Kategoria: Załatwianie spraw

APEL KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP w Wysokiem Mazowieckiem

APEL KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP w Wysokiem Mazowieckiem

W związku z sytuacją wynikającą z ogłoszonej pandemii KORONAWIRUSEM Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem zachęca do załatwiania spraw w Komendzie telefonicznie, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty e-mail. Dane kontaktowe: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w W...

więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA monitoringu

  KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz u...

więcej

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...

więcej

Odbiór obiektów

WZÓR ZGŁOSZENIA DO POBRANIA ODBIORY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z ZAKRESU WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ . Postępowanie nadzoruje i informacji udziela Samodzielne Stanowisko Pracy ds kontrolno ...

więcej