STRAŻACKI KALENDARZ W KAŻDEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem kontynuują akcję przekazywania kalendarzy wydanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na 2020 rok oraz pogadanek i prelekcji w placówkach oświatowych.

W kolejnych spotkaniach ze strażakami w dniu 5 grudnia 2019 roku uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy Szkół Podstawowych w Jabłonce Kościelnej, Święcku Wielkim, Kowalewszczyźnie, Kobylinie Borzymach, Stypułkach Święchach oraz Wnorach Kużelach.

Podczas odwiedzin w szkołach strażacy przekazywali również informacje na temat ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W celu uświadomienia uczniom jak niebezpieczny jest czad, najwięcej uwagi poświęcono tematyce zagrożeń związanych z pożarami w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, zatruć tlenkiem węgla oraz w jaki sposób im zapobiegać.

Wizyty w szkołach były też okazją do przeprowadzenia pogadanek na temat ochrony przeciwpożarowej, podręcznego sprzętu gaśniczego, telefonów alarmowych i prawidłowego alarmowania służb ratowniczych. Nieodłącznym elementem prelekcji jest też edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach na które możemy się natknąć w codziennym życiu, aby w naszym społeczeństwie zakorzenić schematy właściwego  działania i rozwiać obawy przed udzielaniem pomocy. Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy oraz informacji, ale też zmiana postaw i wzrost świadomości społeczeństwa.

Akcja przekazywania kalendarzy jest również dobrą okazją do złożenia życzeń świątecznych od strażaków dla uczniów, grona pedagogicznego oraz Dyrekcji odwiedzanych szkół.

Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem
Inauguracja kampanii edukacyjno – informacyjnej na temat zagrożeń w sezonie zimowym.

27 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Szepietowie z okazji Powiatowego Konkursu „Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem spotkaniem z uczniami i kadrą pedagogiczną szkół zainaugurowała akcję „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo” w sezonie zimowym.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych:  Bruszewa, Czyżewa, Dąbrówki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych, Rosochatego Kościelnego, Sokół,  Szepietowa, Wojen Krup i Nr 1 z Wysokiego Mazowieckiego.

Ta akcja, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla i jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą.

Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Zależy nam na podniesieniu poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych.

Nieodłącznym elementem naszych prelekcji jest też edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach na które możemy się natknąć w codziennym życiu, aby w naszym społeczeństwie zakorzenić schematy właściwego  działania i rozwiać obawy przed udzielaniem pomocy. Konkurs był doskonałą okazją, aby zaprezentować techniki ratowania ludzi w sytuacji zagrożenia.

Podczas spotkania na ręce przedstawicieli 10 szkół z naszego powiatu zostały przekazane strażackie kalendarze na 2020 rok.

W inauguracyjnej akcji łącznie uczestniczyło około 500 dzieci i dorosłych.

Serdecznie dziękujemy!

Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

 

 
Runda eliminacyjna Turnieju o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Halowej Piłce Nożnej

29 listopada 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się runda eliminacyjna Turnieju o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Halowej Piłce Nożnej.

Do rywalizacji przystąpiły drużyny sportowe KP PSP Wysokie Mazowieckie, KP PSP Bielsk Podlaski, KP PSP Kolno oraz KP PSP Sejny. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.

Po serii rozgrywek klasyfikacja miejsc przedstawia się następująco:
I miejsce    – KP PSP Kolno,
II miejsce   – KP PSP Sejny,
III miejsce  – KP PSP Wysokie Mazowieckie,
IV miejsce – KP PSP Bielsk Podlaski.

Do rundy finałowej awansowała drużyna z Komendy Powiatowej PSP w Kolnie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w finałach rozgrywek.

Dziękujemy Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 5 za udostępnienie hali sportowej.

 

Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski, KP PSP Wysokie Mazowieckie

Zdjęcia: kpt. Wojciech Sokołowski, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Prezydent Polski Andrzej Duda w Kuleszach Kościelnych w powiecie wysokomazowieckim

27 listopada 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wizytę w powiecie wysokomazowieckim. Około godziny 19:00 przyjechał do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, by spotkać się z mieszkańcami powiatu wysokomazowieckiego, którzy bardzo ciepło przyjęli głowę Państwa Polskiego.

Na początku uroczystości starosta wysokomazowiecki powitał Prezydenta oraz przybyłych gości i podziękował za wybranie tego miejsca właśnie na wizytę. Był to nieprzypadkowy wybór, ponieważ powiat wysokomazowiecki jest jednym
z najprężniejszych ośrodków gospodarczych w województwie podlaskim.

Następnie przemówienie wygłosił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Na koniec wizyty podszedł do mieszkańców, by z nimi porozmawiać i zrobić wspólne zdjęcia.

Na uroczystości nie zabrakło również pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,  Komendanta Powiatowego PSP – mł. bryg. Adama Frankowskiego, dowódców JRG – bryg. Zbigniewa Zalewskiego i kpt. Wojciecha Sokołowskiego.

To ogromny zaszczyt i honor gościć w naszej małej ojczyźnie głowę Państwa Polskiego.

Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem
XIII Powiatowy Konkurs „Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach”

27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie odbył się XIII Powiatowy Konkurs „Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach”.

 

Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

 

Organizatorzy XIII Powiatowego Konkursu „Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach”:

  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
  • Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

W konkursie wzięło udział 10 trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły się szkoły z: Bruszewa, Czyżewa, Dąbrówki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych, Rosochatego Kościelnego, Sokół,  Szepietowa, Wojen Krup i Nr 1 z Wysokiego Mazowieckiego. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną uczestnicy pisali indywidualnie. Średnia punktów zdobyta przez drużynę była jej wynikiem z testu. Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. W sumie z obu części można było uzyskać  53 punktów.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz oceniała komisja w składzie: st. bryg. Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta powiatowego PSP, opiekun konkursu, przewodniczący Komisji, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, asp. Sylwester Dąbrowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, mł. asp. Marcin Stachurski – ratownik medyczny, mł. ogn. Daniel Brzozowski – ratownik medyczny, (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Marcin Załuska – ratownik medyczny, Paweł Dworakowski – ratownik medyczny (przedstawiciele Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

Zwycięskie drużyny XII edycji Konkursu:

I miejsce – SP Szepietowo

II miejsce – SP Kulesze Kościelne

oraz ostatecznie III miejsce – SP Bruszewo po emocjonującej, aż trzyetapowej dogrywce z drużyną SP w Sokołach

Przed rozpoczęciem części praktycznej głos zabrał przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie – Marian Kruszewski, który zwrócił uwagę na konsekwencje zdrowotne i społeczne picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Podkreślił, również, że są one częstą przyczyną wypadków drogowych.

Widowiskowe oraz budzące wiele emocji zmagania konkursowe odbywały się w obecności kibicujących uczniów, opiekunów drużyn i zaproszonych gości. W konkursie znalazł się też element realizacji założeń kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – w teście znalazły się pytania dotyczące tlenku węgla oraz udzielania pierwszej pomocy ofiarom pożarów. Młodzieży przekazano także kolorowe ulotki związane z kampanią. Wszyscy reprezentanci 3 zwycięskich zespołów otrzymały ufundowane nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Jak co roku, co stało się już tradycją, mł. bryg. Adam Frankowski – komendant powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem, wręczył także nagrodę pocieszenia – pluszowego pieska strażaka, dla drużyny, której najgorzej powiodło się w tegorocznym konkursie. Startującym reprezentacjom szkół przybyli goście honorowi wręczyli puchary, a dodatkowo wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, sędziowskiej Komisji oraz zaproszonym gościom przekazano okolicznościowe smycze. Na zakończenie Piotr Markowski – dyrektor szkoły podstawowej w Szepietowie, przekazał sponsorom oraz współorganizatorom konkursu pamiątkowe podziękowania.

 

Jesteśmy pod wrażeniem Waszych ogromnych umiejętności i wiedzy ratowniczej. W tym konkursie nie ma przegranych, zaś najwyższą nagrodą dla wszystkich jest zdobycie wiedzy i umiejętności uratowania życia ludzkiego. Serdecznie gratulujemy uczestnikom udziału w tej szlachetnej rywalizacji, za waszą ofiarność i gotowość udzielania pierwszej pomocy ludziom w nagłych wypadkach.

 

Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:

–  Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,

–  Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

–  Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie,

–  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie,

–  Komendę Powiatową PSP w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

Składamy serdeczne podziękowania:

– dyrekcji i kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, bez których zaangażowania nie byłoby możliwe rozegranie kolejnej już, XIII edycji konkursu,

– młodzieży za poświęcenie, wzorowe przygotowanie i udział w konkursie,

– opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu,

– sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników.

 

Opracował: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, Krzysztof Niemyjski

 

Pełną galerię zdjęć z konkursu znajdziecie na naszym profilu – https://www.facebook.com/kppsp.wysmaz/

 

Historia Konkursu

I edycja 28. 11. 2007 r.

I m – Szepietowo

II m – Wysokie Mazowieckie

III m – Czyżew

II edycja 19. 11. 2008 r.

I m – Szepietowo

II m – Klukowo

III m – Rosochate Kościelne

III edycja 27. 11. 2009 r.

I m – Ciechanowiec

II m – Sokoły

III m – Szepietowo

 
IV edycja 14. 12. 2010 r.

I m – Wysokie Mazowieckie

II m – Ciechanowiec

III m – Nowe Piekuty

V edycja 18. 11. 2011 r.         

I m – Szepietowo     

II m – Wysokie Mazowieckie

III m – Sokoły

VI edycja 30. 11. 2012 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Klukowo

III m – Kobylin Borzymy

 
VII edycja 26. 11. 2013 r.

I m – Wysokie Mazowieckie

II m – Ciechanowiec

III m – Szepietowo

VIII edycja 28. 11. 2014 r.

I m – Klukowo

II m – Czyżew

III m – Ciechanowiec

IX edycja 26. 11. 2015 r.

I m – Ciechanowiec

II m – Klukowo

III m – Wysokie Mazowieckie

 
X edycja 30. 11. 2016 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Nowe Piekuty

III m – Szepietowo

XI edycja 21 . 11. 2017 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Ciechanowiec

III m – Szepietowo

 

XII edycja 22 . 11. 2018 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Ciechanowiec

III m – Klukowo

 

 

 

 

 

 
Uroczystości pogrzebowe brygadiera w stanie spoczynku Wojciecha Mączyńskiego

W dniu 22 listopada 2019 roku w Kościele Św. Karola Boromeusza w Warszawie  odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 19 listopada 2019 roku brygadiera w st. spocz. Wojciecha Mączyńskiego. W ostatniej drodze towarzyszyły Zmarłemu: rodzina, koledzy, znajomi, poczet sztandarowy oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem, delegacja Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP koło w Wysokiem Mazowieckiem, delegacje OSP RP z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

Brygadier Wojciech Mączyński spoczął na Cmentarzu Powązkowskim Starym
w Warszawie.
Zawiadomienie o uroczystościach pogrzebowych

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 listopada 2019 roku zmarł bryg. w st. spocz. Wojciech Mączyński – w latach 1985 – 1999 Komendant Rejonowy SP i PSP oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
Msza Święta Żałobna odbędzie się 22 listopada (piątek) o godz. 13 w Kościele Św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie, ul. Powązkowska 14. Potem nastąpi odprowadzenie do Grobu Rodzinnego na Powązkach.
Uroczysta zmiana służby z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2019 r. o godzinie 08.00, w 101 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt oraz odśpiewano nasz Hymn Narodowy.

W dalszej części uroczystości dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem bryg. Zbigniew Zalewski wygłosił okolicznościowe przemówienie, a także odczytał list intencyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, po czym dokonano uroczystej zmiany służby.
List Komendanta Głównego PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Wizyta na strażackich grobach

Uroczystość Wszystkich Świętych i Zaduszki, to dni, w których odwiedzamy groby naszych najbliższych. Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem  także  upamiętniła swoich nieżyjących kolegów strażaków.

31.10.2019 roku strażacy na czele z Komendantem Powiatowym z KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem udali się na cmentarze, by przed mogiłami zmarłych funkcjonariuszy uczcić ich pamięć. Na każdym grobie na znak pamięci zapalono znicz. W tych chwilach powróciły wspomnienia wspólnej służby i zdarzeń jakie zapadły w pamięci. Inicjatywa trwająca od wielu lat jest dowodem na to, że strażacy pamiętają o tych, którzy odeszli na wieczną służbę zasilając szeregi Św. Floriana.