Charakterystyki zagrożeń

Ogólna charakterystyka zagrożeń pożarowych Ze względu na strukturę społeczno-gospodarczą największe zagrożenie pożarowe stanowią takie działy gospodarki jak rolnictwo i leśnictwo. Z analiz sytuacji pożarowych wynika, że najczęściej pożary powstają w rolnictwie indywidualnym ...

więcej

OSP KSRG Czyżew

OSP KSRG Czyżew

Stowarzyszenie użyteczności publicznej. Włączone w struktury KSRG decyzją Komendanta Głównego PSP w dniu 7 lipca 1997 roku. Prezes: Sienicki Dariusz Naczelnik: Król Kamil Sekretarz: Rogalski Stanisław Adres: ul. Strażacka 6 18-220 Czyżew Osada Gm. Czyżew Osada Telefon kontakto...

więcej

OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel

OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel

Stowarzyszenie użyteczności publicznej. Włączone w struktury KSRG decyzją Komendanta Głównego PSP w dniu 31 grudnia 2012 roku. Prezes: Wojciech Mieczkowski Naczelnik: Sylwester Witold Dąbrowski Sekretarz: Jacek Dąbrowski Skarbnik: Artur Godlewski Gospodarz: Krzysztof Dąbrowski Ad...

więcej

System kształcenia i szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej

Państwowa Straż Pożarna (PSP) posiada własny system kształcenia i szkolenia. Składa się on z dwóch podsystemów, z których jeden z nich odpowiada za podwyższanie kwalifikacji ogólnych przygotowując młodych ludzi do zawodu strażaka oraz drugi związany z podwyższaniem kwalifikacji zawo...

więcej

OSP KSRG Dąbrowa Wielka

OSP KSRG Dąbrowa Wielka

Prezes: Arkadiusz Dąbrowski Naczelnik: Marek Bogucki Zastępca naczelnika: Sylwia Wdziękońska Sekretarz: Jarosław Kopczewski Skarbnik: Mariusz Zawistowski Gospodarz: Sławomir Wdziękoński   Adres: Dąbrowa Wielka 78 18-220 Dąbrowa Wielka Gm. Czyżew Dane KRS...

więcej

OSP KSRG Klukowo

OSP KSRG Klukowo

Stowarzyszenie użyteczności publicznej. Włączone w struktury KSRG decyzją Komendanta Głównego PSP w dniu 10 czerwca 1995 roku. Prezes: Sławomir Dąbrowski Naczelnik: Arkadiusz Matanowski Sekretarz: Hubert Krystosiak Skarbnik: Bartosz Matanowski Gospodarz: Krzysztof Szepietowski Czło...

więcej