Struktura organizacyjna

Komendant Powiatowy działa przy pomocy Komendy Powiatowej na podstawie: > ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej > ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej > rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r...

więcej

Odbiór obiektów

WZÓR ZGŁOSZENIA DO POBRANIA ODBIORY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z ZAKRESU WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ . Postępowanie nadzoruje i informacji udziela Samodzielne Stanowisko Pracy ds kontrolno ...

więcej

Poradnik petenta

1. Celem otrzymania zaświadczenia o zaistniałym zdarzeniu (pożar, wypadek drogowy) z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem osoba zainteresowana (poszkodowany, rodzina) powinna: > okazać dokument tożsamości (jeden z wymienionych: dowód osobisty, paszpor...

więcej

Charakterystyki zagrożeń

Ogólna charakterystyka zagrożeń pożarowych Ze względu na strukturę społeczno-gospodarczą największe zagrożenie pożarowe stanowią takie działy gospodarki jak rolnictwo i leśnictwo. Z analiz sytuacji pożarowych wynika, że najczęściej pożary powstają w rolnictwie indywidualnym ...

więcej

OSP KSRG Czyżew

OSP KSRG Czyżew

Stowarzyszenie użyteczności publicznej. Włączone w struktury KSRG decyzją Komendanta Głównego PSP w dniu 7 lipca 1997 roku. Prezes: Sienicki Dariusz Naczelnik: Król Kamil Sekretarz: Rogalski Stanisław Adres: ul. Strażacka 6 18-220 Czyżew Osada Gm. Czyżew Osada Telefon kontakto...

więcej

OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel

OSP KSRG Dąbrowa Dzięciel

Stowarzyszenie użyteczności publicznej. Włączone w struktury KSRG decyzją Komendanta Głównego PSP w dniu 31 grudnia 2012 roku. Prezes: Wojciech Mieczkowski Naczelnik: Sylwester Witold Dąbrowski Sekretarz: Jacek Dąbrowski Skarbnik: Artur Godlewski Gospodarz: Krzysztof Dąbrowski Ad...

więcej

System kształcenia i szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej

Państwowa Straż Pożarna (PSP) posiada własny system kształcenia i szkolenia. Składa się on z dwóch podsystemów, z których jeden z nich odpowiada za podwyższanie kwalifikacji ogólnych przygotowując młodych ludzi do zawodu strażaka oraz drugi związany z podwyższaniem kwalifikacji zawo...

więcej