Kategoria: O nas

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem:   brygadier mgr inż. Adam Frankowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej tel. : 86 275 81 01 , 47 71 18 461   brygadier mgr i...

więcej

Kierownicy sekcji

kapitan mgr inż.  Wojciech Sokołowski Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej — funkcję pełni od 1 lipca 2020 r. tel. bezpośredni: 86 275 81 13, 47 711 84 54   młodszy brygadier inż. Grzegorz Kulesza Kierownik Sekcji Organizacyjno — Kadrowej — w komórce organi...

więcej

Struktura organizacyjna

Komendant Powiatowy działa przy pomocy Komendy Powiatowej na podstawie: > ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej > ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej > rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r...

więcej

Nasz Powiat

Nasz Powiat

            Powiat położony jest w południowo - zachodniej części województwa podlaskiego, na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej pomiędzy doliną górnej Narwi a Podlaskim Przełomem Bugu. Liczba ludności - 58 700  ...

więcej