Powrót do strony głównej

       


Powiatowe obchody Dnia Strażaka

  WAŻNE!! Szczegółowe zasady udzielania dotacji dla OSP

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z okazji Dnia Strażaka

List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spaw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego skierowany do strażaków

STOP POŻAROM TRAW!

  Narada roczna z samorządem i służbami współdziałającymi

  Czujka w każdym domu !

  PORADY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE ZIMOWYM !!

  Statystyka zdarzeń - KWIECIEŃ 2016

  Statystyka zdarzeń - MARZEC 2016

  Statystyka zdarzeń - LUTY 2016

  Statystyka zdarzeń - STYCZEŃ 2016


Informacje z bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP z bogatymi fotorelacjami znajdziecie na naszym
facebookowym profilu www.facebook.com/kppsp.wysmaz


 

  Historyczne wersje materiałów i zdjęcia opublikowane wcześniej na tej stronie znajdują się w dziale Kronika strony

 

  PODSUMOWANIA POPRZEDNICH LAT W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM - materiały w dziale Publikacje
 

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku Komendy znajduje się w dziale Publikacje

 

  Aktualne numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Komendy znajdują się TUTAJ


Obchody Powiatowego Dnia Strażaka 2016 w Wysokiem Mazowieckiem


9 maja 2016 r., na terenie powiatu wysokomazowieckiego odbyły się uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2016 w Wysokiem Mazowieckiem.

Uroczystość główną poprzedziła msza święta w intencji strażaków odprawiona w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła celebrowana przez ks. Radosława Kubła  –  Diecezjalnego Kapelana Strażaków w asyście ks. Wojciecha Ejsmonta -  Wojewódzkiego  Kapelan Strażaków, który wygłosił homilię oraz ks. kan. Edwarda Łapińskiego – proboszcza parafii. Uczestniczył w niej także ks. ihumen  Sergiusz - Krajowy Kapelan Straży Pożarnej wyznania prawosławnego

Po mszy świętej nastąpił przemarsz pododdziału z towarzyszącymi pocztami sztandarowymi w asyście orkiestry dętej na główny plac uroczystości.

Po złożeniu meldunku, przeglądzie pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej, gospodarz uroczystości st. bryg. Andrzej Koc - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem powitał gości honorowych: Jarosława Zielińskiego – wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, Jacka Boguckiego – wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, nadbryg. Leszka Suskiego – komendanta głównego PSP, Jerzego Leszczyńskiego -  marszałka województwa podlaskiego, st. bryg. Jarosława Wendta – podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP i Bogdana Zielińskiego – starostę wysokomazowieckiego. 

To historyczny moment w dziejach powiatu oraz wysokomazowieckiej straży, bowiem nigdy jeszcze nie zaszczycili nas razem tak znamienici goście.

Na strażackim święcie nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych oraz podmiotów i instytucji współpracujących na co dzień ze strażą pożarną: Leszek Gruchała – wicestarosta  wysokomazowiecki, Jarosław Siekierko – burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie, Anna Bogucka – burmistrz  Czyżewa, Mirosław Reczko – burmistrz  Ciechanowca, Robert Lucjan  Wyszyński – burmistrz Szepietowa, Krzysztof Krajewski – wójt gminy Wysokie Mazowieckie, Piotr Uszyński – wójt gminy Klukowo, Wojciech Mojkowski – wójt gminy Kobylin – Borzymy, Józef  Grochowski – wójt  gminy Kulesze Kościelne, Marek Kaczyński – wójt gminy Nowe Piekuty, Józef  Zajkowski – wójt gminy Sokoły, insp. Marek Przybyszewski – komendant powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Grzegorz Godlewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, z leśniczym Wiesławem Sttanisławskim, Grzegorz Mikołajczyk – dyrektor PODR w Szepietowie wraz zastępcą Markiem Skarżyńskim, Sławomir Wołejko – powiatowy lekarz weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, Marcin Korcz – dyrektor  ZDP w Wysokiem Mazowieckiem, kpt. Jerzy Kardasz – przedstawiciel Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, władze i członkowie oddziału powiatowego ZOSP RP, a także strażackie poczty sztandarowe ze wszystkich gmin powiatu.

Obchody były okazją do podziękowania za ciężką strażacką służbę zarówno dla funkcjonariuszy PSP, ale także dla druhów ochotników w sposób istotny wspierających codzienną działalność ratowniczą. Za pomoc w uratowaniu trójki dzieci z zagrożonego budynku odznaczono także osobę cywilną – Huberta Olędzkiego, któremu okolicznościową pamiątkę ufundował i przekazał Jarosław Siekierko – burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie.

Podczas uroczystości Jarosław Zieliński – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w asyście nadbryg. Leszka Suskiego – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i innych władz wręczył zasłużonym strażakom Odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej": złotą otrzymał st. bryg. Tomasz Sieńczuk, brązowe - dh Anna Bogucka, Hubert Olędzki, st. asp. Dariusz Kosowicz, st. asp. Zbigniew Pietraszko, dyplom komendanta głównego PSP - kpt. Jarosław Maczewski, nagrodę podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. sekc. Łukasz Antoniak,  "Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa" nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP - ogn. Zbigniew Prużanin i ogn. Adrian Skłodowski

Awanse na wyższe stopnie otrzymali: młodszego brygadiera - starsi kapitanowie Adam Frankowski i Grzegorz Kulesza, starszego kapitana - kapitan Jarosław Maczewski, kapitana - młodszy kapitan Piotr Pruszyński, aspiranta - młodsi aspiranci Radosław Maciuszko i Tadeusz Porowski, ogniomistrza – młodsi ogniomistrzowie Zbigniew Prużanin, Krzysztof Roszkowski, Adrian Skłodowski, młodszego ogniomistrza - starszy sekcyjny Marcin Stachurski, starszego sekcyjnego – sekcyjni Patryk Wojtczuk, Bartłomiej Ilczuk, Daniel Skłodowski

Uroczystość prowadził st. bryg. Tomasz Sieńczuk – zastępca komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Obchody uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie pod batutą Tomasza Paducha.

Serdecznie dziękujemy!

 

         

 

Pełna fotorelacja z obchodów znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

Zdjęcia: st. asp. Dariusz Kosowicz, KP PSP Wysokie Mazowieckie

 

powrót


powrót


powrót


STOP Pożarom Traw

W 2015 roku powstało 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w Polsce (184 819). Prawie co drugi pożar, do którego doszło w naszym kraju w 2015 roku to pożar trawy.

Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 42 365, co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw w 2015 roku

Średni czas trwania akcji gaśniczej pożaru trawy wynosił 67 minut.

Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw.

Podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 256 353 000 litrów wody co odpowiada pojemności 68 basenów olimpijskich

Spłonęło 42 703 hektarów powierzchni, co odpowiada długości pasa około 427 kilometrów i 1 kilometra szerokości.

Szacowane straty w wyniku pożarów traw to 31 247 000 złotych

Liczba strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) – 668 649

Liczba samochodów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) – 139 948

Liczba samolotów uczestniczących w gaszeniu pożarów traw – 167

Zrzuty wody z samolotów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw – 664

 

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Działania gaśnicze zastępów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej

Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy.

Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.

Zagrożenia dla lasów

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, łąki wraz z terenami upraw rolnych dość często sąsiadują z gruntami leśnymi. Ogień z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzewia poważnie uszkadzając.

 

Straty ekologiczne spowodowane wypalaniem traw - pożary traw niszczą faunę i florę

·         Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

·         Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

·         Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

·         Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).

·         Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

·         Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.

·         Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

·         W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

·         Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.

·         Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).

·         Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spalania, z uwagi na wysoką toksyczność dymu.

·         Duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków.

·         Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może spalać się do kilku metrów w głąb w zależności od jego porowatości związanej z dostępem tlenu. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze traw regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to wiele setek lat.

 

Wypalanie traw jest zabronione

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

·         Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

·         Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

·         Art. 30 ust. 3 pkt 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1.    rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2.    korzystania z otwartego płomienia,

3.    wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

·         Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

·         Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Dopłaty bezpośrednie UE dla właścicieli gruntów rolnych

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.

Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami).

Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej. Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego

Inne akty prawne mówiące o problematyce wypalania traw.

·         W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania,

·         W rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

·         Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm (poz. 1372).

1.    § 3. 1. - Zabrania się wypalania gruntów rolnych

powrót


Strażackie podsumowanie 2015 roku
w powiecie wysokomazowieckim

W dniu 8 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku.

Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc rozpoczął naradę witając przybyłych gości: Zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – starszego brygadiera Andrzeja Sobolewskiego, Starostę Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, Wicestarostę – Leszka Gruchałę, Komendanta Powiatowego Policji – insp. Marka Przybyszewskiego, Andrzeja Grzeszczuka - Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego, Sławomira Wołejko – Powiatowego Lekarza Weterynarii, Tadeusza Zawistowskiego - Inspektora Nadzoru Nadleśnictwa Rudka, Jarosława Siekierko – Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Annę Bogucką – Burmistrza Czyżewa, Roberta Wyszyńskiego - Burmistrza Szepietowa,  Piotra Uszyńskiego – Wójta Gminy Klukowo, Józefa Grochowskiego - Wójta Gminy Kulesze Kościelne, Krzysztofa Krajewskiego – Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, innych przedstawicieli lokalnego samorządu oraz strażaków tutejszej Komendy Powiatowej PSP.

Następnie zaprezentowano przygotowany na spotkanie materiał: Zastępca Komendanta - st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację pożarową i występowanie miejscowych zagrożeń w 2015 roku na terenie naszego powiatu, Komendant zreferował sprawy dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz działalności Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

Kolejną częścią narady były wystąpienia Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosty Wysokomazowieckiego oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego samorządu obfitujące we wnioski i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym powiecie, a także planów i zamierzeń na przyszłość.

Naradę zakończyły podziękowania Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Andrzeja Koca, za dotychczasowe efekty współpracy złożone na ręce przybyłych gości.

Do pobrania: Analiza sytuacji pożarowej i funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku

 

 

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

powrót


Czujka w każdym domu

 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu aby przyłączyli się do akcji Czujka w każdym domu, gdyż niewielkim nakładem finansowym, zasadniczo zwiększamy bezpieczeństwo nasze i swoich bliźnich. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania czy domu, w którym powstało zadymienie lub wydziela się tlenek węgla. Umożliwia to szybkie opuszczenie objętego zagrożeniem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty. Koszt atestowanej czujki nie przekracza 100 zł, a jej skuteczne działanie daje nam poczucie ochrony przez okres do 10 lat bez konieczności jej wymiany. Z naszej strony zapewniamy doradztwo w zakresie doboru urządzeń – do wykrywania tlenku węgla (czadu) lub dymu i  ich zasad montażu. W tych sprawach prosimy kontaktować się z naszą Komendą pod numerem telefonu 86 275 81 00.

powrót


Zdarzenia w kwietniu 2016 r.

 

W kwietniu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 40 zdarzeń, w których uczestniczyło 86 załogi - 389 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 6 osób, 1 osoba poniosła śmierć. Straty oszacowano na ok. 335,1 tys. zł.

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem zdarzeń

117

173

w tym : pożary

56

86

miejscowe zagrożenia

60

85

alarmy fałszywe

1

2

Straty (tys. zł.)

864,2

1164,9

Uratowane mienie (tys.. zł.)

7322

7170

Ofiary śmiertelne ogółem:

1

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

32

56

w tym ratownicy

1

0

 

Wybrane zdarzenia

16 kwietnia o godz. 1517 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbrowa Michałki w gminie Czyżew. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, zastęp z OSP KSRG Czyżew, zastęp z OSP Dąbrowa Wielka i zastęp z OSP Dąbrowa Łazy. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że pali się drewniany dom mieszkalny kryty eternitem. Z chwilą przybycia pierwszych zastępów pożarem objęty był cały dach budynku (popękany i trzaskający eternit, paląca się więźba dachowa, duże zadymienie na całej posesji). W chwili pożaru w domu znajdowało się troje mieszkańców – opuścili jednak budynek w pierwszej fazie pożaru, a czwarty niespełna stuletni mężczyzna znajdował się na zewnątrz poza palącym się domem. O zaistniałym pożarze Państwową Straż Pożarną poinformowali sąsiedzi. Działania zastępów JOP polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądów wody na palący się dach budynku. Wprowadzono dwóch ratowników w aparatach ODO do wewnątrz palącego się budynku celem sprawdzenia i zarazem wykluczenia osób postronnych. Przy pomocy drabiny przystawnej wprowadzono w części strychowej kolejny prąd wody na strop i dach, co skutkowało szybką lokalizacją pożaru. Następnie pożar dogaszono i przystąpiono do rozebrania nadpalonej więźby dachowej i usunięcia ocieplenia stropu. Pomieszczenia na parterze nie uległy spaleniu, lecz częściowemu zalaniu wodą. Następnie wprowadzono ratowników do wewnątrz budynku celem ewakuacji mienia z ocalałych przed pożarem pomieszczeń. Po zakończonych działaniach budynek przekazano właścicielce.

20 kwietnia o godz. 1313 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, w miejscowości Czyżew w gminie Czyżew. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie i zastęp z OSP KSRG Czyżew. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że pali się na poddaszu budynku mieszkalnego, murowanego, krytego blachą. W chwili przybycia pierwszej JOP ogień obejmował część nieużytkowego poddasza wydostając się na dach i niewielki kawałek ocieplenia ściany zewnętrznej. W budynku w chwili powstania zagrożenia w domu znajdował się właściciel oraz ekipa remontowa którzy opuścili go przed przybyciem pierwszej JOP. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca, sprawdzeniu obecności prądu, wejściu dwóch ratowników w aparatach ODO i podaniu prądu wody na palące się poddasze. W tej samej chwili dwóch następnych ratowników podawało prąd wody na palącą się na zewnątrz elewację i dach budynku. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do rozbiórki części pokrycia dachu (około 5m2) w celu dotarcia do źródła ognia. Następnie całość pogorzeliska sprawdzono za pomocą kamery termowizyjnej, która nie wskazała żadnych pozostawionych zarzewi ognia, część dachu z którego usunięto blachę przykryto plandeką pozyskaną od właściciela w celu zabezpieczenia przed deszczem. Całość budynku została również  przewietrzona. Część mieszkalna nie uległa zniszczeniu, a właściciel zdecydował o pozostaniu w budynku.

28 kwietnia o godz. 1915 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na DW-671 niedaleko miejscowości Kobylin-Pogorzałki. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Sokoły. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że samochód osobowy Suzuki SX7 zjechał na przeciwległy pas jezdni przejeżdżając rów, uderzył w drzewo, a następnie dachował na pobliskiej łące i opadł  na koła. Samochodem podróżował sam kierowca (80-letni mężczyzna),  którym zajmował się zespół ZRM. Na miejsce zdarzenia lekarz ZRM-u zadysponował LPR. Podczas działań ratowniczo-reanimacyjnych przez zespoły lekarskie niestety nie udało się przywrócić się funkcji życiowych poszkodowanemu kierowcy i lekarz stwierdził zgon. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu z akumulatora pojazdu oraz wyznaczeniu i zabezpieczeniu lądowiska podczas lądowania i startu LPR-u. Podczas trwania akcji ruch na DW-671 odbywał się wahadłowo.

powrót


Zdarzenia w marcu 2016 r.

 

W marcu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 32 zdarzenia, w których uczestniczyło 67 załóg - 308 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 9 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty w zdarzeniach oszacowano na ok. 212,1 tys. zł.

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

76

123

w tym: pożary

34

54

miejscowe zagrożenia

41

68

alarmy fałszywe

1

1

Straty (tys. zł.)

529,1

942,6

Uratowane mienie (tys.. zł.)

5372

6064

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

25

43

w tym ratownicy

1

0

 

Wybrane zdarzenia

14 marca o godz. 1927 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP otrzymał informację o zderzeniu trzech samochodów osobowych na DK-66 w miejscowości Plewki. Natychmiast  do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie i jeden zastęp z OSP KSRG Szepietowo.  Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na skutek manewru wymijania doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Pojazdy te omijały stojący na poboczu zaśnieżony, nieoznakowany samochód. Samochód Fiat zjechał do rowu, po czym dachował na pobliskim polu. Kierująca nim kobieta opuściła pojazd o własnych siłach i znajdowała się pod opieką ZRM będącym na miejscu zdarzenia. Kolejny samochód Daewoo zjechał na lewe pobocze, a następnie wsunął się lewym przednim kołem do rowu (kierowca na skutek zdarzenia nie doznał żadnych obrażeń). Trzecim samochodem Skoda podróżował również sam kierowca nie odnosząc żadnych obrażeń. Samochód ten podczas tej kolizji zjechał na pobocze uderzając w drzewo. ZRM po przebadaniu na miejscu uczestników zdarzenia nie zabrał nikogo do szpitala. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów w uszkodzonych pojazdach. Postawiono na koła samochód Fiat celem uniemożliwienia wypływu płynów eksploatacyjnych.  Pojazdy przekazano właścicielom, a teren akcji policji.

16 marca o godz. 0937 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP otrzymał informację z WCPR Białystok o uderzeniu pociągu w samochód osobowy na przejeździe kolejowym niedaleko miejscowości Jabłoń Dąbrowa. Natychmiast  do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, dwa zastępy z OSP KSRG Nowe Piekuty oraz po jednym zastępie z OSP Jabłoń Jankowce i OSP Jabłoń Kościelna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia JRG Wys. Maz. stwierdzono, iż pod pociąg towarowy relacji Warszawa - Białystok wjechał na przejazd kolejowy samochód osobowy. W wyniku zderzenia pojazdu z pociągiem, pojazd znalazł się w przydrożnym rowie w pozycji na kołach, pociąg pozostał na swoim torze. Osoba poszkodowana znajdowała się poza pojazdem, była przytomna z widocznymi obrażeniami kostki lewej nogi, pomocy udzielił jej ZRM będący już na miejscu zdarzenia. Samochodem osobowym podróżował tylko kierowca. Zestaw pociągu składał się z jednej lokomotywy i 25 pustych cystern po oleju napędowym o poj. ok 20 ton każda. Lokomotywą jechały dwie osoby (maszynista i pomocnik), nie doznali żadnych obrażeń. W pociągu oprócz niewielkich uszkodzeń w przodzie lokomotywy pozostały skład nie doznał żadnych uszkodzeń. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przekazaniu informacji do PKP o zdarzeniu celem ograniczenia ruchu pociągów, pomocy ZRM w udzielaniu pomocy medycznej, odcięciu dopływu prądu z akumulatora w samochodzie, sprawdzeniu całego składu pociągu pod kątem uszkodzeń i wycieków. ZRM po udzieleniu pomocy poszkodowanemu na miejscu zdarzenia zabrał go do szpitala.

25 marca o godz. 1839 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP otrzymał informację o pożarze na strychu budynku mieszkalnego w miejscowości Wysokie Mazowieckie na ul. Prusa. Natychmiast  do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie, jeden zastęp z OSP KSRG Wysokie Mazowieckie oraz jeden zastęp z OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż doszło do pożaru na poddaszu w budynku mieszkalnym murowanym krytym blachą w zabudowie szeregowej. W momencie przybycia pierwszych JOP mieszkańcy domu, w którym wybuchł pożar oraz sąsiednich budynków znajdowali się na zewnątrz. W chwili wybuchu pożaru w budynku znajdowały się trzy osoby. Na prośbę KDR zostało zadysponowane ZRM w celu przebadania mieszkańców budynku. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu głównego zasilania prądu, wprowadzeniu dwóch ratowników w sprzęcie ODO z nawodnioną linią gaśniczą i kamerą termowizyjną klatką schodową na strych. Druga rota w ODO sprawdziła sąsiednie budynki w celu wyeliminowania zagrożenia (występowało lekkie zadymienie na poddaszach, pootwierano okna w celu przewietrzenia). Po opanowaniu pożaru przystąpiono do usunięcia nadpalonych rzeczy, a przyległe budynki zostały sprawdzone kamerą termowizyjną oraz czujnikiem CO (nie stwierdzono zagrożenia). Przybyłe na miejsce zdarzenia pogotowie energetyczne odłączyło napięcie na całej ulicy. Z uwagi na miejsce wystąpienia pożaru (poddasze) niższe kondygnacje nie zostały uszkodzone i nadawały się do dalszego użytkowania.

powrót


Zdarzenia w lutym 2016 r.

 

W lutym 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 19 zdarzeń, w których uczestniczyło 39 załóg - 171 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W ich wyniku rannych zostało 7 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na ok. 81,0 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

43

66

w tym: pożary

20

15

miejscowe zagrożenia

22

50

alarmy fałszywe

1

1

Straty (tys. zł.)

307,0

242,5

Uratowane mienie (tys.. zł.)

2420

2660

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

12

21

w tym ratownicy

0

0

 

Wybrane zdarzenia

 

04 lutego o godz. 1833 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego drewnianego krytego blachą w miejscowości Dąbrowa Wielka. Natychmiast  zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp OSP  Dąbrowa Wielka. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, iż doszło do pożaru w budynku mieszkalnym drewnianym krytym blachą. W momencie dojazdu na miejsce pierwszej JOP właścicielka znajdowała się poza budynkiem bez żadnych obrażeń. W całym budynku występowało silne zadymienie, a pożarem objęte były ściany i sufit przylegające bezpośrednio do ogrzewacza kaflowego i przewodu kominowego. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu dwóch ratowników w aparatach ODO z prądem wody do środka w celu ugaszeniu pożaru i przeszukaniu pomieszczeń (nie znaleziono żadnych osób). Jednocześnie podawano prąd wody w obronie z drabiny na poddasze budynku. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do oddymiania pomieszczeń i prac rozbiórkowych nadpalonych ścian i sufitu. Właścicielką domu zajął się przybyły na miejsce zdarzenia patrol Policji, który odwiózł ją do placówki opiekuńczej. Przybyłe na miejsce zdarzenia Pogotowie Energetyczne odłączyło dopływ prądu do budynku.

 

16 lutego o godz. 0824 do Stanowiska Kierowania KP od dyżurnego policji wpłynęło zgłoszenie o przechylonym samochodzie ciężarowym znajdującym się w rowie, z którego wypływa paliwo w miejscowości Kobylin Pogorzałki. Do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG i dwa zastępy z OSP KSRG Kobylin Borzymy i Pszczółczyn. Po przybyciu na miejsce stwierdzono także, że samochodem podróżował kierowca, który w wyniku zdarzenia nie odniósł, żadnych obrażeń i znajdował się poza pojazdem. Samochodem przewożone było około dziewięciu ton materiałów budowlanych (gładzie szpachlowe, gipsy, kleje do terakoty, farby, grunty uniwersalne). Zgłaszany wyciek paliwa okazał się wypływem przez odpowietrzenie korka wlewowego zbiornika. W trakcie trwania akcji, wyciek zabezpieczono podstawieniem pojemnika (zebrano około dwóch litrów paliwa). Do chwili postawienia pojazdu w pozycji na koła nie było możliwości ustalenia, co do uszkodzeń przewożonego towaru (brak możliwości otwarcia tylnych drzwi typu winda). Na miejsce zdarzenia przybył prywatny holownik, który po częściowym uniesieniu pojazdu wykonał dostęp do panelu sterującego tylnej klapy, co umożliwiło otwarcie klapy i przeładunek towaru na podstawiony przez właściciela samochód. Podczas przeładunku zauważono uszkodzenia towaru w postaci kilku rozdartych worków oraz kilka pękniętych wiader z farbą akrylową. Po opróżnieniu skrzyni załadunkowej pojazd wydostany został z rowu. Następnie samochód uruchomiono oraz odprowadzono na pobliską leśną drogę. Na miejsce działań ratowniczych KDR zażądał przybycia przedstawiciela zarządcy drogi oraz przedstawiciela WIOŚ. KDR wspólnie z przedstawicielem WIOŚ ustalił, że do rowu wyciekło tylko około kilkunastu litrów farby akrylowej, co na szczęście nie miało znacznego wpływu na środowisko. Jezdnię uprzątnięto i zmyto wodą. Teren objęty działaniem ratowniczym przekazano przedstawicielowi zarządcy drogi.

 

29 lutego o godz. 0340 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w miejscowości Sikory Pawłowięta na drodze krajowej nr 8. Na miejsce zadysponowane zostały zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie,  z JRG nr 3 w Białymstoku oraz dwa z OSP KSRG Kobylin Borzymy i Jerzewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Fiata Seicento z Seatem Ibizą, a na miejscu obecny jest ZRM i Policja. Fiatem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 18 i 20 lat, którzy z chwilą przybycia pierwszej JOP byli pod opieką ZRM osiemnastolatek został zabrany do szpitala, zaś kierowca po przebadaniu odmówił zabrania do szpitala i pozostał  na miejscu. Seatem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 34 i 41 lat, który nie odnieśli żadnych obrażeń i po przebadaniu przez ZRM odmówili zabrania do szpitala. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów i pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Ruch na DK-8 w pierwszej fazie akcji był całkowicie zablokowany, a w późniejszej fazie odbywał się wahadłowo. O zdarzeniu poinformowano GDDKiA.

 

powrót


Zdarzenia w styczniu 2016 r.

 

W styczniu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 23 zdarzenia, w których uczestniczyło 44 załogi - 187 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 5 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na ok. 211 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

23

34

w tym: pożary

13

3

miejscowe zagrożenia

9

31

alarmy fałszywe

1

0

Straty (tys. zł.)

211

132

Uratowane mienie (tys.. zł.)

2050

700

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

5

8

w tym ratownicy

0

0

 

Wybrane zdarzenia

11 stycznia o godz. 1336 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Brzóski Falki. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu stwierdzono, że samochód osobowy Hammer wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji uszkadzając kilka przęseł, bramę wjazdową, a następnie dachował. Samochodem podróżował kierowca, który opuścił pojazd o własnych siłach. Z chwilą przybycia JOP na miejsce zdarzenia przybyła rodzina kierującego, KDR zażądał przybycia ZRM celem dokładnego przebadania kierującego (nie został zabrany przez ZRM do szpitala). Działania JOP polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu zaworów i odłączeniu gazu LPG. Następnie postawiono pojazd na koła i odłączono dopływ prądu z akumulatora. Pojazd został zabrany przez pomoc drogową, a teren akcji przekazano Policji.

11 stycznia o godz. 1512 Dyżurny Stanowiska Kierowania KP otrzymał informację o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Brzóski Brzezińskie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy JRG Wysokie Mazowieckie. Na miejscu stwierdzono, że samochód osobowy fiat seicento zjechał na przeciwległy pas jezdni następnie do rowu i dachował. W pojeździe z chwilą przybycia JOP znajdował się przytomny kierowca, który nie mógł otworzyć zablokowanych drzwi. Ratownicy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wydostali kierowcę (brak widocznych obrażeń), a będący na miejscu ZRM zajął się poszkodowanym. Jednocześnie dwóch ratowników odłączyło dopływ prądu z akumulatora. Pojazd postawiono na koła i łącznie z terenem akcji przekazano go Policji.

15 stycznia o godz. 1501 do Stanowiska Kierowania KP wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego drewnianego w miejscowości Kropiewnica Gajki. Natychmiast  do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Kobylin Borzymy, OSP KSRG Pszczółczyn i z JGR Łapy. Na miejscu stwierdzono, że pali się dom jednorodzinny drewniany kryty eternitem. Z chwilą przybycia pierwszego zastępu JOP (OSP Kobylin Borzymy) pożarem objęty był już cały budynek (dach zapadł się do wnętrza, na skutek wysokiej temperatury i rozgorzenia popękały szyby w oknach). Budynek zamieszkiwany był przez jednego mieszkańca, który w chwili pożaru przebywał u sąsiada. Przyłącze elektryczne wskutek pożaru odpadło od palącego się budynku i leżąc na ziemi pozostawało cały czas pod napięciem. Prąd odłączono zdalnie w całej miejscowości, a na miejsce zdarzenia zadysponowane Pogotowie Energetyczne odłączyło przyłącze na słupie. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu zdarzenia, podaniu prądów wody na palący się budynek, a z chwilą przybycia kolejnych jednostek wprowadzono następne prądy gaśnicze, co doprowadziło do lokalizacji pożaru. Ratownicy w aparatach ODO weszli do wnętrza w celu przeszukania budynku i ostatecznym wykluczeniu przebywania w nim osób trzecich. W pomieszczeniu kuchennym znaleziono butlę gazową LPG bez zaworu, którą wyniesiono na zewnątrz w bezpieczne miejsce. Dalsze działania polegały na usunięciu nadpalonej i zwisającej więźby dachowej. Wyrzucono na zewnątrz i przelano wodą materiały z wnętrza budynku powodujące zadymienie.  Sprawdzono pogorzelisko kamerą termowizyjną pod kątem ukrytych zarzewi ognia, po czym przekazano je właścicielowi.

29 stycznia o godz. 805 Dyżurny Stanowiska Kierowania KP otrzymał informację o zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w miejscowości Mazury. Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp OSP KSRG Stara Ruś. Po przybyciu stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej - samochód BMW jadący od strony Wysokiego Mazowieckiego wpadł w poślizg zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, a w wyniku tego manewru jadąca z naprzeciwka Toyota uderzyła go w bok rozrywając na dwie części. Obydwie części rozerwanego samochodu znajdowały się w pobliskim rowie, a Toyota pozostała na swoim pasie ruchu w pozycji na kołach. Kierowca BMW na skutek zderzenia został wyrzucony z wraku i znajdował się po przeciwnej stronie drogi w rowie wypełnionym wodą.  Zatrzymujący się uczestnicy drogi wydostali poszkodowanego z wody układając go na poboczu jezdni (przytomny, z widocznymi obrażeniami), a kontakt z nim był ograniczony. Kierowca Toyoty na skutek zdarzenia nie doznał żadnych widocznych obrażeń, opuszczając pojazd o własnych siłach i znajdował się pod opieką policji. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca, dotarciu do poszkodowanego i udzieleniu mu pomocy (założenia kołnierza ortopedycznego, ułożenie na noszach typu deska, wsparcie psychiczne i zabezpieczenia przed utratą ciepła). W trakcie działań ratowniczych po około jednej minucie na miejsce zdarzenia przybył ZRM, któremu przekazano poszkodowanego. W wyniku podejrzeń większej ilości osób (informacja uzyskana od kierującego samochodem marki BMW) mogących brać udział w zdarzeniu ratownicy przeszukali teren w obrębie prowadzonych działań. Z upływem akcji kierowca drugiego samochodu zaczął uskarżać się na ból w okolicach kości ogonowej. Na miejsce zdarzenia przybył drugi ZRM, który zajął się poszkodowanym. Obaj kierujący zostali zabrani do szpitala. Na miejsce przybył zespół dochodzeniowo-śledczy Policji. Po zakończonych czynnościach wraki pojazdów zostały zabrane przez pomoc drogową, teren akcji uprzątnięty z resztek powypadkowych, a miejsce zdarzenia przekazano Policji.

 

W styczniu odnotowano 10 pożarów sadzy w przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych. W dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu przypominamy, że utrzymanie w czystości przewodów kominowych należy do obowiązków właścicieli budynków.

 

powrót