


 

 

powrót


Młody Bohater

Akcja „Młody Bohater” to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i  promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nagroda „Młody Bohater” będzie wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę.

 Każdy laureat nagrody otrzyma unikalny, numerowany medal i zostanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA, gdzie będzie można poznać jego historię.

Kandydatów do nagrody można zgłosić do MSWiA za pośrednictwem formularza.  

Zobacz także:

Formularz zgłoszeniowy;

Regulamin akcji;

powrót


Czujka w każdym domu

 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu aby przyłączyli się do akcji Czujka w każdym domu, gdyż niewielkim nakładem finansowym, zasadniczo zwiększamy bezpieczeństwo nasze i swoich bliźnich. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania czy domu, w którym powstało zadymienie lub wydziela się tlenek węgla. Umożliwia to szybkie opuszczenie objętego zagrożeniem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty. Koszt atestowanej czujki nie przekracza 100 zł, a jej skuteczne działanie daje nam poczucie ochrony przez okres do 10 lat bez konieczności jej wymiany. Z naszej strony zapewniamy doradztwo w zakresie doboru urządzeń – do wykrywania tlenku węgla (czadu) lub dymu i  ich zasad montażu. W tych sprawach prosimy kontaktować się z naszą Komendą pod numerem telefonu 86 275 81 00.

powrót


Zdarzenia w styczniu 2017 r.

 

W styczniu 2017 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 28 zdarzeń, w których uczestniczyło 52 załogi - 210 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń ranne zostały 3 osoby, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na wartość ok. 72,1 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2017

2016

Ogółem:

28

24

w tym: pożary

8

14

miejscowe zagrożenia

20

9

alarmy fałszywe

0

1

Straty (tys. zł.)

72,1

226

Uratowane mienie (tys.. zł.)

2205

2060

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

0

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

3

5

w tym ratownicy

0

0

 

Wybrane zdarzenia

14 stycznia o godz. 1229 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o zderzeniu dwóch samochodów (ciężarowego z osobowym), do którego doszło w okolicach miejscowości Michałki. Natychmiast na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Samochód ciężarowy z beczką przewożącą serwatkę (23 tys. litrów) znajdował się na jezdni na lewym pasie w stosunku do kierunku jazdy, natomiast osobowy w pozycji na kołach w rowie. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. Kierowca ciężarówki - mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń i znajdował się na jezdni obok swego pojazdu. Kobieta kierująca samochodem osobowym na skutek zdarzenia została zakleszczona w pojeździe (przytomna bez widocznych ran, uskarżająca się na ból). Na skutek zdarzenia nie doszło do pożaru jak też wycieku jakichkolwiek płynów eksploatacyjnych. Wszystkie służby ratownicze przybyły na miejsce zdarzenia jednocześnie. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatora samochodu osobowego. Jednocześnie ratownicy przy pomocy narzędzi hydraulicznych dotarli do poszkodowanej i ewakuowali ją przekazując dla ZRM będącemu na miejscu zdarzenia. Podczas działań ratowniczych ruch na drodze był całkowicie wstrzymany. Po zakończenia działań ratowniczych przekazano samochód ciężarowy dla kierowcy, a teren zdarzenia oraz samochód osobowy Policji. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległ prawy przód kabiny samochodu ciężarowego, a w samochodzie osobowym w dużym stopniu zniszczony przód oraz naruszona cała karoseria. Straty ogólne oszacowano na wartość około 20 tys. zł.

 

17 stycznia o godz. 1040 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w okolicach miejscowości Dąbrowa Dzięciel. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel. Do zdarzenia wyjechał również dowódca JRG. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że samochód ciężarowy z naczepą zjechał do rowu po lewej stronie w stosunku do kierunku jazdy. Pojazd znajdował się w pozycji na kołach (naczepa pozostawała na jezdni, a ciągnik siodłowy w rowie zahaczając częścią kabiny o drzewo). Kierowca ciężarówki, który sam podróżował nie odniósł żadnych obrażeń. Na skutek zdarzenia zbiornik paliwa uległ rozszczelnieniu, co spowodowało powolny wyciek oleju napędowego na jezdnię. Priorytetem działań ratowniczych było wydostanie z rowu samochodu w takim stopniu, aby wypoziomować go i zapobiec dalszemu wyciekowi paliwa. Podjęto próbę wyciągnięcia go do tyłu przy pomocy samochodu GBA 2,5/27 IVECO, co przyniosło pożądany efekt. Jednak brak powietrza w układzie i zablokowane hamulce wszystkich kół nie pozwoliły na całkowite wydostanie pojazdu z rowu na jezdnię. Na miejsce zdarzenia przybył prywatny holownik, który przy pomocy specjalistycznego sprzętu wyciągnął ciężarówkę i odholował na pobliską posesję. Przy pomocy piasku i sorbentu zlikwidowano plamę oleju napędowego z jezdni. Teren objęty działaniem ratowniczym przekazano policji, a samochód ciężarowy z naczepą właścicielowi. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległ przód ciągnika siodłowego ciężarówki wraz z kabiną.

 

22 stycznia o godz. 835 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w budynku mieszkalnym w Wysokiem Mazowieckiem. Niezwłocznie do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy JRG Wysokie Mazowieckie. Po dotarciu na miejsce stwierdzono, że w budynku mieszkalnym murowanym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej doszło do zadymienia.  W pomieszczeniu kotłowni przy piecu CO zapaliły się kartony prawdopodobnie od składowanego obok popiołu. W momencie powstania pożaru w budynku przebywały dwie osoby dorosłe, które opuściły budynek o własnych siłach nie odnosząc obrażeń.  Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu ratowników w aparatach ochronny dróg oddechowych z linią szybkiego natarcia oraz wyniesieniu tlących się kartonów poza budynek, gdzie zostały dogaszone. Następnie oddymiono pomieszczenia piwniczne za pomocą wentylatora. Wszystkie pomieszczenia zostały przewietrzone, a następnie sprawdzone za pomocą czujnika tlenku węgla (wskazania  zerowe).

 

24 stycznia o godz. 655 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w okolicach miejscowości Dzikowiny. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy JRG Wysokie Mazowieckie oraz dwa z OSP KSRG Klukowo. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na łuku drogi powiatowej 2077B samochód prawdopodobnie wpadł w poślizg, a następnie niekontrolowanie wjechał do rowu pozostając w pozycji na kołach przechylony na lewy bok. Samochodem podróżował sam kierowca, który opuścił wrak pojazdu o własnych siłach i z chwilą przybycia zastępów JOP znajdował się obok pojazdu leżąc na wznak (przytomny, brak widocznych ran zewnętrznych, uskarżający się na ból). Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dotarciu do osoby poszkodowanej i udzielenia jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ułożono poszkodowanego na noszach typu deska i z chwilą przybycia ZRM przekazano pod opiekę lekarzowi. Jednocześnie ratownicy odłączyli prąd z akumulatora w rozbitym samochodzie. Poszkodowany został zabrany przez ZRM do szpitala celem dalszych badań i hospitalizacji. Na czas działań ratowniczych ruch na drodze prowadzony był wahadłowo. W wyniku zdarzenia zniszczony został całkowicie przód pojazdu oraz w znacznym stopniu powgniatana karoseria na skutek dachowania.

 

powrót